Curso 2019-2020

AVISO EDIXGAL:

O alumnado que non entregou o seu ordenador en xuño, deberá traelo ao instituto o venres 4/9/20 ás 10:00 h., cando acuda a recoller as notas de setembro. 

 

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA FORMACIÓN PROFESIONAL SETEMBRO 2020

 

 

   FP BÁSICA   

Presentación da solicitude de admisión

Desde o 1 de setembro ata as 13:00 h. do 11 de setembro

Publicación da listaxe do alumnado admitido e non admitido

14 de setembro

O alumnado que sexa admitido deberá formalizar no centro educativo a súa matrícula

Desde o 14 de setembro ao 21 de setembro

 

      CICLOS

 

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8782

 

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA ESO E BAC SETEMBRO 2020 

A matrícula extraordinaria para o curso 2020-2021 realizarase presencialmente no centro en horario de 9:00 a 14:00 horas e nas seguintes datas:

CURSO

IMPRESO MATRÍCULA

DATA

1º ESO

Impreso de matrícula

 

07/09/2020

2º ESO

Impreso de matrícula

3º ESO

Impreso de matrícula

4º ESO

Impreso de matrícula

 

08/09/2020

1º BAC

Impreso matrícula      Autorizacións

2º BAC

Impreso matrícula      Autorizacións

 

 

CALENDARIO EXAMES SETEMBRO

IMPORTANTE: Todo o alumnado que promocionou en xuño con materias suspensas, aínda que se matricule en xullo, ten que se examinar en setembro delas. De non facelo as levará pendentes cara o vindeiro curso.

O alumnado de 4º de ESO que TITULOU en xuño NON se ten que examinar.

Premendo na imaxe está o calendario   Aviso exames

 

XOVES

3

10:00 horas           Entrega de notas 2º BACH

Xoves

3

10:30-13:30           Prazo de reclamacións

Venres

4

10:00-13:00          Prazo de reclamacións – Resolución 2º BACH

Venres

4

10:00 horas          Entrega de notas resto dos cursos

 

 

10:30-13:30           Prazo de reclamacións

Luns

7

10:00-13:00          Prazo de reclamacións – Resolución ESO-1º Bach

 

 

 

MATRÍCULA 2020-21 

O prazo de matrícula para o curso 2020-2021 será do 1 ao 10 de xullo.

Para evitar aglomeracións farase co seguinte calendario:

1-2 xullo  1º ESO    Impreso de matrícula

3-6 xullo  2º ESO     Impreso de matrícula

7 xullo  3º ESO     Impreso de matrícula

8 xullo  4º ESO     Impreso de matrícula

9 xullo  1º Bacharelato    Impreso de matrícula

                                         Autorizacións

10 xullo  2º Bacharelato    Impreso de matrícula

                                           Autorizacións

Ciclos: O período de presentación de solicitudes do proceso de admisión a ciclos de formación profesional en rexime ordinario comeza o día 25 de xuño e remata o día 8 de xullo ás 13:00 horas.

http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2019-2020

O alumnado que se matricule en 1º de Ciclos terao que facer on line nesta dirección: https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/PaxinaInicio.do

O alumnado que teña que matricularse en 2º de Ciclos terá que cubrir o Impreso de matrícula

FPB: A matrícula será en setembro. 

Documentación que hai que achegar:

1. Impreso de matrícula cuberto e asinado pola nai, pai ou titor/a legal, de ser o alumnado menor de idade.

2. Copia do DNI do alumno/a. En caso de non ter DNI presentarase copia do libro de familia. 

3. Copia da tarxeta sanitaria (só o alumnado de 1º e 2º de ESO).

4. Certificación académica de Primaria, ESO ou Bacharelato para os que VEÑAN DOUTRO CENTRO. O alumnado dos centros adscritos CEIPs O Graxal, Portofaro e Wenceslao Fernández Flórez NON a teñen que traer.

5. Os que soliciten Sección Bilingüe, copia do boletín de notas do curso anterior ou copia da folla 6 do historial de Primaria (1º ESO).

6. Resgardo de pagamento do seguro escolar (1,12 € a ingresar mediante transferencia ou en caixeiro de ABANCA, nº de conta IBAN ES05 2080 0048 2130 4000 5264). Só para o alumnado de 3º ESO, 4º ESO, Bacharelato e Ciclos menor de 28 anos.

