Lexislación educativa

 

  PORTAL DE LEXISLACIÓN (Preme e entra no portal)

 

 • Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro,para a mellora da calidade educativa: DESCARGAR

 

 

 

 • Real Decreto 1630/2006,do 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo de Educación Infantil: DESCARGAR

 

 

 

 • Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia: DESCARGAR

 

 

 

 • Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria: DESCARGAR

 

 

 

 •  Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria : DESCARGAR

   

   

   

 

 

 

 

 

 • Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia: DESCARGAR