A visita a IMATXINA

A visita a IMATXINA - 1º ESO


A Fundación Escola Rosalía de Castro, Educa Barrié, co patrocinio de La Caixa e o Concello de Vigo, e o asesoramento da Asociación Galega de Profesores de Educación Matemática (AGAPEMA) organizaron de novo en Vigo X Edición da Semana Matemática, dende este ano IMATXINA.

As matemáticas son aburridas”..”A min as matemáticas non se me dan ben”....”Eu son de letras”...O Departamento de Matemáticas quixo botar abaixo estes e outros tópicos sobre as matemáticas coa visita didáctica, que fixeron os nosos alumnos de 1º de ESO.

Os obxectivos da visita resúmense en:

  • Sacar as matemáticas das aulas e achegalas á sociedade dende un punto de vista manipulativo e participativo.

  • Favorecer o uso de materiais didácticos para o tratamento dos programas curriculares.

  • Amosar a través destas tarefas que todos os cidadáns poden facer matemáticas, é dicir: argumentar, analizar, decidir, demostrar, descubrir, razoar ...

  • Sensibilizar aos distintos sectores educativos, de que as matemáticas poden ensinarse e aprenderse de xeito atractivo.

  • Acadar o apoio das distintas institucións do eido da educación e da cultura para seguir espallando en todos os niveis unha maior e máis axeitada formación matemática.

  • Aprender a traballar en equipo valorando e respetando as opinións propias e ás dos demáis e fomentando a imaxinación e a creatividade.

"Siempre he creído que el mejor camino para hacer las matemáticas interesantes a los alumnos y profanos es acercarse a ellos en son de juegos
Martín Gardner

 

Aquí podedes ver un vídeo da visita: