Saltar navegación.
Inicio
Abride escolas e se pecharán cárceres

MELLOR NOTA ABAU DE TODA GALICIA!!!

A alumna deste centro educativo Lidia González Teijido acadou a mellor nota ABAU en Galicia: 13.96 puntos dun total de 14.

En nome de todo o equipo de profesorado parabens por este resultado, que seguro non será o último dun expediente brillante!!!

Así mesmo, outros alumnos deste centro acadaron excelentes resultados:

Diego Paz Cotilla: 13.71 puntos

Iria Sanjuan Casanova: 13.7 puntos

Andrés Vilaboy Naveiras: 13.4 puntos

 

Marcos Alonso Díaz Robles (12.90), Andrés Soto Jaramillo (12.9), Iria Ramos Mesía (12.68), Daniel Souto Silvar (12.63), Alberto Caaveiro Vilaboy (12.54),  Celia Gutierrez (11.92), Alba Rueda (11.72) ...

Noraboa a todos os aprobados e moi especialmente aos protagonistas  destes sobresaíntes resultados!!!

 

Prensa: https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2018/06/25/ferrolana-saca-mejor-nota-galicia-abau/00031529951421630936937.htm

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2018/06/27/clave-constante-dejarlo-ultimo-dia/0003_201806H27P9991.htm

 

MATRÍCULA DE HONRA NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

O alumno Adrián Picado Vietes acadou matrícula de honor polos resultados obtidos ao longo de toda a etapa secundaria obrigatoria, pois ten unha media superior a nove puntos. Parabens Adrián!!!

Admisión ciclos formativos

Os prazos de admisión para os ciclos formativos de Operacións de laboratorio (grao medio) e Química ambiental (grao superior) que se ofertan neste centro educativo son:

  •  prazo ordinario será do 25 de xuño ata as 13:00 horas do 3 de xullo.
  • O prazo extraordinario abranguerá desde o día 3 ao 11 de setembro ás 13:00 horas.

A solicitude farase empregando o asistente da aplicación informática que se atopa no enderezo web http://www.edu.xunta.es/fp. A instancia que xera a aplicación informática deberase imprimir, asinar e presentar, xunto coa documentación que se requira, en calquera centro educativo de Galicia con oferta de formación profesional sostida con fondos públicos. A solicitude enténdese como non válida sen o requisito de presentación nun centro, agás que na propia solicitude xerada pola aplicación informática se indique que é unha solicitude validada e que non precisa ser presentada nun centro educativo; neste caso a copia impresa conservarase como resgardo.

 

Para máis información:

Instruccións xerais de admisión

Prazos de admisión

Premiados no II Concurso de Relato Curto en inglés "Flash Fiction Awards"

Gracias a todos os concursantes e parabens aos gañadores:

- primeiro premio da primera categoría: Antía Evia Soto (1º C ESO)
- primeiro premio da segunda categoría: Antón Castro Charlón (1º B bac)
- segundo premio da segunda categoría: Andrés Gómez Armesto (2º E Bac)

 

 

 

DATAS DE MATRÍCULA CURSO 2018/19

HORARIO DE MATRÍCULA DE 10 A 13 HORAS EN OFICINA

DÍA 27 DE XUÑO 1º CURSO DE ESO
DÍA 28 DE XUÑO 2º CURSO DE ESO
DÍA 29 DE XUÑO 3º CURSO DE ESO
DÍA 2 DE XULLO 4º CURSO DE ESO
DÍAS 3 E 4 DE XULLO 1º DE BACHARELATO
DÍAS 5 E 6 DE XULLO 2º DE BACHARELATO

Os aprobados na convocatoria ordinaria de xuño poden recoller os impresos de matrícula na conserxería do centro, a partir do día 26 que se entregan as notas.

