Organos de Coordinación Docente

 

 

EQUIPO DE CICLO

Coordinadora: Tatiana Rivero Andión (Apoio, psicomotricidade, Tics, atención educativa)

Luz Divina García Bal: Titora 3 anos 

Mª Luz Pousa Villa Titora 4 anos

Blanca Luz Afonso Álvarez :Titora 5 anos

Mª del Pilar Crespo Martínez (especialista de Inglés)

Miguel Ángel Jimeno Enrique (Director e especialista A.L)

 

DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA

Coordinadora: Mª del Pilar Crespo Martínez 

Tatiana Rivero Andión

Miguel Ángel Jimeno Enrique

Luz Divina García Bal

Blanca Luz Afonso Álvarez

Mª Luz Pousa Villa

DINAMIZACIÓN DAS TIC (Tecnoloxías da Información e Comunicación)

Coordinadora: Tatiana Rivero Andión

 

DINAMIZACIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Coordinador: Miguel Ángel Jimeno Enrique

 

Os niveis e especialidades que imparte o profesorado así como as coordinacións, dinamizacións e os postos de direccións que aquí aparecen reflexados serán unicamente para o curso académico 2017-2018. En cursos posteriores estes cargos poden sufrir modificacións.