Saltar navegación.
Inicio
Abride escolas e se pecharán cárceres

Convocatoria becas para alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) curso 23-24

Convocatoria 

 Convócanse as seguintes axudas : 

a) Axudas directas para o alumnado que requira por un periodo da súa escolarización ou ó longo de toda ela , determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas da  discapacidade ou trastorno grave de conduta.

b) Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou  trastorno grave de conduta para familias numerosas.

c) Axudas para programas específicos complementarios á  educación reglada para alumnado con necesidad específica de apoio  educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

 Beneficiarios.

Poderán solicitar as axudas os alumnos que non  superen unha determinada renta e /ou patrimonio familiar:   - Que presenten necesidade específica de apoio  educativo derivada de discapacidade ou  trastornos graves de conduta e que se encontren cursando nun centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou  en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiais , algún  dos niveis  educativos non  universitarios.

 Para obter o  subsidio requerirase ser membro de familia numerosa.

Solicitudes

As  solicitudes tanto de axuda como de subsidio deberán cumprimentarse mediante o formulario accesible por internet no enlace seguinte

enlace ou  através da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na dirección https://sede.educacion.gob.es.

 Prazo

 O prazo de presentación de solicitudes extenderase ata o  20 de setiembre de 2023 inclusive.