Saltar navegación.
Inicio
Abride escolas e se pecharán cárceres

Acceso Universidade

Información sobre o acceso á universidade.

ABAU 2024

Información ABAU 2024

Na ABAU de 2024, os currículos estarán determinados, salvo instrución noutro sentido, pola Lei de Educación 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación (LOMLOE), así como polo Real Decreto 423/2022, de 5 de abril, polo que se estabelecen a ordenación e as ensinanzas mínimas de bacharelato e o Decreto 157/2022, de 15 de setembro, polo que se estabelecen aordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 26 de setembro de 2022).

 

Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación

DOGA

Información para alumnado de ARTES

Para atopar información sobre as diferentes vías para continuar estudando unha vez rematado o bacharelato de Artes PINCHA AQUÍ 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA ABAU

Exames de selectividade

Distribuir contido