Xeografía e historia

Xeografía e Historia

 

Profesor/a Contacto
Rosa María Méndez Cortés rmmc@edu.xunta.gal
Loreto Penín Hermida mpenin@edu.xunta.gal
Mª Carmen Iglesias García (Xefa de departamento) carmeniglesias@edu.xunta.gal
Susana García Veiga susanahistoriacunqueiro@gmail.com
Sandra Blanco Fernández  
   

 

       
   

 

 

Profesorado

     

                                            

  

   
           
     

  

 
     

Información básica programación

Adaptación procedementos e instrumentos avaliación 21-22

   
   

   

   
 

 Actividades

     
Distribuir contido