Saltar navegación.
Inicio
Abride escolas e se pecharán cárceres

IRIA SANJUÁN CASANOVA, PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHARELATO.

Iria Sanjuan Casanova, alumna do IES Concepción Arenal, que rematou brillantemente os seus estudos de bacharelato no pasado ano académico, acaba de obter un dos vinte premios extraordinarios de bacharelato concedidos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, correspondentes ao curso 2017-18. PARABÉNS.

ALUMNADO CON CAMBIO DE MODALIDADE. CALENDARIO DE PROBAS DE ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS.

- FUNDAMENTOS DA ARTE I: Mércores 12 ás 11:00.

- DEBUXO ARTÍSTICO I: Xoves 13 ás 11:00.

- CULTURA AUDIOVISUAL I: Venres 14 ás 11:00.

- MATEMÁTICAS I: Venres 14 ás 11:00.

- MATEMÁTICAS APLICADAS I: Venres 14 ás 11:00.

DATAS MATRÍCULA. SETEMBRO 2018.

XOVES 6:

                 4ºESO - 2º BACHARELATO.(HORARIO:16:30 - 19:00).

VENRES 7:

                 3ºESO -1º BACHARELATO.(HORARIO:9:30 - 13:30).

                 1ºESO -2ºESO.  (HORARIO:16:30 - 19:00).

     

O alumnado que non poida formalizar a matrícula nas datas indicadas  anteriormente poderá facelo o LUNS 10. (HORARIO:9:30 - 13:30).  

 

ENSINANZAS DE PERSOAS ADULTAS: DENDE O 6 DE SETEMBRO.                  

MELLOR NOTA ABAU DE TODA GALICIA!!!

A alumna deste centro educativo Lidia González Teijido acadou a mellor nota ABAU en Galicia: 13.96 puntos dun total de 14.

En nome de todo o equipo de profesorado parabens por este resultado, que seguro non será o último dun expediente brillante!!!

Así mesmo, outros alumnos deste centro acadaron excelentes resultados:

Diego Paz Cotilla: 13.71 puntos

Iria Sanjuan Casanova: 13.7 puntos

Andrés Vilaboy Naveiras: 13.4 puntos

 

Marcos Alonso Díaz Robles (12.90), Andrés Soto Jaramillo (12.9), Iria Ramos Mesía (12.68), Daniel Souto Silvar (12.63), Alberto Caaveiro Vilaboy (12.54),  Celia Gutierrez (11.92), Alba Rueda (11.72) ...

Noraboa a todos os aprobados e moi especialmente aos protagonistas  destes sobresaíntes resultados!!!

 

Prensa: https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2018/06/25/ferrolana-saca-mejor-nota-galicia-abau/00031529951421630936937.htm

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2018/06/27/clave-constante-dejarlo-ultimo-dia/0003_201806H27P9991.htm

 

MATRÍCULA DE HONRA NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

O alumno Adrián Picado Vietes acadou matrícula de honor polos resultados obtidos ao longo de toda a etapa secundaria obrigatoria, pois ten unha media superior a nove puntos. Parabens Adrián!!!

Admisión ciclos formativos

Os prazos de admisión para os ciclos formativos de Operacións de laboratorio (grao medio) e Química ambiental (grao superior) que se ofertan neste centro educativo son:

  •  prazo ordinario será do 25 de xuño ata as 13:00 horas do 3 de xullo.
  • O prazo extraordinario abranguerá desde o día 3 ao 11 de setembro ás 13:00 horas.

A solicitude farase empregando o asistente da aplicación informática que se atopa no enderezo web http://www.edu.xunta.es/fp. A instancia que xera a aplicación informática deberase imprimir, asinar e presentar, xunto coa documentación que se requira, en calquera centro educativo de Galicia con oferta de formación profesional sostida con fondos públicos. A solicitude enténdese como non válida sen o requisito de presentación nun centro, agás que na propia solicitude xerada pola aplicación informática se indique que é unha solicitude validada e que non precisa ser presentada nun centro educativo; neste caso a copia impresa conservarase como resgardo.