Convocadas axudas para a realización de actividades STEM en lingua inglesa

Estas actividades están destinadas a alumnado que está cursando 3º ou 4º de ESO, con nota mínima en inglés de 6 puntos no curso 2016/17, que teña superadas todas as materias do curso anterior. Prazo de presentación de solicitudes ata o 13 de xullo de 2018

Acceso á convocatoria

Extracto da orde

Premios extraordinarios ao rendemento académico na ESO

Publicada a orde do 26 de abril de 2018 pola que se convocan premios extraordinarios da educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico.

Pode optar a eles todo o alumnado que cursase durante o ano académico 2017/18 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia, estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria e ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.

Prazo de presentación de solicitudes: do 7 de xuño ao 6 de xullo de 2018.

Importe de cada premio: 750 euros.

Extracto da orde

Composición do tribunal das probas

Calendario da 3ª avaliación e final. Reclamacións ás cualificacións

Nos seguintes enlaces pode acceder ás datas das avaliacións ordinarias e de entrega de boletíns de cualificacións. Así como ao procedemento e datas de reclamacións de cualificacións na ESO, ESA, 1º de bacharelato e ciclos formativos.

Avaliacións e entrega de boletíns

Reclamacións

GRADUACIÓN 2º BACHARELATO

Parabens a todos os alumn@s que o pasado 18 de maio remataron 2º de bacharelato, moi especialmente aos merecedores das once matrículas de honor!!

Enlace ás fotos de grupo

Enlace ás fotos da entrega de diplomas

Moitas gracias a Elena Yáñez pola organización do acto, a Rafael Vázquez polas fotos, aos titores, aos alumnos que prepararon os discursos, a Jaime por ocuparse do equipo de son, e a todos aqueles que colaboraron dun ou outro xeito para que a graduación fose posible.

Visita á Escola Antonio Escaño

Os alumnos de 1º de bacharelato de Tecnoloxía Industrial o xoves 24 de maio visitaron ás instalacións técnicas da Escola Antonio Escaño en Caranza. 

 

Fondo solidario de libros de texto e axudas para material escolar (Curso 2018/19)

Prazo único para presentar a solicitude: do 22 de maio ao 22 de xuño de 2018.

Resumo da información 

Acceso á orde completa

Principais novidades desta convocatoria: Pódese solicitar na Sede Electrónica da Xunta

Anexos I e II (Modelo de solicitude)

Período de reparto de froita fresca: do 21 de maio ao 1 de xuño

Entre os días 21 de maio e  1 de xuño, ambos inclusive, os alumnos da ESO teñen á sua disposición unha unidade de froita fresca para tomar no recreo.

Esta iniciativa forma parte do plan Proxecta "Aliméntate Ben" da Consellería de Educación, na que participa o noso centro coa finalidade de promocionar hábitos de alimentación saudable.

Convocatoria de premios extraordinarios de bacharelato 2018

Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia as probas para obtención dos Premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase ditos estudos no curso 2017-2018 (Cada premio está dotado con 1000 euros, é requisito para participar ter unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8.75)

O prazo de presentación de solicitudes é de un mes contado a partir do 2 de maio de 2018, remata o 1 de xuño de 2018.

Acceso á convocatoria 

ABAU 2018

O alumnado de 2º de bacharelato que supere todas as materias na convocatoria ordinaria de maio debe de recoller nas oficinas do centro as instruccións para realizar a matrícula na ABAU o mesmo día 22 de maio, despois de recibir o boletín de cualificacións.

Os xustificantes de pago e a documentación sinalada  deberá ser entregada na oficina do centro os días 23, 24 ou 25 de maio.

Convocatoria completa de matrícula na ABAU

 IMPORTANTE: A CIUG modificou as características das calculadoras permitidas: Permítese o uso de calculadoras non programables e que non teñan capacidade gráfica, non poderá haber nada escrito na calculadora nin na funda. En caso de dúbida o tribunal requiriralle ao alumno a calculadora e de comprobarse que non cumpre os requisitos retiraráselle a mesma e non se permitirá o uso de outro dispositivo.

Instruccións

Corrección das instruccións 

 

 

Listas definitivas de admisión 2018/19

 De acordo coa orde do 12 de marzo de 2013  pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado procédese a publicar as listas definitivas de alumnado admitido e non admitido para o curso 2018/19.

