Skip to Content

Matriculación

_

Matrícula

O alumnado dos centros adscritos que realizara a reserva e o alumnado que obtivera praza no proceso de admisión, realizará a matrícula aténdose ao seguinte calendario:

Do 25 de xuño ó 10 de xullo, ambos incluídos (alumnado que promocione en xuño)

Do 1 ao 10 de setembro, ambos incluídos (alumnado que promocione en setembro)

Procedemento de matrícula

> No centro onde se rematen os estudos solicitarase a seguinte documentación:
         
          - Alumnado que remate 6º de primaria:  Historial académico.
          - Alumnado que remate 4º ESO:   Historial académico.
          - Alumnado que remate 1º, 2º ou 3º de ESO ou 1º Bch:   Certificación académica.

> Xunto co sobre de matrícula, que se recollerá na secretaría do IES As Lagoas a partir do 20 de xuño, presentarase a seguinte documentación:

       - Copia compulsada do historial académico ou certificación académica (a compulsa poderá realizarse no momento da matrícula).

       - Fotocopia do DNI ou do pasaporte (de non posuír algún destes documentos, presentarase copia do libro de familia)

       - Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a alumno/a (só alumnado de 1º e 2º de ESO)

       - 1 fotografía recente, tamaño carné, co nome no reverso.

 

> Taxas que se aboarán nos números de conta indicados nos impresos.

- Sobre de matrícula (2,00 €)  Obrigatorio para todo o alumnado.
- Seguro escolar (1,12 €) Obrigatorio para todo o alumnado agás os que se matriculen en 1º ou 2º de ESO.
- Aluguer de taquillas (15,00€) Contrato voluntario para alumnado de ESO.

- Cuota anual da ANPA (Asociación de Nais e Pais de alumnos) (15,00€) Cuota voluntaria

   

Opcións de matrícula 2018/19  acceso

Distribuir contido


by Dr. Radut