Saltar navegación.
Inicio
Abride escolas e se pecharán cárceres

ÚLTIMAS NOVAS

 

Avisos curso 2016-2017

Avisos curso 2015-2016


CONVOCADAS AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

o Convocatoria 

 Convócanse as seguintes axudas : 

a) Axudas directas para o alumnado que requira por un periodo da súa escolarización ou ó longo de toda ela , determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas da  discapacidade ou trastorno grave de conduta.

b) Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou  trastorno grave de conduta para familias numerosas.

c) Axudas para programas específicos complementarios á  educación reglada para alumnado con necesidad específica de apoio  educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

 Beneficiarios.

Poderán solicitar as axudas os alumnos que non  superen unha determinada renta e /ou patrimonio familiar:   - Que presenten necesidade específica de apoio  educativo derivada de discapacidade ou  trastornos graves de conduta e que se encontren cursando nun centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou  en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiais , algún  dos niveis  educativos non  universitarios.

 Para obter o  subsidio requerirase ser membro de familia numerosa.

_ O alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais 

Solicitudes

As  solicitudes tanto de axuda como de subsidio deberán cumprimentarse mediante o formulario accesible por internet na  dirección www.mecd.gob.es ou  através da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a"Trámites y Servicios".

 Prazo

 O prazo de presentación de solicitudes extenderase ata o  29 de setiembre de 2016 inclusive.

 

 

 Compoñentes das axudas e cuantías.

- Ensinanza :  hasta 862,00 euros.

- Transporte interurbano: hasta 617,00 euros.

- Comedor escolar: hasta 574,00 euros.

- Residencia escolar: hasta 1.795,00 euros.

-Transporte para traslado de fin de semana de alumnos internos en centros de educación especial: hasta 442,00 euros.

- Transporte urbano: hasta 308,00 euros.

- Libros y material didáctico:

   Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional Básica e Formación para a transición á  vida adulta:       hasta 105,00 euros.

   Resto de niveis da ensinanza  post-obrigatoria: hasta 204,00 euros.

 - Reeducación pedagógica ou da linguaxe: hasta 913,00 euros para cada unha de elas.

 Os  subsidios poderán concederse únicamente para os conceptos de transporte interurbano ou urbano e comedor e  polas mesmas cuantías sinaladas  para estes nas axudas.

 - Axuda ós alumnos con necesidade específica de apoio educativo asociada a altas capacidades intelectuales, unha cantidade máxima de 913,00 euros.

 


 

CONVOCATORIA BECAS XERAIS PARA O CURSO 2016-2017 PARA ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS

16/08/2016 17:15
Europe/Madrid

Beneficiarios

 Poderán solicitar as becas desta convocatoria os estudantes que non  superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar, que cumpran uns determinados requisitos de aproveitamento  académico e que cursen  algunhas das seguintes ensinanzas:

1. Ensinanzas  postobrigatorias e superiores non universitarias do sistema educativo español e con validez en todo o territorio nacional:

a) Primeiro e  segundo cursos de Bacharelato .

b) Formación Profesional de grao medio e de grao superior.

c) Ensinanzas artísticas profesionais.

d) Ensinanzas  deportivas.

e) Ensinanzas artísticas superiores.

f) Estudos relixiosos superiores.

g) Estudos militares superiores.

h) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiaid de titularidade das administracións educativas, incluida a modalidade a distancia.

i) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o  acceso ós Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos ou  en centros privados concertados que teñan  autorizadas ensinanzas de Formación Profesional.

j) Formación Profesional Básica.

2. Ensinanzas universitarias do sistema universitario español cursadas en centros españois e con validez en todo o territorio nacional:

 a) Ensinanzas universitarias adaptadas ó Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster.

 b) Ensinanzas universitarias conducentes a títulos oficiais de  Licenciado,Enxeñeiro , Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico e Arquitecto Técnico.

 c) Curso de preparación para acceso á  universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.

 d) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao ou  para proseguir estudos oficiais de licenciatura.