Apreciado erro na publicación da zona de influencia para a modalidade de Artes, que comprende mais localidades que o resto das modalidades, procedeuse a baremar de oficio a todos os solicitantes da modalidade de Artes a puntuación por proximidade do centro ao domicilio (6 puntos para a zona de influencia e 3 puntos para as zonas limítrofes)

As persoas interesadas poderán consultar as listaxes definitivas coa puntuación desglosada dos criterios do baremo nas oficinas do centro.

Contra a relación definitiva poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Listas definitivas de admitidos na ESO

Listas definitivas de admitidos en 1º de bach de Ciencias

Listas definitivas de admitidos en 1º de bach de Humanidades e Ciencias Sociais

Listas definitivas de admitidos en 1º de bach de Artes

Listas definitivas de admitidos en 2º de bach 

Listas definitivas de NON admitidos en 4º de ESO

Listas definitivas de NON admitidos en 1º de bach de Ciencias

Listas definitivas de NON admitidos en 1º de bach de Humanidades e Ciencias Sociais

Oferta de prazas para educación secundaria de adultos (ESA) e datas de admisión para o curso 2018/19

Según a Orde do 20 de marzo de 2018, pola que se regula a educación secundaria para persoas adultas, faise pública a oferta de prazas, para os distintos niveis

 

ESA

Prazas Ofertadas

Módulos I

30

Módulos II

23

Módulos III

30

Módulos IV

23

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 

Dende o 1 ao 15 de xuño, nas oficinas do centro educativo. Ambos inclusive, sendo un prazo único.

Criterios de acceso e documentación a presentar

 Impreso de solicitude

 

Proba final de materias pendentes ESO

PROBA FINAL DE PENDENTES CURSO 2017/18

 

DÍA

 

 

MATERIA

 

HORA

 

LUGAR

 

VENRES 25 MAIO

MATEMÁTICAS

16:00-17:30

USOS MÚLTIPLES

ED. PLÁSTICA

17:30-19:00

 

 

LUNS 28 MAIO

L. CASTELÁ E LIT

16:00-17:30

USOS MÚLTIPLES

MÚSICA

17:30-18:30

AULA MÚSICA

RELIXIÓN/VALORES

18:30-19:30

USOS MÚLTIPLES

TECNOLOXÍA

19:30-20:30

TALLER

 

MARTES 29 MAIO

 

FRANCÉS

18:00-19:00

AULA FRANCÉS

 

L. GALEGA E LIT

 

19:00-20:30

 

USOS MÚLTIPLES

 

MÉRCORES 30 MAIO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

16:00-17:30

FÍSICA E QUÍMICA

17:30-19:00

ED. FÍSICA

19:00-20:00

XIMNASIO

 

 

XOVES 31 MAIO

XEOGRAFÍA E HISTORIA

16:00-17:30

 

USOS MÚLTIPLES

C. CLÁSICA

17:30-19:00

INGLÉS

19:00-20:30

Viaxe a Londres: Fin Etapa 4º ESO

O alumnado de cuarto de ESO está en Londres disfrutando da viaxe de fin de etapa. A foto foi tomada á entrada do Museo Británico.

 

 

Reclamacións ás cualificacións de 2º curso de bacharelato

RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS 2º DE BACHARELATO CURSO 2017-2018

O alumnado do segundo curso de Bacharelato poderá reclamar contra as cualificacións finais obtidas na convocatoria ordinaria os días: 23 e 24 de maio dende as 09:30 até as 14.00 horas. A dita reclamación deberá presentarse na Xefatura de Estudos do centro, e dirixirse á directora do mesmo (a instancia atópase na conserxaría).

As notificacións de resolucións serán entregadas aos/ás interesados/as ou aos seus representantes legais o venres 25 de maio ás 12:00 na Xefatura de Estudos.

