Xefatura de Estudos

SETEMBRO 2020

Indicacións para a convocatoria extraordinaria de setembro

RECOLLIDA DOS BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS

A entrega dos boletíns de cualificacións terá lugar o vindeiro venres 4 de setembro segundo o seguinte horario:

 Co fin de manter as medidas de seguridade sanitarias establécense as seguintes instrucións:

 • Agardar fóra das instalacións polas indicacións dun membro do equipo directivo.
 • É obrigatorio o uso de máscara e do xel hidroalcohólico situado á entrada do centro.
 • Só poderá recoller o boletín unha persoa por alumno/a.
 • En caso de non poder acudir á hora marcada, os boletíns gardaransena secretaría do centro.

O período de reclamación ás cualificacións será o venres 4 e o luns 7 de setembro.

LEMBRAR QUE DEBEN RECOLLER O SOBRE DE MATRÍCULA PARA O CURSO SEGUINTE.

 

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA

O período de matrícula extraordinaria para o curso 2020/2021 queda establecido do seguinte xeito:

Tags: Xefatura de Estudos

CALENDARIO EXAMES SETEMBRO 2020

No arquivo adxunto indícase o calendario de exames correspondente á convocatoria extraordinaria de setembro para este curso 2019/2020.

Os exames faranse de maneira presencial segundo o programa previsto. En caso de que pola evolución da pandemia do COVID-19 houbera algunha modificación, notificarase a través desta páxina web.

Premer na imaxe para acceder ao ficheiro.

Tags: Xefatura de Estudos

MATRÍCULA ORDINARIA PARA O CURSO 2020/2021

Todo o alumnado que se incorpore ao centro procedente de 6º de primaria e aquel xa matriculado no centro neste curso 2019/2020 que superara todas as materias na convocatoria ordinaria de xuño deberá formalizar a matrícula para o vindeiro curso entre os días 1 e 10 de xullo. 

Co fin de garantir todas as medidas de seguridade, establécense as quendas indicadas na seguinte táboa:

Lembramos que teñen a súa disposición na Conserxería do Centro os sobres da matrícula que inclúen toda a documentación necesaria para facer a formalización da mesma. Cómpre que pasen polo centro a recoller dito sobre antes da data da matrícula co fin de que poidan traer os documentos debidamente cubertos nos días sinalados.

Para realizar a xestión da matrícula mantéñense todos os protocolos de seguridade levados a cabo ata o momento:  máscara obrigatoria, xel hidroalcólico á entrada do centro e unha única persoa en Conserxería para realizar os trámites.

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

O alumnado que non superara algunha materia na convocatoria ordinaria de xuño deberá presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro que, salvo novidade, terá carácter presencial.

O calendario de exames de setembro será publicado nesta páxina web nos primeiros días do mes de xullo e tamén estará á súa disposición no taboleiro informativo do centro.

 

 

 

Tags: Xefatura de Estudos

ENTREGA DOS BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS

O vindeiro xoves 25 de xuño farase entrega dos boletíns de cualificacións ao alumnado segundo o calendario indicado na seguinte táboa:

 

Co fin de manter o protocolo de medidas de seguridade sanitarias prégase seguir as seguintes instrucións:

 • Agardar fóra das instalacións polas indicacións dun membro do equipo directivo.
 • É obrigatorio entrar no recinto con máscara de protección e usar o xel hidroalcólico que atoparán na entrada do centro.
 • Só poderá recoller o boletín de cualificacións unha persoa por alumno/a.
 • En caso de non poder acudir na hora marcada, os boletíns gardaranse esa mañá na secretaría do Centro.

Indicar ademais que:

 • o período de reclamacións ás cualificacións será do 25 ao 29 de xuño.
 • o alumnado que promocione ou titule en xuño poderá recoller o sobre da matrícula en conserxería.
 • o período de matrícula será do 01 ao 10 de xullo e establecerase un calendario para realizala.

 

Tags: Xefatura de Estudos

Calendario Final de Curso para 2º Bacharelato

No arquivo adxunto podedes consultar a información referida á entrega das cualificacións e os prazos de reclamación ás mesmas tanto co profesorado como cos distintos departamentos didácticos.

 

Tags: Xefatura de Estudos

Lista Admitidos Fondo Solidario Libros

No Arquivo pódese consultar lista provisional de admitidos en Fondo Solidario. O prazo de reclamación serán os días 11 e 12 de xullo.

A listaxe definitiva publicarase o 15 de setembro.

Tags: Xefatura de Estudos

libros texto 2016-2017

No arquivo adxunto pódese consultar a lista de libros de texto para o curso 2016.2017

Tags: Xefatura de Estudos

AXUDAS LIBROS TEXTO

A Consellería de Educación convoca axudas para a adquisición de libros de texto en 2º e 4º da ESO,  para a adquisición de material escolar nos cursos da ESO e participación no Fondo Solidario para 1º e 3º da ESO para o vindeiro curso 2016/2017.

 

Prazo de presentación de solicitudes:

Do 17 de maio ao 23 de xuño de 2016 (este incluído)

Máis información no Centro Escolar ou  aqui .

DOG do 1 6de maio de 2016.

Tags: Orientación, Xefatura de Estudos

NOVO NÚMERO TELÉFONO DO IES CHANO PIÑEIRO- FORCAREI

O Ies ten  número novo de teléfono e fax novos:

 

Teléfono: 886151228            Fax: 886151234

Tags: Xefatura de Estudos

FIN 2º TRIMESTRE

 O 18 de marzo remata o 2º trimestre coa seguinte modificación do horario aprobada polo Consello Escolar:

 

8:45 horas:  Entrada

12:30 horas: Entrega de boletíns ao alumnado

12:45 horas: saída dos autobuses.

 

Non haberá servizo de comedor ese día. Voltaremos ás clases o 29 de marzo.

Tags: Xefatura de Estudos