Xeografía e historia

Xeografía e Historia

 

Profesor/a Contacto
Rosa rmmc@edu.xunta.es
Loreto mpenin@edu.xunta.es
Carmen iesaacunqueirocig@gmail.com
Susana susanahistoriacunqueiro@gmail.com
Octavio Beares  
Xabier Novales  
Margarita Olivera  
   

 

       
 Adaptación da programación didáctica. Curso 2019 - 2020  

 

 

Profesorado

     

                                            

  

   
           
     

  

 
     

Información básica programación

   
   

   

   
 

 Actividades

     
Distribuir contido