O impreso de matrícula e o resto da documentación pódense entregar na Secretaría do centro, nos prazos establecidos, ou PREFERIBLEMENTE enviar escaneado ao correo electrónico do IES: 

ies.afonsox.cambre@edu.xunta.es

 PARADAS BUSES

AUTOCARES ASICASA

Ruta

Paradas

 

1

Graxal (polideportivo), Instituto 

2

Graxal (polideportivo), Instituto

3

Costa da Tapia (Mapfre), Instituto

4

1ª quenda

Costa da Tapia (Mapfre), Casa das Palmeiras, Instituto

4

2ª quenda

Casa das Palmeiras, Paraugas, Instituto

5

Cruceiro de Bribes, Meixigo, Casal, Pontecela, Patiña, Cambre (praza), Instituto 

6

Cambre (praza), Instituto

AUTOCARES ARRIVA

Ruta

Paradas

7

As Revoltas, Priguiza, Lendoiro, Mota, Fraiz nº 28, Fraiz nº 10, Volteiro, Catro Camiños, Ponte autopista, Cruceiro-Pravio, Carpintería Hnos. Pan, Cambre-Drozo, Cambre, Instituto

8

Quintán, Apeadeiro de Cecebre, Castros do Bosque, Bar  Barbeito, Muíño Vello, Vilares, Gándara, Armental, Carballás, Os Fabas, Estorrentada, A Pega, Instituto

 

DEVOLUCIÓN ORDENADORES EDIXGAL E LIBROS DE TEXTO

xoves 25 e venres 26 hai que devolver os ordenadores E-Dixgal e os libros de texto correspondentes ao fondo de libros.

O alumnado que teña que examinarse en setembro NON devolverá o ordenador E-Dixgal ou os libros correspondentes ás materias que terá que recuperar. Nese caso será o 4 de setembro.

 

A entrega será escalonada seguindo este horario: Horario recollida material

Non se permitirá o acceso do alumnado que non porte máscara ou que veña fora da hora que ten asignada.

Os ordenadores teñen que vir co seu maletín, cargador e coa etiqueta identificativa co número.

 

ENTREGA DE NOTAS MARTES 23 XUÑO 

As notas da avaliación ordinaria de xuño serán publicadas por AbalarMóbil o martes 23 de xuño.

Para quen o queira en papel, os boletíns tamén se entregarán ao longo da mañá e de xeito escalonado, para evitar aglomeracións:

11:00: 1º ESO A, 1º ESO B, 1º ESO C

11:20: 1º ESO D, 1º ESO E, 1º ESO F

11:40: 2º ESO A, 2º ESO B, 2º ESO C

12:00: 2º ESO D, 2º ESO E, 2º ESO F/PMAR

12:20: 3º ESO A, 3º ESO B, 3º ESO C

12:40: 3º ESO D, 3º ESO E, 3º ESO F/PMAR

13:00: 4º ESO A, 4º ESO B, 4º ESO C

13:20: 4º ESO D, 4º ESO E, FPB/CICLOS

13:40: 1º BACH

Non se permitirá o acceso do alumnado que non porte máscara ou que veña fora da hora que ten asignada.

CALENDARIO FINAL DE CURSO Calendario final curso 

En 2º de Bacharelato a avaliación será o luns 8 de xuño pola tarde.

A entrega de notas farase o martes 9 pola mañá, de xeito escalonado para evitar aglomeracións.

2º Bach A  11:00 h

2º Bach B  11:30 h

2º Bach C  12:00 h

CALENDARIO DE RECOLLIDA DE MATERIAL NAS AULAS  Calendario recogida material

As familias que o desexen poden recoller o material do alumnado que queda nas aulas, nas datas que aparecen no calendario.

 

 O LUNS 25 DE MAIO COMEZAN AS CLASES VOLUNTARIAS PARA O ALUMNADO DE 2º DE BACH E 2º DE CICLOS

O luns 25 ábrese o centro para o inicio das clases voluntarias, tanto para o alumnado de 2º de Bacharelato como para o de 2º de Ciclo Medio e de Ciclo Superior.

O horario de clases presenciais está adaptado ás novas circunstancias. O profesorado non presente continuará coa formación telemática.

Horario 2º BACH A  2º Bach A

Horario 2º BACH B  2º Bach B

Horario 2º BACH C  2º Bach C

Horario 2º FP Medio/Superior  2ºs Ciclos

É obrigatorio o uso de mascarillas.

Gardarase en todo momento a distancia de seguridade (non xuntarse en grupos nos arredores do IES antes da entrada e no interior).

Protocolo de actuación para o retorno a clase Protocolo actuación

 

AVISO Fondo solidario libros e axudas material 2020-21

Está aberto o prazo para pedir o Fondo Solidario de libros e axudas de material para o vindeiro curso.

O prazo remata o 19 de xuño para todos, aproben en xuño ou setembro.

Enlace á circular informativa    Circular informatica fondo libros

A listaxe provisional de admitidos e excluídos será publicada no taboleiro de Secretaría o 10 de xulloReclamacións ata o 15 de xullo.

A listaxe definitiva publicarase o 14 de setembro.