 Non se inclúen nesta convocatoria as becas para a realización de estudos correspondentes ó terceiro ciclo ou  dotorado, estudos de especialización nin  títulos propios das universidades.

Solicitudes

 A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na  dirección https://sede.educacion.gob.es, no  apartado correspondente a "Trámites y Servicios" ou na  dirección electrónica www.mecd.gob.es

 Unha vez cumprimentada a solicitude, deberá ser firmada polo interesado

Prazos  

 Os prazos para  presentar a solicitude extenderase hasta:

 A) El 17 de outubro de 2016, inclusive, para os estudantes universitarios.

 B) El 3 de outubro de 2016, inclusive, para os estudantes non universitarios

 


 

Premio "Mininarket Ferrolterra Emprende Xove"

Parabéns aos nosos alumnos de 4º ESO

  • Alejandro López-Turnes Rodríguez
  • Cristina Núñez Yáñez
  • Enriqe Rey Luaces
  • Estela Sanesteban Dopico


que co proxecto "Ludinenes" gañaron primeiro Mininarket Ferrolterra Emprende Xove celebrado o pasado venres 28 de maio e organizado pola Asociación de Xóvenes Empresarios de Ferrolterra.

Parabéns tamén ao todo o alumnado de Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras de 4º de ESO que dirixidos pola profesora Ángeles Colmenero Ruíz participaron presentando outros tres proxectos máis: "Starwars Coffee", "Take it" e "Universo Glotón"  aportando moito entusiasmo e amosando ser emprendedores por un día!!!!

Ese día puidemos ver o resultado do traballo realizado durante o curso e tamén as súas capacidades emprendedoras como a iniciativa, traballo en equipa, confianza en sí mesmos, habilidades de comunicación, motivación, optimismo e tenacidade.

Enlace á reseña en prensa.


 

Probas de acceso a títulos extinguidos de FP

Convocatoria de probas libres para títulos extinguidos

de Formación Profesional LOXSE

 

Está aberto o prazo de probas libres para este tipo de ensinanzas. Finaliza o prazo o 6 de maio do 2016. Para máis información preme nesta ligazón.


 

 

Concurso de Contos en Inglés

Concurso de contos en inglés

Shakespeare

O Departamento de Inglés organiza un concurso de contos en inglés. Preme aquí para ver as bases.

Xa temos ós premiados:

 

 GANADORAS DEL I CONCURSO DE CUENTO CORTO EN INGLÉS "CONCEPCIÓN ARENAL FLASH FICTION AWARDS", CURSO 2015-2016
   (DEPARTAMENTO DE INGLÉS)

   -PRIMERA CATEGORÍA (1º, 2º Y 3º ESO):

   PRIMER PREMIO: Elena Ramírez Estraviz (3º ESO A)

   SEGUNDO PREMIO: Lidia Arribí Bouza (3º ESO B)

   -SEGUNDA CATEGORÍA (4º ESO, 1º Y 2º BAC):

   PRIMER PREMIO: Lidia González Teijido (4º ESO A)

   SEGUNDO PREMIO: Ana María Rodríguez Vizoso (1º BAC F)

 


 

Premios bacharelato


 

Orienta. Curso 2015-2016

brujula

 

O programa Orienta axudarache a tomar decisión sobre futuros estudos. Descarga o programa ou acede á información en liña.

 


 

 

AbalarMóbil

 

Banner

 

O Centro foi incluido no programa AbalarMóbil.

Ó longo deste curso empezaremos a habilitar a posibilidade de que os pais poidan facer varios tipos de consultas desde os dispositivos móbiles (teléfonos e tabletas)l:

  • Consultar e xustificar faltas de asistencia dos fillos.
  • Informarse sobre faltas de conduta.
  • Horarios dos fillos.
  • Avisos creados por parte do profesorado ou do centro.
  • Consulta de calificacións.
  • Solicitude de titorías.

 

Estas funcionalidades fan referencia a todos os niveis de secundaria, non só a 1º e 2º de ESO.

A aplicación está dispoñible para os seguintes sistemas operativos:

Información sobre AbalarMóbil: 

 

 


 

Distribuir contido