Skip to Content

INFORMACIÓN PARA O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS

Os impresos para o pago das taxas poden ser xerados a través da seguinte ligazón:

http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

Os códigos que se deben cubrir son os seguintes:

- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Código: 0 7

- Delegación de Servizos Centrais Código: 1 3

- Servizo de Ensino Medio Código: 0 3

- Taxa denominación: Expedición Títulos Académicos Código: 3 0 2 0 0 3

 

IMPORTE A INGRESAR ANO 2021:

52,94 € (normal)
26,50 € (fam. numerosa 1ª Cat.)

 

Documentación necesaria para a súa solicitude:

- O “Impreso de autoliquidación de taxas” selado polo banco ou entidade colaboradora debe presentalo na secretaría do centro

- A fotocopia do DNI

- E, se é o caso, o libro de familia numerosa (actualizado) e unha fotocopia do mesmo. MOI IMPORTANTE: A data de ingreso da taxa na Entidade Bancaria TEN QUE SER POSTERIOR á data da avaliación final.

 page | by Dr. Radut