Máis información http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

Enlace á aplicación FondoLIbros para a presentación telemática: https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

HAY QUE CUBRIR E ENTREGAR O ANEXO I E O ANEXO II

Solicitude (Anexo I) Anexo I y II  (Anexo II) Anexo I y II

Libros de texto 2020-21

1º ESO 2º ESO
3º ESO 4º ESO
1º BACH 2º BACH
FPB               Ciclos Administrativo

 

 

 

 

  

CALENDARIO EXAMES XUÑO CICLOS ADMINISTRATIVOCalendario

 MODIFICADAS AS PROGRAMACIÓNS PARA ADAPTALAS ÁS CIRCUNSTANCIAS ACTUAIS

(Bloque Departamentos e Programacións, na esquerda da páxina)

FLEXIBILIZACIÓN DOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN Flexibilización dos criterios

Recuperación de materias pendentes do curso anterior

 

Bioloxía

Exame presencial, venres 5 xuño, 10:00 horas

 

Castelán

Entrega traballos, luns 1 xuño

Circular

Debuxo

Entrega traballos, mércores 3 xuño, 12:00 horas

Circular

Educación Física

Entrega traballos, venres 5 xuño

Ligazón aos traballos

Unidade 1

Unidade 2

Filosofía

Entrega traballos, maio. 

Proba extraordinaria, venres 5 xuño

 

 

Física e Química

Entrega traballos, luns 25 maio

Circular

Francés

Entrega traballos, venres 5 xuño

 

Galego

Proba parcial telemática, luns 1 xuño, 10:00 h.

Proba final telemática, xoves 4 xuño, 10:00 h.

 

 

Inglés

Entrega traballos, luns 1 xuño

Circular

Ligazón aos traballos

1º ESO

2º ESO

3º ESO

Matemáticas

Entrega traballos, 27-28 maio, 11:00 horas

Proba final presencial, martes 2 xuño

Circular

Tecnoloxía

Entrega traballos, xoves 4 xuño

 

Xeografía e Historia

ESO: entrega traballos, venres 29 maio, 12:00 h.

Bach: Proba final presencial, xoves 28 maio, 10:00 horas

 

 

Para maior información, deben consultar os diferentes documentos de adaptación da programación ás circustancias actuais, dispoñible no menú dos correspondentes departamentos, no bloque Departamentos (na esquerda da páxina)

 

AVISO DA SECRETARÍA 
REAPERTURA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Infórmase que, a partir do 11 de maio, a Secretaría do IES abrirá pola mañá de 09:00 a 14:00 ao público, para atender aos procedementos administrativos habituais.

PROCEDEMENTO DE 
ADMISIÓN DE ALUMNADO

Entre os procedementos que se reabren está o de Admisión de alumnado, que quedou interrumpido a consecuencia da emerxencia sanitaria. Os novos prazos, publicados pola Xunta de Galicia en Resolución do 5 de maio reflíctense no seguinte cadro.

NOVOS PRAZOS PARA O PROCEDEMENTO 
DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

PRAZO PROCEDEMENTO
Entre o 11 e o 18
de maio
  Presentación de formularios de admisión polos procedementos 
  habituais establecidos na normativa
Entre o 19 e o 26
de maio
  Presentación da documentación acreditativa do baremo
Antes do 9
de xuño
  Publicación de listaxes provisionais de admitidos e non admitidos 
  (prazo de reclamacións de 3 días desde a publicación das listaxes) 
Ata o 26
de xuño
  Publicación de listaxes definitivas de admitidos e non admitidos
Do 1 ao 10
de xullo
  Prazo de matrícula ordinaria (xuño)
Do 1 ao 10
de setembro
  Prazo de matrícula extraordinaria (setembro)

 

As familias para aportar o padrón municipal teñen que solicitalo ao Concello.

O Concello non atende presencialmente, só o fai pola sede electrónica ou a través do correo registro@cambre.org. Una vez solicitado, o Concello lles reenviará o padrón asinado electrónicamente. 

 

Para alumnado e familias de (2, 3 ou 4º), para axudar na elección de itinerarios do próximo curso 

 TRABALLO NA CASA PARA O ALUMNADO

Para recursos das distintas materias e consultas a profesores:

  https://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/node/258

 

Contacto Edixgal

 Videotitoriais sobre os servizos dixitais educativos para docentes e familias: abalarMóbil, Agueiro, Webs Dinámicas e videoconferencias Webex

Videotitoriais

 

ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO

Preman na imaxe para acceder ás diferentes actividades mentres dure a suspensión de clases

 Actividades

PAUTAS PARA AFRONTAR O DÍA A DÍA NA CASA

Pautas

 

 Notas da 2ª avaliación venres 3 de abril

 

AVISO URXENTE: Comunican desde a Unidade de Atención a Centros que a plataforma AbalarMóbil este venres está caída e tardarán en solucionalo. Teñan paciencia, que ao longo da fin de semana irán chegando as notas aos seus móbiles.
 
As notas da 2ª avaliación sairán por abalarMóbil o venres 3 de abril. 

Por decisión da Consellería, houbo que avaliar e facelo cos datos dos que se dispoñía ata o 13 de marzo. 
Somos conscientes de que había moitos exames sen facer e que as circunstancias foron moi pouco propicias. As notas non son reais, son simplemente ORIENTATIVAS porque non foi unha avaliación normal.

De cara á 3ª avaliación xa se irá informando en canto teñamos novidades da Consellería ou do Ministerio de Educación.

Aqueles que NON teñan AbalarMóbil, e queiran recibir o boletín no seu correo electrónico, poden solicitalo aos TITORES ou ao correo do centro, no que debe constar o nomeapelidos e DNI da persoa que o solicita e o nome, apelidos, curso e grupo do alumno.
 
Os boletíns NON se entregarán en papel.
 
A dirección 

SUSPENSIÓN DAS CLASES e APRAZAMENTO EXAMES 2ª AVALIACIÓN

 • Quedan suspendidas as clases a partires do luns 16 de marzo de xeito INDEFINIDO.
 • atención ao alumnado por parte do profesorado farase a través de diversas ferramentas telemáticas: aula virtual, páxina web do Instituto, espazo abalar...
 • Para trámites ou consultas a atención telefónica e telemática será a través de:
 • Os exames da 2ª avaliación que estaban pendentes de realizar faranse DESPOIS da Semana Santa, segundo o previsto nestes enlaces:   OS EXAMES QUEDAN ANULADOS
 • ESO e BACH:  https://teamup.com/ks49wfdi2gbjobjyjq
 • CICLOS:  https://teamup.com/ks75doujkgnedhqn9i
 • Para trámites administrativos (presentación de solicitudes de admisión, etc.) amplíase o prazo correspondente despois do final do estado de alarma.
 • Estas disposicións poderán variar conforme ás circunstancias sanitarias e conforme ás instrucións da Consellería de Educación.

AVISO URXENTE CORONAVIRUS

Coronavirus

Mañá, venres 13, o centro permanecerá aberto no seu horario habitual.

A asistencia para o alumnado será voluntaria, aínda que se recomenda que non veña.

Desde o luns 16 de marzo as clases se suspenden durante 14 días.

Recomendacións da Consellería de Sanidade

ENTROIDO 2020 

Entroido 2020

O venres 21 de febreiro teremos varias actividades de entroido no centro.

Haberá clase desde as 08:30 ata as 10:10.

A continuación teremos o Festival de Entroido ata as 13:30 horas.

A ANPA vai celebrar un concurso de doces. Quen desexe participar pode traelos ás dez da mañá.

Circular informativa

 

Reserva de praza para o curso 2020-2021

Para o alumnado dos centros adscritos (CEIP Graxal, CEIP Portofaro e CEIP Wenceslao Fernández Flórez), o prazo de solicitude de reserva de praza para cursar estudos de 1º ESO no IES Afonso X O Sabio é do 1 ao 17 de febreiro

Deberá presentar no centro de orixe (actual) o formulario normalizado (ED550A) que pode descargar (en formato pdf editable) premendo nesta ligazón.

Tamén a poderá cumprimentar ao través da aplicación admisiónalumnado, presentándoa posteriormente no centro.

As listaxes de admitidos por este procedemento de reserva publicaranse antes do 29 de febreiro; a consulta deberá realizarse no centro no que está matriculado actualmente.

 A reserva ten carácter vinculante e será incompatible coa presentación da solicitude noutro centro, salvo renuncia expresa por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión. A presentación de solicitude noutro centro dará lugar a perda de prioridade.

Para o alumnado que non proceda dos centros adscritos, o prazo para presentar a solicitude de admisión é do 1 ao 20 de marzo

 Máis información nesta ligazón

Admisión de alumnado 2020-2021

Calendario: 

Reserva de praza Do 1 ao 17 de febreiro
Listaxes de reserva Antes do 29 de febreiro
Publicación de vacantes Antes do 1 de marzo
Presentación de solicitudes de admisión Do 1 ao 20 de marzo
Presentación de documentación xustificativa Do 23 de marzo ao 7 de abril
Listaxes provisionais de admitidos e non admitidos Antes do 25 de abril
Listaxes definitivas Antes do 15 de maio
Formalización de matrícula Do 25 de xuño ao 10 de xullo 
Prazo extraordinario de matrícula Do 1 ao 10 de setembro

BASES DO CONCURSO LOGO STAGE

 

O IES Afonso X O Sabio está a participar nun proxecto Erasmus+ de nome Steps to achieve gender

equality - STAGE, unha das actividades que ternos que desenvolveré elexir un LOGO.

Entre os que se presenten a este concurso no noso centro elexiremos dous, que pasarán á

segunda fase do concurso no que se elexirá o logo definitivo do proxecto entre todas as propostas

de tódolos socios do proxecto.

ANÍMASTE A PARTICIPAR?

Calendario de pendentes

Pendentes

Premendo na imaxe está o calendario de exames parciais de pendentes 

 

 

Anuncio conferencia violencia xénero 

 

Ligazón ao entorno virtual e de aprendizaxe

 

SEGURO OPCIONAL PARA O PORTÁTIL

Se o desexas, podes contratar un seguro anual (válido para o curso escolar 2019/2020 - dende setembro de 2019 ata agosto de 2020), que permite cubrir o risco dos danos no portátil non contemplados na garantía.

O custe anual do devandito seguro é de 49 € (I.V.E. incluído), e a súa contratación pode realizarse a través do Servizo Premium de Atención, Soporte e Acompañamento, realizando un pago anual mediante transferencia bancaria.

O seguro cubre os seguintes danos:

• Rotura de calquera componente do equipo (pantalla, carcasa, teclas, bisagras, conector de alimentación, outros conectores, ...).

• Rotura do cargador de alimentación.

O seguro NON cubre os seguintes danos:

• Roubo, furto, extravío ou perda, tanto do portátil, como do cargador de alimentación, ou do lápis.

• Rotura do lápis, ou da punta deste.

 

EN CASO DE AVARÍAS OU DÚBIDAS, CONTÁCTANOS

Se che xorden dúbidas sobre o uso da plataforma ou tes unha incidencia técnica podes contactar co Servizo Premium de Atención, Soporte e Acompañamento de luns a domingo a calquera hora, a través do teléfono 881 86 99 00, do correo electrónico soporte.premium@edu.xunta.gal, ou da mensaxería instantánea no número de WhatsApp 604 06 78 56 ou no Telegram na conta @Serviciopremiumedixgal

O Servizo Premium encargarase da xestión de avarías, incidencias, problemas e a aclaración de dúbidas e consultas sobre as ferramentas ou o equipamento que pais, nais, profesorado ou alumnado poidan ter no Proxecto Educación Dixital.

Ademais, para axilizar a resolución de incidencias tes á túa disposición no equipo portátil unha aplicación “Acerca da Maqueta Abalar” que, a través dun Código QR, simplificará a creación da incidencia ou consulta.

 

Folleto con máis información

 

RUTAS DEFINITIVAS DE AUTOBÚS 2019-20 (Actualizadas 19-11-19)

Bus animado

Bus 1 O Graxal - IES Bus 5 Brives - IES
Bus 2 O Graxal - IES Bus 6 Cambre - IES
Bus 3 Mapfre - IES Bus 7 As Revoltas - IES
Bus 4 1ª quenda (dobraxe) Mapfre - IES Bus 8 Quintán - IES
Bus 4 2ª quenda Casa Palmeiras - IES  

                            MOI IMPORTANTE:

1. Modificadas tódalas rutas de Graxal-O Temple e Cambre.

2. Os alumnos só poden subir no autobús que teñen asignado.

3. Para manter o dereito hai que facer un uso continuado do autobús. 

4. O alumnado non lexítimo pode perder a praza en calquera momento se chegase algún alumno con dereito preferente.

Zonificacion PARADAS transporte O Temple-Graxal  

    Mapa

    Rúas  

 

 CALENDARIO ESCOLAR

Calendario escolar

   O 16 de setembro comeza o curso.

  Son días non lectivos o 20 de marzo e o 4 de maio de 2020.

 

INICIO CURSO 2019-20

O luns 16 de setembro comeza o curso escolar coa xornada de presentación para BACHARELATO e CICLOS de 12:30 a 13:30 horas.

O martes 17 haberá a xornada de presentación para a ESO e FPB de 12:30 a 14:00 horas. Compre telo en conta á hora de estar nas paradas de bus.

 O mércores 18 o horario xa será o habitual (8:30-14:10 / Ciclos 15:00). 

 

CALENDARIO EXAMES SETEMBRO

Aviso exames

XOVES

5

12:00 horas           Entrega de notas 

Xoves

5

12:00-14:00           Prazo de reclamacións 

Venres

6

10:00-13:00          Prazo de reclamacións 

Venres

6

13:00-14:00           Resolución reclamacións ESO-1º Bach

 

 

Matrícula 2019-20 

MATRÍCULA ORDINARIA

Do 26 de xuño ao 10 de xullo

 

ENSINANZA

CURSO

DATAS

ESO

26 ao 28 de xuño

28 de xuño e 1 de xullo

2 e 3 de xullo

4 e 5  de xullo

BACHARELATO

1º 

9 de xullo

8 de xullo

CICLOS FORMATIVOS

 

MEDIO: XESTIÓN ADMINISTRATIVA

 

SUPERIOR: ADMINIS- TRACIÓN E FINANZAS

 

(período ordinario)

Presentación de solicitudes de admisión

24 xuño/2 xullo (ata 13:00 h)

Listaxe provisional de solicitudes

Consulte a páxina WEB:  www.edu.xunta.es/fp

para unha información mais detallada dos prazos

Reclamación a listaxe provisional

Listaxe definitiva de solicitudes

1ª adxudicación

Matriculación 1ª adxudicación ou renuncia

2ª adxudicación

Matriculación 2ª adxudicación ou renuncia

CICLOS FORMATIVOS

(período extraordinario)

Consulte a páxina WEB:  www.edu.xunta.es/fp

 para unha información mais detallada dos prazos

FPB

Entrega de solicitudes                                         

2-12 setembro ata ás 13.00

Matrícula

13-20 setembro

 

MATRÍCULA  EXTRAORDINARIA. SETEMBRO.