 

Para máis información:

Instruccións xerais de admisión

Prazos de admisión

Premiados no II Concurso de Relato Curto en inglés "Flash Fiction Awards"

Gracias a todos os concursantes e parabens aos gañadores:

- primeiro premio da primera categoría: Antía Evia Soto (1º C ESO)
- primeiro premio da segunda categoría: Antón Castro Charlón (1º B bac)
- segundo premio da segunda categoría: Andrés Gómez Armesto (2º E Bac)

 

 

 

Convocadas axudas para a realización de actividades STEM en lingua inglesa

Estas actividades están destinadas a alumnado que está cursando 3º ou 4º de ESO, con nota mínima en inglés de 6 puntos no curso 2016/17, que teña superadas todas as materias do curso anterior. Prazo de presentación de solicitudes ata o 13 de xullo de 2018

Acceso á convocatoria

Extracto da orde

Calendario da 3ª avaliación e final. Reclamacións ás cualificacións

Nos seguintes enlaces pode acceder ás datas das avaliacións ordinarias e de entrega de boletíns de cualificacións. Así como ao procedemento e datas de reclamacións de cualificacións na ESO, ESA, 1º de bacharelato e ciclos formativos.

Avaliacións e entrega de boletíns

Reclamacións

GRADUACIÓN 2º BACHARELATO

Parabens a todos os alumn@s que o pasado 18 de maio remataron 2º de bacharelato, moi especialmente aos merecedores das once matrículas de honor!!

Enlace ás fotos de grupo

Enlace ás fotos da entrega de diplomas

Moitas gracias a Elena Yáñez pola organización do acto, a Rafael Vázquez polas fotos, aos titores, aos alumnos que prepararon os discursos, a Jaime por ocuparse do equipo de son, e a todos aqueles que colaboraron dun ou outro xeito para que a graduación fose posible.

Visita á Escola Antonio Escaño

Os alumnos de 1º de bacharelato de Tecnoloxía Industrial o xoves 24 de maio visitaron ás instalacións técnicas da Escola Antonio Escaño en Caranza. 

 

Fondo solidario de libros de texto e axudas para material escolar (Curso 2018/19)

Prazo único para presentar a solicitude: do 22 de maio ao 22 de xuño de 2018.

Resumo da información 

Acceso á orde completa

Principais novidades desta convocatoria: Pódese solicitar na Sede Electrónica da Xunta

Anexos I e II (Modelo de solicitude)

Convocatoria de premios extraordinarios de bacharelato 2018

Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia as probas para obtención dos Premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase ditos estudos no curso 2017-2018 (Cada premio está dotado con 1000 euros, é requisito para participar ter unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8.75)

O prazo de presentación de solicitudes é de un mes contado a partir do 2 de maio de 2018, remata o 1 de xuño de 2018.

Acceso á convocatoria 

ABAU 2018

O alumnado de 2º de bacharelato que supere todas as materias na convocatoria ordinaria de maio debe de recoller nas oficinas do centro as instruccións para realizar a matrícula na ABAU o mesmo día 22 de maio, despois de recibir o boletín de cualificacións.

Os xustificantes de pago e a documentación sinalada  deberá ser entregada na oficina do centro os días 23, 24 ou 25 de maio.

Convocatoria completa de matrícula na ABAU

 IMPORTANTE: A CIUG modificou as características das calculadoras permitidas: Permítese o uso de calculadoras non programables e que non teñan capacidade gráfica, non poderá haber nada escrito na calculadora nin na funda. En caso de dúbida o tribunal requiriralle ao alumno a calculadora e de comprobarse que non cumpre os requisitos retiraráselle a mesma e non se permitirá o uso de outro dispositivo.

Instruccións

Corrección das instruccións 

 

 

Listas definitivas de admisión 2018/19

 De acordo coa orde do 12 de marzo de 2013  pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado procédese a publicar as listas definitivas de alumnado admitido e non admitido para o curso 2018/19.

Apreciado erro na publicación da zona de influencia para a modalidade de Artes, que comprende mais localidades que o resto das modalidades, procedeuse a baremar de oficio a todos os solicitantes da modalidade de Artes a puntuación por proximidade do centro ao domicilio (6 puntos para a zona de influencia e 3 puntos para as zonas limítrofes)

As persoas interesadas poderán consultar as listaxes definitivas coa puntuación desglosada dos criterios do baremo nas oficinas do centro.

Contra a relación definitiva poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Listas definitivas de admitidos na ESO

Listas definitivas de admitidos en 1º de bach de Ciencias

Listas definitivas de admitidos en 1º de bach de Humanidades e Ciencias Sociais

Listas definitivas de admitidos en 1º de bach de Artes

Listas definitivas de admitidos en 2º de bach 

Listas definitivas de NON admitidos en 4º de ESO

Listas definitivas de NON admitidos en 1º de bach de Ciencias

Listas definitivas de NON admitidos en 1º de bach de Humanidades e Ciencias Sociais

Oferta de prazas para educación secundaria de adultos (ESA) e datas de admisión para o curso 2018/19

Según a Orde do 20 de marzo de 2018, pola que se regula a educación secundaria para persoas adultas, faise pública a oferta de prazas, para os distintos niveis

 

ESA

Prazas Ofertadas

Módulos I

30

Módulos II

23

Módulos III

30

Módulos IV

23

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 

Dende o 1 ao 15 de xuño, nas oficinas do centro educativo. Ambos inclusive, sendo un prazo único.

Criterios de acceso e documentación a presentar

 Impreso de solicitude

 

Viaxe a Londres: Fin Etapa 4º ESO

O alumnado de cuarto de ESO está en Londres disfrutando da viaxe de fin de etapa. A foto foi tomada á entrada do Museo Británico.

 

 

Certame Carmela Loureiro

Os alumnos Andrés Vilaboy Naveiras, Luis Prego Areal e Iria Ramos Mesía resultaron galardonados no cuarto certame Carmela Loureiro, á entrega de premios asistiu o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez. Noraboa aos tres!!

Diario de Ferrol

Listaxe Provisional de alumnado. Admisión 2018/2019

De acordo co artigo 18 do decreto 254/2012 (DOG Nº 245 do 26 de decembro) e co artigo 30 da Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo de 2013), contra esta resolución poderase presentar reclamación ante o Consello Escolar do centro, no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación. (Do 23 ao 27 de abril de 2018, ambos incluidos)

Lista provisional admitidos e non admitidos na ESO

Lista provisional admitidos e non admitidos en 1º bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais

Lista provisional admitidos e non admitidos en 1º bacharelato de Ciencias

Lista provisional de admitidos e non admitidos en 1º bacharelato de Artes

Lista provisional de admitidos e non admitidos en 2º de bacharelato

Vacantes curso 2018/19

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018-19

Rematado o prazo de entrega de solicitudes para a escolarización no curso 2018/19, infórmase que aquelas persoas que solicitaron praza para os cursos 4º de ESO  e 1º de bacharelato deberán entregar nas oficinas do instituto a documentación dos criterios alegados na solicitude para proceder á baremación, xa que se presentaron máis solicitudes que prazas dispoñibles.

 O prazo para presentar a documentación requerida é do 23 de marzo ao 10 de abril, ambos incluidos.

 En caso de dúbida preguntar nas oficinas (881930170)

 

Convocados os premios extraordinarios de bacharelato 2017/2018

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día 2 de maio.

Acceso á orde que regula a convocatoria

Información para alumnado de ARTES

Para atopar información sobre as diferentes vías para continuar estudando unha vez rematado o bacharelato de Artes PINCHA AQUÍ

 

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018-19

Plazo de presentación de solicitudes: do día  1 ao 20 de marzo, ambos inclusive.

Vacantes dispoñibles . 

Comunícase que a oferta de prazas vacantes para o vindeiro ano académico 2018-2019, podería variar antes do 25 de abril, debido ao posible alumnado que se podería matricular no presente ano académico autorizado polo Servizo de Inspección Educativa por traslado de domicilio, estranxeiros que se incorporen ao noso sistema educativo, etc....

Normas de admisión

 

 

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018

Prazo de solicitude: do 8 de febreiro ao 7 de marzo   

 Mais información aquí

 

Premio extraordinario de bacharelato: Jorge Paz

Parabéns a Jorge Paz polo premio extraordinario de bacharelato acadado!  

Cada galardón está dotado cunha contía de 1000€ e o alumnado que obteña o premio poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público. Ademais supón a anotación da distinción no seu expediente académico, a concesión dun diploma acreditativo e a posibilidade de concorrer aos premios nacionais de bacharelato.

(http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20171013_concesion_premios.pdf)

Distribuir contido