Unha vez coñecida a resolución do departamento da materia da que se solicitou a revisión, o alumno ou alumna, ou os seus representantes legais, poden solicitar por escrito no centro no prazo de 24 horas,que a dirección remita o expediente de reclamación ante a presidencia da Comisión de Supervisión. Este prazo remata o luns 28 de maio ás 13:00 horas. A reclamación ante a comisión de supervisión para a súa tramitación, será presentada nas oficinas do centro. A Circular nº 2/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2017-2018, está a disposición de todo o alumnado na páxina web do centro e na conserxaría.

 

Publicadas as listaxes provisionais de axudas para formación en linguas extranxeiras

Acceso ás listaxes provisionais e as instruccións correspondentes no seguinte enlace 

https://www.edu.xunta.es/axudasle/

 

 

Xornada "A Educación a debate"

O próximo xoves 3  de maio terá lugar, no salón de actos do CFR de Ferrol en horario comprendido entre as 17 h e as 19 h,  unha nova xornada de  "A educación a debate" que versará sobre a Educación Emocional .

 

POÑENTES DA XORNADA:

 

  • Carmen Loureiro López. Especialista en Ed. Emocional.
  • Lucía Carracedo Fraga . Mestra do CEIP Plurilingue Virxe do Mar.
  • Patricia Rodríguez Juste. Representante da ANPA Galatea.
  • Sara Paz López. Alumna de 5º de Primaria ( titora de TEI )
  • Ylenia López Ramos. Alumna de 6º de Primaria. Participa no programa Promoción da Convivencia e o Desenvolvemento persoal no alumnado.

Dirixido a todas  as familias.

Certame Carmela Loureiro

Os alumnos Andrés Vilaboy Naveiras, Luis Prego Areal e Iria Ramos Mesía resultaron galardonados no cuarto certame Carmela Loureiro, á entrega de premios asistiu o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez. Noraboa aos tres!!

Diario de Ferrol

Colaboración EOI Ferrol e IES Concepción Arenal

Marco Delle Monache, profesor de italiano da Escola Oficial de Idiomas, presentou esta semana o canto V da Divina Comedia na nosa  Biblioteca, nun acto conxunto dirixido a alumnos da EOI  e do noso centro. A actividade foi organizada por Ana Vizoso, profesora do departamento de Latin, que imparte tamén a materia de Italiano. Grazas a ambos pola vosa dedicación!

 

Listaxe Provisional de alumnado. Admisión 2018/2019

De acordo co artigo 18 do decreto 254/2012 (DOG Nº 245 do 26 de decembro) e co artigo 30 da Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo de 2013), contra esta resolución poderase presentar reclamación ante o Consello Escolar do centro, no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación. (Do 23 ao 27 de abril de 2018, ambos incluidos)

Lista provisional admitidos e non admitidos na ESO

Lista provisional admitidos e non admitidos en 1º bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais

Lista provisional admitidos e non admitidos en 1º bacharelato de Ciencias

Lista provisional de admitidos e non admitidos en 1º bacharelato de Artes

Lista provisional de admitidos e non admitidos en 2º de bacharelato

Vacantes curso 2018/19

Semana da Ciencia e Programa de Prevención de Consumo de Drogas (Di K NON)

A semana do 9 ao 13 de abril celebramos no Instituto a Semana da Ciencia, organizada polo departamento de Física e na que colaboraron tamén os alumn@s e profesores dos ciclos formativos de Química. Gracias a todos!!

Tamén rematou, coa visita do alumnado de 4º curso da ESO á cárcel de Teixeiro, o programa de prevención de consumo de sustancias tóxicas que ofrecen a Unidade Terapéutica Educativa (UTE) de Teixeiro e a Fundación Barrié. Este programa consta de dúas partes, a primeira se realizou no salón de actos do instituto, coa presencia de varios internos de Teixeiro, e a segunda parte na propia prisión, así o alumnado aprende cómo delinquir é unha consecuencia habitual do consumo deste tipo de sustancias, xa que te atrapan nunha espiral económica que non se pode manter, o que leva a cometer actos delictivos.

O noso máis sincero agradecemento ao persoal implicado no desenvolvemento do programa.

Distribuir contido