ENSINANZA

CURSO

DATAS

BACHARELATO 

ESO

4º ESO, 1º e 2º BAC

2º e 3º ESO 

1º ESO

5 de setembro (mañá e tarde de 16:30 a 19:00)

6 de setembro

9 de setembro

 
O alumnado matriculado en 3º e 4º de ESO, FPB, BACH e CICLOS (menor de 28 anos) ten que pagar OBRIGATORIAMENTE o seguro escolar de 1,12 € na conta de ABANCA do IES: ES05 2080 0048 2130 4000 5264
 
CIRCULAR FIN DE CURSO

 O venres 21 de xuño haberá xornada normal de 08:30 a 14:10  horas. 

  A entrega dos boletíns de cualificacións será o martes 25, ás 12:00.

 

Exames extraordinarios 2º bacharelato 

Exames extraordinarios 2º bach

AVISO Fondo solidario libros e axudas material 2019-20

Está aberto o prazo para pedir o Fondo Solidario de libros e axudas de material para o vindeiro curso.

O prazo remata o 21 de xuño para todos, aproben en xuño ou setembro.

A listaxe provisional de admitidos e excluídos será publicada no taboleiro de Secretaría o 11 de xulloReclamacións ata o 17 de xullo.

A listaxe definitiva publicarase o 13 de setembro.

Máis información http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

Solicitude (Anexo I e II)

Libros de texto 2019-20

1º ESO 2º ESO
3º ESO 4º ESO
1º BACH 2º BACH
FPB               Ciclos Administrativo

 

 

 

  

CIENCIA NA RÚA 2019

Ciencia en la calle 2019

O IES Afonso X O Sabio vai participar o sábado 4 de maio no XXIV día da Ciencia na rúa, de 11 a 19 h, no parque de Santa Margarita en A Coruña.

Imos estar no posto 40.

Plano do recinto

 

EXPO ORIENTA 2019

Expo Orienta Expo Orienta 2

O xoves 25 de abril terá lugar a Expo Orienta 2019, de 10 a 14 horas.

Participarán varias universidades, colexios e outras institucións.

Vai dirixida ao alumnado de 3º e 4º de ESO, Bacharelato, FPB e Ciclos.

As familias poden asisitir de 12:30 a 14:00 horas.

Circular informativa

 

Exames finais de pendentes maio 2019

Calenda 

Premendo na imaxe vese o calendario de pendentes 

 

CONVIVENCIA 2019

Alumnos axudantes e mediadores 2019

 O noso agradecemento ao novo alumando axudante e mediador deste curso 2018-19.

ENTROIDO 2019

  

O venres 1 de marzo teremos varias actividades de entroido no centro para a ESO. O horario será de 10:30 ata as 13:30 horas.

Bacharelato e Ciclos terán clase normal de 08:30 ata as 13:20 horas.

A ANPA vai celebrar un concurso de doces. Quen desexe participar pode traelos ás dez da mañá.

Circular informativa

 

I Encontro de coros 

PROA

 As clases de PROA (Programa de Reforzo, Orientación e Apoio) comezarán o mércores 6 de febreiro e durarán ata mediados de xuño.

Serán luns e mércores, no seguinte horario:

16:30-18:30   1º ESO

18:30-20:30   2º ESO

 Proa Paradas definitivas

Reserva de praza para o curso 2019-2020

 

Admisión e matrícula

Para o alumnado dos centros adscritos (CEIP Graxal, CEIP Portofaro e CEIP Wenceslao Fernández Flórez), o prazo de solicitude de reserva de praza para cursar estudos de 1º ESO no IES Afonso X O Sabio é do 1 ao 15 de febreiro

 

Deberá presentar no centro de orixe (actual) o formulario normalizado (ED550A) que pode descargar (en formato pdf editable) premendo nesta ligazón. Tamén a poderá cumprimentar ao través da aplicación admisiónalumnado, presentándoa posteriormente no centro.

 

As listaxes de admitidos por este procedemento de reserva publicaranse antes do 28 de febreiro; a consulta deberá realizarse no centro no que está matriculado actualmente.

 

A reserva ten carácter vinculante e será incompatible coa presentación da solicitude noutro centro, salvo renuncia expresa por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión. A presentación de solicitude noutro centro dará lugar a perda de prioridade.

 

Para o alumnado que non proceda dos centros adscritos, o prazo para presentar a solicitude de admisión é do 1 ao 20 de marzo

 

Máis información nesta ligazón.

