Organos de Coordinación Docente

 

 

EQUIPO DE CICLO

Coordinadora: Bibiana Castro González (Apoio, psicomotricidade, Tics, atención educativa)

Tatiana Rivero Andión (Titora 5 anos B)

Miguel Ángel Jimeno Enrique (Director e especialista A.L)

 Luz Divina García Bal (Titora 5 anos A)

Blanca Luz Afonso Álvarez (Titora 4 anos)

Mª Luz Pousa Villa (Titora 3 anos)

Mª del Pilar Crespo Martínez (especialista de Inglés)

 

DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA

Coordinadora: Mª del Pilar Crespo Martínez 

Tatiana Rivero Andión

Bibiana Castro González

Miguel Ángel Jimeno Enrique

 Luz Divina García Bal

Blanca Luz Afonso Álvarez

Mª Luz Pousa Villa

DINAMIZACIÓN DAS TIC (Tecnoloxías da Información e Comunicación)

Coordinadora: Tatiana Rivero Andión

 

DINAMIZACIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Coordinador: Miguel Ángel Jimeno Enrique

 

Os niveis e especialidades que imparte o profesorado así como as coordinacións, dinamizacións e os postos de direccións que aquí aparecen reflexados serán unicamente para o curso académico 2016-2017. En cursos posteriores estes cargos poden sufrir modificacións.