Saltar navegación.
Inicio
Abride escolas e se pecharán cárceres

Acreditación en competencias dixitais

Ver as instrucións para a acreditación das competencias dixitais do alumnado que cursa ensinanzas de 2º curso de formación profesional e 2º curso de bacharelato para persoas adultas. Data límite 22 de maio. Exames a mediados de xuño. Ver correción de erros do 21 de maio.