 

Resultado do sorteo anual de letras de prioridade no procedemento de admisión 2019/2020

Calendario: 

Reserva de praza Do 1 ao 15 de febreiro
Listaxes de reserva Antes do 28 de febreiro
Publicación de vacantes Antes do 1 de marzo
Presentación de solicitudes de admisión Do 1 ao 20 de marzo
Presentación de documentación xustificativa Do 23 de marzo ao 5 de abril
Listaxes provisionais de admitidos e non admitidos Antes do 25 de abril
Listaxes definitivas Antes do 15 de maio
Formalización de matrícula Do 25 de xuño ao 10 de xullo 
Prazo extraordinario de matrícula Do 1 ao 10 de setembro

 

CALENDARIO DOS EXAMES DE PENDENTES

Calendario de pendentes

 

 Premendo na imaxe aparece o calendario coas datas dos exames para o alumnado con materias pendentes

 

 

 

FESTIVAL DE NADAL

FESTIVAL DE NADAL

O venres entregaranse as notas da 1ª avaliación. 

De 8:30 a 10:10 horas haberá clase normal e despois faremos o Festival de Nadal ata as 13:30.

As rutas dos buses se axustarán a ese horario.

 

 

Anuncio conferencia violencia muller              

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2018 

As eleccións ao Consello Escolar serán o 27 de novembro.

Hai que elexir a 4 alumnos/as, 1 pai/nai, 1 membro do persoal non docente e 6 profesores/as.

Documentos:

1. Sorteo da Xunta electoral.

2. Constitución da Xunta Electoral.

3. Calendario Electoral.

4. Circulares informativas para o alumnadofamiliaspersoal non docente e profesorado.

5. Notificación de candidatos e sorteo das mesas electorais.

6. Circular informativa alumnado e familias.

7. Actas das eleccións: alumnadopais e naisprofesorado.

8. Proclamación dos candidatos eiexidos.

HORARIO do PROFESORADO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS

 AVISO REUNIONS INFORMATIVAS 8-9 OUTUBRO

A vindeira semana teremos reunións coas familias para tratar os seguintes temas:

 • Información de carácter xeral sobre o curso
 • Información do Departamento de Orientación.
 • Presentación e reunión cos Titores.

                   O calendario de reunións será o seguinte:

                  1º ESO:               LUNS 8 de outubro, ás 19:30 horas

                  2º ESO:               LUNS 8 de outubro, ás 20:15 horas

                  3º, 4º ESO e FPB:         MARTES 9 de outubro, ás 19:30 horas            

                  BACHARELATO:         MARTES 9 de outubro ás 20:15 horas.

 

    

RUTAS DEFINITIVAS DE AUTOBÚS 2018-19 (Actualización 10-01-19)

Bus animado

Zonificacion PARADAS transporte O Temple-Graxal  

    Mapa

    Rúas                             

Bus 1 O Graxal - IES Bus 5 Brives - IES
Bus 2 O Graxal - IES Bus 6 Cambre - IES
Bus 3 Mapfre - IES Bus 7 As Revoltas - IES
Bus 4 1ª quenda (dobraxe) Mapfre - IES Bus 8 Quintán - IES
Bus 4 2ª quenda Casa Palmeiras - IES  

 MOI IMPORTANTE:

1. Modificadas tódalas rutas de Graxal-O Temple e Cambre.

     2. Os alumnos só poden subir no autobús que teñen asignado. 

                3. Para manter o dereito hai que facer un uso continuado do autobús. 

 

RUTAS PROVISIONAIS DE AUTOBÚS 2018-19 (Actualizadas 16-09-18)

Bus animado

Bus 1 O Graxal - IES Bus 5 Brives - IES
Bus 2 O Graxal - IES Bus 6 Cambre - IES
Bus 3 Mapfre - IES Bus 7 As Revoltas - IES
Bus 4 1ª quenda (dobraxe) Mapfre - IES Bus 8 Quintán - IES
Bus 4 2ª quenda Casa Palmeiras - IES  

                            MOI IMPORTANTE:

1. As rutas son provisionais. O alumnado que aparece é o que TEN DEREITO.

2. O alumnado que NON é usuario lexítimo será asignado aos buses non vindeiros días, en función das prazas dispoñibles.

3. Terán dereito preferente os alumnos máis novos.

4. Os alumnos só poden subir no autobús que teñen asignado.

5. Para manter o dereito hai que facer un uso continuado do autobús. 

 

 CALENDARIO ESCOLAR

Calendario escolar

   O 17 de setembro comeza o curso.

  Son días non lectivos o 2 de novembro e o 18 de marzo.

 

 

 

 

INICIO CURSO 2018-19

 

O luns 17 de setembro comeza o curso escolar coa xornada de presentación para BACHARELATO e CICLOS de 12:30 a 13:30 horas.

O martes 18 haberá a xornada de presentación para a ESO e FPB de 12:30 a 14:00 horas.

