Saltar navegación.
Inicio
Abride escolas e se pecharán cárceres

Calendario reclamacións ás cualificacións ESO, 1º Bacharelato e ciclos

Calendario fin de curso co proceso de reclamación ás cualificacións da avaliación ordinaria (ESO, 1º Bacharelato) e da avaliación extraordinaria en 1º Bacharelato.

Calendario

Modelo reclamación ante o centro         Modelo reclamación ante Xefatura Territorial