Saltar navegación.
Inicio
Abride escolas e se pecharán cárceres

Acción titorial

PLAN PROXECTA 2015/2016

22/06/2016 23:11
Europe/Madrid

 

Un curso máis os titores e titoras de 3º de ESO e a orientadora, coa colaboración doutro profesorado,  participou no Plan Proxecta dentro do Programa Quérote + elexindo a modalidade denominada "Coñecéndonos"

Como complemento á Memoria adxuntamos ós seguintes enlaces que permiten visualizar materiais así como momentos das distintas actividades levadas a cabo .

 

Materiais elaborados no centro

Ficha de titoría: COMO ME VEXO

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/Como%20me%20vexo%20%28actividade%20completa%29.pdf

Ficha de titoría: AS MIÑAS CUALIDADES POSITIVAS

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/As%20mi%C3%B1as%20cualidades%20positivas.pdf

Ficha de titoría : O MELLOR DE CADA UN

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/O%20MELLOR%20DE%20CADA%20UN.doc

Ficha de titoría : SOMOS DIFERENTES

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/Ficha%20Somos%20Diferentes%20completa_0.pdf

Ficha de titoría : RELACIÓNS CO SEXO OPOSTO

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/Conclusi%C3%B3ns%203%C2%BA%20B%20ESO-%20%20Relaci%C3%B3ns%20co%20sexo%20oposto_0.doc

Ficha de titoría: CAMBIOS NA PUBERDADE E NA ADOLESCENCIA

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/Ficha%20Cambios%20na%20puberdade%20e%20adolescencia_0.pdf

Ficha de titoría : ¿ COMO TE RELACIONAS CO SEXO OPOSTO)

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/Ficha%20C%C3%B3mo%20relacionarnos%20co%20sexo%20oposto.doc

Conclusións grupo 3º B . Ficha : ¿COMO TE RELACIONAS CO SEXO OPOSTO?

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/Conclusi%C3%B3ns%203%C2%BA%20B%20ESO-%20%20Relaci%C3%B3ns%20co%20sexo%20oposto.doc

 

Imaxes das actividades

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/IMG_20160614_134640.jpg

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/IMG_20160614_134657_0.jpg

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/IMG_20160614_134727.jpg

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/IMG_20160614_134930_0.jpg

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/IMG-20160615-WA0003.jpg

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/IMG-20160615-WA0017_0.jpg

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/Habilidades%20sociais%202%C2%BA%20ESO_0.jpg

www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/system/files/Habilidades%20socias%202%C2%BA%20%282%29.jpg

GUIÁ DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Na seguinte dirección pódese acceder á GUÍA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, elaborada pola orientadora Ana Torres Jack.

Esta obra é moi interesante e pode axudar á labor titorial dos profesores/as .

Consta de catro partes:

1- Introducción

2- Índice

3- Actividades de titoría

4- Orientación familiar

http://www.prensaescuela.es/actividades/profesores/libros-y-guias/guia-de-orientacion-educativa

PLAN PROXECTA 2014/2015---Quérote+ :

28/06/2015 14:35
Europe/Madrid

Os titores de 3º de ESO e a orientadora participamos no Programa de Qúérote+ . modalidade 2 " Coñecéndonos" , por medio do Plan Proxecta 2014/2015 convocado pola  Consellería de Educación 

Este proxecto estaba integrado dentro do Plan de Acción Titorial do centro,  nos bloques de " Integración e convivencia " e "Desenvolvemento persoal "

Contamos coa intervención dunha experta do centro Quérote + que desenvolveu co alumnado os seguintes temas:

1- Convivencia e valor da diversidade

2- Imaxe corporal e autoestima

3- Afectividade e sexualidade

Por parte do centro leváronse a cabo actividades e traballos que amosamos nos seguintes ficheiros que se adxuntan.

 

MODELO SOLICITUDE INTERVENCIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

23/04/2015 22:21
Europe/Madrid

Adxúntase o modelo de solicitude de intervención do departamento de orientación.

A solicitude pode ser para un alumno concreto, para intervir con un grupo ou pode ser por outro tema relacionado con este departamento.

Unha vez cuberto pode entregarse ó xefe de estudos ou no propio departamento.

Quérote+

Logo Querote

Os centros Quérote+, como seguramente xa sabedes, teñen entre os seus servizos o asesoramento on-line a través da web de Xuventude.net. Os mozos e as mozas, e as persoas vinculadas coa mocidade (familias, educadores/as, monitores/as, profesorado, etc.), poden formular as consultas que desexen a través desta vía e ter unha resposta en menos de 48 horas. O servizo garante a confidencialidade, o anonimato e por suposto é de balde.

A atención deste servizo está garantida por un equipo profesional formado en aspectos vinculados coa mocidade e as temáticas que se abordan (sexualidade e afectividade, imaxe corporal, convivencia, uso das TICs e consumo de substancias). Isto implica que as persoas que empreguen ese servizo terán á súa disposición un equipo que informará e asesorará de forma profesional as consultas que reciba.


 

INFORMACIÓN ACADEMICA

Nos ficheiros adxuntos podemos acceder a :

- Información sobre os bacharelatos

- Información sobre todo o proceso de acceso á universidade

- Información sobre a Formación Profesional Específica

Consultar no departamento de orientación as dúbidas que poidan xurdir.

 

 

Distribuir contido