 O mércores 19 o horario xa será o habitual.

 

 

AVISO URXENTE 

 

  Devolución libros e ordenadores

O luns 10 é o derradeiro día para a devolución dos libros do fondo.

O alumnado que pase de 2º a 3º de ESO tamén ten que devolver os ordenadores prestados.

Non devolvelos significa que este curso non terán dereito ás axudas.

 

 

CALENDARIO EXAMES SETEMBRO

Aviso exames 

 

MÉRCORES

5

11:00 horas           Entrega de notas 2º BACH

Mércores

5

11:30-13:30           Prazo de reclamacións

Xoves

6

10:00-13:00          Prazo de reclamacións – Resolución 2º BACH

Xoves

6

12:00 horas          Entrega de notas resto dos cursos

 

 

12:30-13:30           Prazo de reclamacións

Venres

7

10:00-13:00          Prazo de reclamacións – Resolución ESO-1º Bac

 

 

 

 

 

PRAZOS MATRÍCULA 2018-19 

 
 
CIRCULAR FIN DE CURSO
 
 
 O xoves 21 de xuño haberá unha xornada especial de 10:30 a 13:30  horas.
 
 A entrega dos boletíns de cualificacións será o luns 25, ás 12:00.
 
 
 
 
 
CURSO 2018-2019
 
 

AVISO Fondo solidario libros e axudas material 2018-19

Está aberto o prazo para pedir o Fondo Solidario de libros e axudas de material para o vindeiro curso. O prazo remata o 22 de xuño para todos, aproben en xuño ou setembro.

A listaxe provisional de admitidos e excluídos será publicada no taboleiro de Secretaría o 12 de xulloReclamacións ata o 18 de xullo.

A listaxe definitiva publicarase o 14 de setembro.

Máis información http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

Solicitude (Anexo I e II)

Libros de texto 2018-19

1º ESO 2º ESO
3º ESO 4º ESO
1º BACH 2º BACH
1º FPB 2º FPB

 

 

 

 

Ligazón ao entorno virtual e de aprendizaxe

Exames finais de pendentes maio 2018

Calenda 

Premendo na imaxe vese o calendario de pendentes

 

Admisión alumnado Curso 2018-19

 

Relación de admitidos

Instrucións xerais da Consellería de Educación

Instrucións para a provincia de Coruña

Formulario de admisión

 Admisión fora de prazo. Impreso de solicitude.

Número de vacantes dispoñibles 

Lista de admitidos alumnado centros adscritos en 1º de ESO

Lista DEFINITIVA alumnado admitido e non admitido procedente doutros centros

 

 

ENTROIDO 2018

O venres 9 de febreiro teremos varias actividades de entroido no centro para a ESO. O horario será de 10:30 ata as 13:30 horas.

Bacharelato e Ciclos terán clase normal de 08:30 ata as 14:10 horas.

A ANPA vai celebrar un concurso de doces. Quen desexe participar pode traelos ás dez da mañá.

Circular informativa

 

PROA

PROAO Programa de Reforzo, Orientación e Apoio comezará a funcionar o luns 5 de febreiro.

O horario será:

1º de ESO, luns e mércores de 16:30 a 18:30.

2º de ESO, luns e mércores de 18:30 a 20:30.

As paradas do autobús están aquí.

Previsiblemente, o derradeiro día será o mércores 13 de xuño.

 

Circular informativa DECEMBRO

Calendario de pendentes

 

 

             HORARIO do PROFESORADO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS 

Familias

Calendario 2017-18

 

 Calendario escolar  2017-2018 

  O 15 de setembro comeza o curso.

  Son días non lectivos o 13 de outubro e o 30 de abril.

 
 
 
 
O alumnado de CM de Xestión Administrativa poderá facer as prácticas de FCT en Italia, grazas ao convenio asinado polo centro.
 
DATAS DE MATRÍCULA e EXAMES DE SETEMBRO 2017

Exámenes septiembre

 

Certame de artigos xornalísticos Carlos Casares

 
A ANPA Castelao e o IES Afonso X O Sabio organizan este certame de Artigos xornalísticos para todo o alumnado da ESO e Bacharelato de toda Galicia.
O prazo de presentación remata o 11 de maio.

Agradecemos a participación e a difusión máxima do certame.
 
Entregarase un premio de 150€ por cada ciclo, incluiránse ademais lotes de libros de Carlos Casares e posibles accésits.

  

 

 

Eleccións ao Consello Escolar 2016

As eleccións serán o martes 29 de novembro.

Actas das mesas electorais cos resultados premendo na imaxe.

 

 

GUÍA DA LOMCE

LOMCE

 

 Acceda dende aquí aos currículos das novas materias que implantamos neste  
 curso.
 
 
 
AVISO IMPORTANTE
NOVO TELÉFONO DO CENTRO
 
O número de teléfono do centro cambiou. O anterior está dado de baixa.
 
O novo é: 881 88 03 39

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet