2º ESO

Data Materia Tarefas Plataforma Prazo Contacto para dúbidas
04/06/20 Tecnoloxía

Ler o apartado 7.2 do tema 7: Mecanismos.

Facer os exercicios do 12 ao 23. A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma.

Edixgal Ata o 12/06 maceirafer@gmail.com
04/06/20 Lengua castellana y Literatura TAREAS DE REFUERZO (para alumnos que hayan suspendido algún trimestre)
Primer trimestre: Leer "Poema al maestro" (Unidad 2, apartado 3) + ejercicios 3 y 5.
Segundo trimestre: Hacer ejercicios 1, 2 y 3 (Unidad 3, apartado 4). Copiarlos en documento de texto para entregar.

TAREAS DE AMPLIACIÓN (para alumnos que no hayan suspendido ningún trimestre)
-Hacer ejercicio 4 de la Unidad 10, apartado 3 (solamente los apartados del A al D) + ejercicio 5.
Edixgal Ata o 10/06 rubenlenguaprofe@gmail.com
02/06/20 Programación Programar en Srcatch. Ficha 7 Edixgal Ata o 10/06 ticytecnologia0@gmail.com
01/06/20 Relixión Tareas pendientes. El alumnado con tareas sin entregar tiene hasta el día 14 para enviarlas. Edixgal Ata o 14/06 beatrizferreiracouto@gmail.com
01/06/20 Lingua Galega

ACTIVIDADES DE REPASO,REFORZO E AMPLIACIÓN.
- A narrativa “ A teima de Piero de Padua” (Páx 37) actividades:1,2,3,4
- Actividades (páx 107) Ex.1,2
- Actividades (páx 147) Ex.1 ( só os 8 primeiros puntos).

Correo electrónico Ata o 15/06 antoniaaulavirtual@gmail.com
01/06/20 Matemáticas

Realizar el Bloque 5:
Boletín de repaso e ampliación  para uns e de recuperación para outros.

Aula virtual

Ata o 10/06 raquelcrespoaulavirtual@gmail.com
01/06/20 Valores éticos

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA RECUPERACIONES Y SUBIR NOTA

Edixgal

Aula virtual

Correo electrónico

Ata o 7/06 plasticaaulavirtual@gmail.com
01/06/20 Inglés

Reading, Writing, Grammar and Vocabulary exercises

Edixgal Ata o 12/06 dallegue212@gmail.com
29/05/20 Música

Unidad La Forma musical. Ejercicios. Audiciones

Aula virtual 1 semana mgvaulavirtual@gmail.com
28/05/20 Lengua castellana y Literatura

EJERCICIOS DE REFUERZO (para alumnado que ha suspendido algún trimestre):
-Primer trimestre: Ver apartado 6 de la unidad 2 y hacer ejercicio 10. Escribe una redacción sobre el verano (15 líneas).
-Segundo trimestre: Ver apartado 3 de la unidad 3 y hacer ejercicios 2 y 7.

EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN (para alumnado que no ha suspendido ningún trimestre):
-Hacer ejercicio 5 (unidad 10, apartado 4) y mirar apartado 5 de la unidad 10. Hacer ejercicio 3 (unidad 10, apartado 5).

Edixgal Ata o 3/06 rubenlenguaprofe@gmail.com
27/05/20 Xeografía e Historia

Páx. 178. Lectura
Páx. 179. Interpretación do mapa.
Páx. 180. Lectura
Páx. 181. Interpretación do mapa e do debuxo.

Aula virtual Ata o 8/06 emiliaaulavirtual@gmail.com
26/05/20 Tecnoloxía

Ler o apartado 7.1 do tema 7: Mecanismos.

Facer os exercicios do 1 ao 11. A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma.

Edixgal Ata o 3/06 maceirafer@gmail.com
26/05/20 Programación

Programar en Srcatch. Ficha 6

Edixgal Ata o 1/06 ticytecnologia0@gmail.com
25/05/20 Inglés

Rematar todas as actividades propostas dende o comezo do confinamento.

Edixgal Ata o 31/05 dallegue212@gmail.com
22/05/20 Física e Química

Exercicios de repaso. 1º Avaliación

Aula virtual Ata o 4/06 merceaulavirtual@gmail.com
21/05/20 Xeografía e Historia

Lectura da páx. 109.
Exercicio da páx. 111
Análise dunha pintura da páx. 112
Interpretar o alzado dunha catedral.Pax.113.

Aula virtual Ata o 1/06 emiliaaulavirtual@gmail.com
21/05/20 Lengua Castellana y Literatura

TAREAS DE REFUERZO (para alumnos que hayan suspendido algún trimestre):
-Primer trimestre: Ver "diptongos, triptongos e hiatos" (Unidad 2, apartado 4) + ejercicios 1 y 2 // Repasar "denotación y connotación" (Unidad 2, apartado 5).
-Segundo trimestre: Leer texto inicial de la Unidad 4 y hacer ejercicios 2 y 4 (Unidad 4, apartado 1).

TAREAS DE AMPLIACIÓN (para alumnos que no hayan suspendido ningún trimestre):
-Leer texto inicial Unidad 10 y hacer ejercicios 4 y 5 (Unidad 10, apartado 1) // Ver definición de instancia y acta y hacer ejercicio 1 (solamente apartados a, b y c).

Edixgal Ata o 27/05 rubenlenguaprofe@gmail.com
19/05/20 Programación

Programar en Srcatch. Ficha 5

Edixgal Ata o 25/05 ticytecnologia0@gmail.com
19/05/20 Lingua Galega

 Repaso.Reforzo e Ampliación:
-Actividades (páx 53) ex.1
-Actividades  1,2 (páx 127)
-Complementos do verbo e do substantivo   (páx 146): p.2 O Atributo, facer un esquema.

Correo electrónico Ata o 01/06 antoniaaulavirtual@gmail.com
19/05/20 Matemáticas

Realizar el Bloque 4:
Boletín de repaso e ampliación  para uns e de recuperación para outros.

Aula virtual Ata o 29/05 raquelcrespoaulavirtual@gmail.com
19/05/20 Tecnoloxía

Actividade de reforzo do tema 2: debuxo

Atoparédelo nunha carpeta chamada "Actividades de reforzo" ao final da unidade didáctica 2 na aula virtual Edixgal. Repaso de vistas, acotación e escalas.

Edixgal Ata o 25/05 maceirafer@gmail.com
18/05/20 Inglés Redacción (Writing)
Reading Comprehension
Exercises on Grammar&Voc.
Control Novembro
Edixgal Ata o 22/05 dallegue212@gmail.com
14/05/20 Lengua Castellana EJERCICIOS DE REFUERZO (para alumnos que tengan algún trimestre suspenso):
-Primer trimestre: Ver teoría de las clases de palabras (Unidad 2, apartado 3) y analizar clases de palabras de la primera estrofa del poema de Gabriel Celaya.
-Segundo trimestre: Repasar el apartado 6 (Unidad 3) y hacer el ejercicio 5.

EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN (para alumnos que no tengan trimestres suspensos):
-Leer textos ejercicio 8 (Unidad 9, apartado 7) y hacer preguntas. Hacer ejercicio 4 (Unidad 9, apartado 7). En este último ejercicio solamente hay que escribir un microrrelato.
Edixgal Ata o 20/05 rubenlenguaprofe@gmail.com
14/05/20 Francés Entrar en Google Classroom onde se atopan as tarefas.  
Na plataforma estarán especificadas as tarefas a realizar e as datas de entrega.
Google Classroom   cataboisenfrances@gmail.com
14/05/20 Xeografía e Historia

Páx. 97. Exercicio 2: describir unha igrexa románica.
Páxs. 98-99. Exercicio 3: escultura románica.
Páx.101. Exercicio 4: pintura románica

Aula virtual Ata o 25/05 emiliaaulavirtual@gmail.com
12/05/20 Relixión

Mes de María. Durante el mes de mayo cada semana se colgará en E-dixgal una actividad sobre la Virgen María.

Edixgal Ata o 29/05 beatrizferreiracouto@gmail.com
12/05/20 Tecnoloxía

Ler e visualizar o vídeos dos apartados 6.5 e 6.6 do tema 6: Os metais.

Facer os exercicios do 16 ao 20. A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma.

Edixgal Ata o 18/05 maceirafer@gmail.com
11/05/20 Programación

Programar en Srcatch. Ficha 4

Edixgal Ata o 15/05 ticytecnologia0@gmail.com
11/05/20 Lingua Galega

Traballo Catabois lembra Ricardo Carvalho Calero. Indicacións por correo electrónico

Correo electrónico Ata o 17/05 helenaaulavirtual@gmail.com
11/05/20 Inglés

Irregular verbs check. Writing. Worksheet

Edixgal Ata o 15/05 dallegue212@gmail.com
8/05/20 Lengua Castellana

TAREAS DE REFUERZO (para alumnado que tenga algún trimestre suspenso)
-Primera evaluación: Repasar los conceptos de familia léxica, campo semántico, hipónimos e hiperónimos (Unidad 1, apartado 5) + ejercicio 2. // Repasar literatura (Unidad 1, apartado 6) + ejercicio 6.
-Segunda evaluación: Repasar uso de B/V (Unidad 3, apartado 4) + ejercicio 9. // Unidad 3, apartado 5: ejercicio 4.

TAREAS DE AMPLIACIÓN (para alumnado que no tenga ningún trimestre suspenso)
-Ejercicios 2 y 3 de la Unidad 9 (apartado 4).

Edixgal Ata o 13/05 rubenlenguaprofe@gmail.com
8/05/20 Matemáticas

Realizar el Bloque 3:
Boletín de repaso e ampliación  para uns e de recuperación para outros.

Aula virtual Ata o 18/05 raquelcrespoaulavirtual@gmail.com
7/05/20 Francés

Traballo de expresión e produción oral con Célia

Google Classroom Ata o 12/05 cataboisenfrances@gmail.com
6/05/20 Valores éticos

INTERNET. SUBE LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN

FOTOGRAFIAS “PANDEMIA”. (AMPLIACIÓN) SUBE NOTA FINAL.

Edixgal 15/05


27/05
soniaaulavirtual@gmail.com
6/05/20 Igualdade de xénero

Búsqueda de información, resumo e opinión persoal sobre o aumento de chamadas ao 016 durante o confinamento.

Aula virtual Ata o 18/05 Emiliaaulavirtual@gmail.com
6/05/20 Xeografía e Historia

- Copiar e completar táboa resumo.
- Analizar o foro de Córdoba. Lectura e actividade.

Aula virtual Ata o 18/05 emiliaaulavirtual@gmail.com
6/05/20 Música

Unidad La melodía. Unidad La armonía. Ejercicios

Aula virtual 1 semana mgvaulavirtual@gmail.com
5/05/20 Lingua Galega

- Actividades:(páx 35)ex.2,(páx 107)ex.1,3 ( neste último exercicio só sinalar os complementos verbais).
- Elaborar un esquema do complemento circunstancial (páx 128) p.1 Actividades:(páx 129) ex.1

Correo electrónico Ata o 15/05 antoniaaulavirtual@gmail.com
4/05/20 Tecnoloxía

Ler o apartado 6.4 do tema 6: Os metais.

Facer os exercicios do 11 ao 15. A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma.

Edixgal Ata o 11/05 maceirafer@gmail.com
4/05/20 Educación Física

Traballo Tenis de Mesa (sec. bilingüe)
Traballo Deportes de raqueta (non bilingüe)

Aula virtual Ata o 24/05 SoniaEFaulavirtual@gmail.com
4/05/20 Programación

Programar en Srcatch. Ficha 3

Edixgal Ata o 8/05 ticytecnologia0@gmail.com
4/05/20 Inglés

Unit 4 Edixgal Past Simple & continuous.
Reading Comprehension. Translation

Edixgal Ata o 8/05 dallegue212@gmail.com
4/05/20 Física e Química

Continuar tema 5

Aula virtual Ata o 15/05 merceaulavirtual@gmail.com
30/04/20 Música

Unidad Timbre II. Esquemas aparato fonador, clasificación de voces y agrupaciones vocales.
Unidad La melodía. Unidad La armonía. Teoría y ejercicios

Aula virtual 1 semana mgvaulavirtual@gmail.com
29/04/20 Igualdade de xénero

VOCABULARIO

Aula virtual Ata o 11/05 Emiliaaulavirtual@gmail.com
29/04/20 Xeografía e Historia

Páxina 60: exercicios 12(copiar e  completar esquema) e exercicios 13, 14, 15, 16.
Páxina 61: exercicios 17,18,21.

Aula virtual Ata o 11/05 emiliaaulavirtual@gmail.com
29/04/20 Lengua Castellana

TAREAS DE REFUERZO (para alumnos con algún trimestre suspenso):
-Primer trimestre: Unidad 1, apartado 3: hacer los ejercicios 4 y 5; Unidad 1, apartado 4: hacer el ejercicio 3 (antes de hacer los ejercicios hay que repasar la teoría).
-Segundo trimestre: Unidad 3, apartado 3: hacer los ejercicios 4 y 5 (en este último solamente los apartados b) y c)). Antes de hacer los ejercicios hay que repasar la teoría.
TAREAS DE AMPLIACIÓN (para alumnos sin ningún trimestre suspenso):
-Leer texto inicial de la unidad 9 ("2000 calorías") y hacer los ejercicios 4 y 5. Ver el apartado 2 de la Unidad 9 y hacer el ejercicio 2 (todos los apartados).

Edixgal Ata o 6/05 rubenlenguaprofe@gmail.com
29/04/20 Relixión

Iniciativa solidaria

Edixgal Ata o 8/05 beatrizferreiracouto@gmail.com
28/04/20 Física e Química

Tema 5 Física

Aula virtual   merceaulavirtual@gmail.com
27/04/20 Inglés

Survival Activities 1 & 2

Aula virtual

e Edixgal

Ata o 30/04 dallegue212@gmail.com
27/04/20 Matemáticas

Realizar el Bloque 2:
Boletín de repaso e ampliación  para uns e de recuperación para outros.

Aula virtual Ata o 6/05 raquelcrespoaulavirtual@gmail.com
23/04/20 Francés

Entrar en Google Classroom onde se atopan as tarefas de comprensión lectora e de expresión escrita da presentación “Drôles de masques”.

Google Classroom Ata o 4/05 cataboisenfrances@gmail.com
23/04/20 Lengua Castellana

Ejercicios 8 y 9 (Unidad 8, apartado 4). El texto del ejercicio 9 tiene que tener un mínimo de 10 líneas. Hacer ejercicio 7 (Unidad 8, apartado 7). Es imprescindible copiar los enunciados.

Edixgal Ata o 29/04 rubenlenguaprofe@gmail.com
22/04/20 Programación

Programar en Srcatch. Ficha 2

Edixgal

Ata o 30/04 ticytecnologia0@gmail.com
22/04/20 Xeografía e Historia

- Táboa-resume, páx. 34
- Lectura e actividades, páx. 35

Aula virtual

e correo do alumnado

Ata o 4/05 emiliaaulavirtual@gmail.com
22/04/20 Lingua Galega

1.- Acentuación ( actividades de repaso,reforzo e consolidación): páx 51,exs. 1,4.Páx.71,ex. 4.Páx. 108 ex,3.
2.- Banco de textos (páx 58): actividades(facer os catro puntos)

Correo electónico Ata o 30/04 antoniaaulavirtual@gmail.com
21/04/20 Inglés

Survival Activities 1 & 2

Aula virtual
Ata o 3/05 dallegue212@gmail.com
21/04/20 Relixión

Romería de Chamorro. Foto, frase o pequeña descripción.

Edixgal Ata o 28/04 beatrizferreiracouto@gmail.com
20/04/20 Música

Unidad Timbre I. Audición instrumentos musicales.
Unidad Timbre II. Ejercicio.

Aula virtual Ata o 24/04 mgvaulavirtual@gmail.com
20/04/20 Tecnoloxía

Ler os apartados 6.2 e 6.3 do tema 6: Os metais.

Facer os exercicios do 4 ao 10. A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma.

(En caso de non telas completado, teñen prioridade as actividades propostas con anterioridade)

Edixgal Ata o 27/04 maceirafer@gmail.com
20/04/20 Matemáticas

Realizar el Bloque 1:
Boletín de repaso e ampliación para uns e de recuperación para outros.

Aula virtual Ata o 26/04

raquelcrespoaulavirtual@gmail.com

20/04/20 Historia

Ampliación de prazo para a entrega dos traballos propostos.
Actividades para alumnado con Avanza.

Aula virtual Ata o 25/04

emiliaaulavirtual@gmail.com

20/04/20 Lengua Castellana

-Ver la teoría del diálogo y la conversación (unidad 8, apartado 7).
-Ejercicios 1 y 2 (unidad 8, apartado 7). Es imprescindible copiar los enunciados.

Edixgal Ata o 22/04

rubenlenguaprofe@gmail.com

15/04/20 Tecnoloxía

Ler o apartado 6.1 do tema 6: Os metais.

Facer os exercicios 1, 2 e 3. A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma.

(En caso de non telas feito, teñen prioridade as actividades propostas con anterioridade)

Edixgal Ata o 20/04

maceirafer@gmail.com

14/04/20 Inglés

UNIDADE 6. Repetimos actividade, xa que o alumnado non entregou a tarefa

Edixgal Ata o 19/04

dallegue212@gmail.com

14/04/20 Lengua Castellana

Estudiar sintaxis (Unidad 8, apartado 3):
-Sujeto y predicado
-Ver los vídeos incluidos en la teoría ("Oración simple: análisis sintáctico" y "Análisis de oraciones simples").
-Ejercicio 9 (solo señalar el sujeto y su tipo en cada caso). Hay que copiar el enunciado y las oraciones.
-Ejercicios 3,4,7,8 (interactivos)

Edixgal Ata o 16/04

rubenlenguaprofe@gmail.com

14/04/20 Lingua Galega

Tema 7: Resumo da Poesía Social (páx 132). Actividades 1,3  (páx 133)

Correo electrónico Ata o 24/04

antoniaaulavirtual@gmail.com

31/03/20 Programación

Programar en Scratch

Edixgal  

ticytecnologia0@gmail.com

31/03/20 Educación Física

Cuestionario de Bádminton

Aula virtual Ata o 14/04

SoniaEFaulavirtual@gmail.com

30/03/20 Tecnoloxía

Todo o alumnado que enviou as tarefas programadas dende o inicio da suspensión das clases recibiu na propia plataforma Edixgal unha serie de observacións e comentarios sobre os seus exercicios. Nos casos nos que así se indique neses comentarios é necesario corrixir ou completar as tarefas.

De igual xeito, o alumnado con tarefas atrasadas pode facer os correspondentes envíos nesta semana.

Edixgal Ata o 3/04

maceirafer@gmail.com

30/03/20 Lengua Castellana

Estudiar la teoría del texto instructivo y hacer ejercicio 1 (Unidad 8, apartado 2)

Edixgal Ata o 2/04

rubenlenguaprofe@gmail.com

30/03/20 Xeografía e Historia

En jaimecast.blogspot.com los Reinos Cristianos de la Península.
Actividade 2 – vídeos
Actividade 3 – comentariode textos
Actividade 4 – cadro comparativo

Aula virtual Ata o 17/04

Emiliaaulavirtual@gmail.com

30/03/20 Matemáticas

Repasar a teoría e os exemplos colgados no aula virtual e resolver o boletín de exercicios de "Ecuacións de primeiro e segundo grao

Aula virtual

Ata o 3/04

raquelcrespoaulavirtual@gmail.com

27/03/20 Valores éticos

Recordatorio: Cada uno de vosotros debe hacer una presentación/debate sobre; 1 ventaja o inconveniente de Internet. La presentación ha de estar acompañada de un vídeo que refuerce vuestro argumento y amplíe la información sobre el tema.

(Los que no se acuerden de lo que habían elegido que elijan un argumento nuevo que les motive a  trabajar)

Correo electrónico

Ata o 17/04

plasticaaulavirtual@gmail.com

27/03/20 Física e Química

Leer do libro de texto as páxinas 86,87,88 e 89 e facer exercicios para entregar.

Aula virtual Ata o 14/04

merceaulavirtual@gmail.com

27/03/20 Inglés

UNIDADE  6. Repaso vocabulario relacionado co medio ambiente. Repaso de “to be going to”. Especial atención aos exercicios 31,32 do Workbook.
Appendices. Exam Practice 1 Activities

Edixgal Ata o 3/04

dallegue212@gmail.com

26/03/20 Lengua Castellana

Leer el apartado 5 de la unidad 8 (definición de tabú y eufemismo) y hacer los ejercicios 1 y 2.

Edixgal Ata o 30/03

rubenlenguaprofe@gmail.com

24/03/20 Matemáticas

Ler a teoría e os exemplos colgada na aula virtual e resolver o boletín de exercicios de "Linguaxe alxébrico"

Aula virtual Ata o 29/03

raquelcrespoaulavirtual@gmail.com

24/03/20 Lingua Galega

Competencia Lectora (páx 100).
Saber facer (páx 101) actividades 1,2,3.
Banco de Textos (páx 114) actividades 1,2,3.

Libro de texto Todo será revisado á volta

antoniaaulavirtual@g.mail.com

24/03/20 Xeografía e Historia

Xogos de arte románica e gótica en www.cerebriti.com

Aula virtual Sen prazo

Emiliaaulavirtual@gmail.com

23/03/20 Tecnoloxía

Facer os exercicios 6 a 10 propostos no boletín. A información necesaria pode atoparase na documentación do tema 5 "A Madeira".

