Órganos de Goberno

EQUIPO DIRECTIVO

Director: Miguel Ángel Jimeno Enrique

 

CONSELLO ESCOLAR

Presidente: Miguel Ángel Jimeno Enrique

Representantes do profesorado:

Tatiana Rivero Andión

Pilar Crespo Martínez

 

Representantes dos pais/nais:  Diana Barcala Rodríguez

Representante da ANPA: Francisco Andrés Veiga Soto

Representante do Concello: Aarón Franco Outón

 

CLAUSTRO DE PROFESORES

3 ANOS :LUZ DIVINA GARCÍA BAL

4 ANOS :MARÍA LUZ POUSA VILLAR  

5 ANOS A: BLANCA LUZ ALFONSO ÁLVAREZ

 

Especialidades:

Mestra/e Audición e Linguaxe e Director : Miguel Angel Jimeno Enrique

Psicomotricidade , atención educatica e TICS: Tatiana Rivero Andión

Relixión (compartido co CEIP de A Laxe): Mónica Tomé Santiago

Inglés: María Pilar Crespo Martínez