Actividade de buscar en Internet imaxes de ferramentas

As tarefas presentaranse en documentos de texto que serán remitidos mediante a propia plataforma.

Edixgal Ata o 30/03

maceirafer@gmail.com

23/03/20 Lengua Castellana

Ejercicios 1 y 7 del apartado 4 de la unidad 8 (ortografía)

Edixgal Ata o 25/03

rubenlenguaprofe@gmail.com

23/03/20 Relixión

Información sobre os deuses olímpicos

Edixgal Ata o 3/04

beatrizferreiracouto@gmail.com

18/03/20 Inglés

Repaso dos tempos de presente. Redacción

Aula virtual Ata o 27/03

dallegue212@gmail.com

18/03/20 Lengua Castellana Lectura del texto de Ana Alonso de la unidad 8 (apartado 1) y realización de los siguientes ejercicios de comprensión lectora: 1, 4 y 5. Estos ejercicios hay que hacerlos en documento de texto (en el ordenador) copiando los enunciados. Se enviarán al correo electrónico rubenlenguaprofe@gmail.com Edixgal Ata o 23/03 rubenlenguaprofe@gmail.com
17/03/20 Música Repaso dos contidos e proposta de exercicios. Unidad Timbre I. Exercicio 1. Unidad Timbre II.Exercicio 1. Aula virtual Ata o 24/03 mgvaulavirtual@gmail.com
17/03/20 Física e Química Ejercicios del tema que estamos viendo sobre el átomo Aula virtual Ata o 27/03 merceaulavirtual@gmail.com
17/03/20 Educación Física Apuntes de Bádminton Aula virtual   SoniaEFaulavirtual@gmail.com
16/03/20 Programación Cuestionario Aula virtual   ticytecnologia0@gmail.com
16/03/20 Igualdade de xénero

DOCUMENTAIS:

-El machismo que no se ve. RTVE.es

-Igual-es. Ellos......también. Hombres en trabajos femeninos. TRVE.es. La 2

Aula virtual   Emiliaaulavirtual@gmail.com
16/03/20 Xeografía e Historia

Tema Al-Andalus. Realización das actividades pendentes, incluídas as que aparecen ao final do tema. Estudo deste tema, do que faremos o control tan pronto como sexa posible.

Tema: Os Reinos Hispánicos. Realización das actividades de cada apartado e as do final do tema.

Aula virtual   Emiliaaulavirtual@gmail.com
16/03/20 Francés Poñerse en contacto o máis axiña posible a través de correo electrónico cataboisenfrances@gmail.com

Está en marcha unha actividade audiovisual en comunicación coa lectora de viaxe en Francia
Aula virtual   cataboisenfrances@gmail.com
16/03/20 Matemáticas Boletín de exercicios de proporcionalidade e porcentaxes Aula virtual Ata o 22/03 raquelcrespoaulavirtual@gmail.com
16/03/20 Inglés

Unidade 3, repaso

Unidade 5 Actividades interactivas

Edixgal  

dallegue212@gmail.com

16/03/20 Tecnoloxía Facer os exercicios 1 a 5 propostos no boletín. A información necesaria pode atoparase na documentación do tema 5 "A Madeira". A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma. Edixgal Ata o 23/03 maceirafer@gmail.com
16/03/20 Lingua Galega

Ler libro de lectura da 2 Av. Facer resumo.

Estudo ou repaso T. 5, 6.

Banco de actividades (páxs. 116,117).

    antoniaaulavirtual@gmail.com
16/03/20 Lengua Castellana

Ejercicios 1, 2 y 6 (interactivo este último). Estos ejercicios son de la unidad 7 (apartado 3. Gramática)

Análisis sintáctica de los siguientes sintagmas:
-Unas libretas de pastas verdes
-Casa de muñecas
-Difícil para nosotros
-Muy cerca
-Ayer por la tarde

Nota importante: estos ejercicios deberán ser entregados en hoja aparte al profesor el primer día que volvamos a tener clase. Evidentemente, el ejercicio interactivo se hará en el ordenador. La realización de estos ejercicios, por cuanto son de repaso de la materia ya vista, será objeto de evaluación.

 Edixgal   rubenlenguaprofe@gmail.com