Organos de Goberno

EQUIPO DIRECTIVO

Director: Miguel Ángel Jimeno Enrique

 

CONSELLO ESCOLAR

Presidente: Miguel Ángel Jimeno Enrique

Secretaria: Pilar Crespo Martínez

Representantes do profesorado:

Tatiana Rivero Andión

 

Representantes dos pais/nais:  Diana Barcala

Representante do Concello:

 

CLAUSTRO DE PROFESORES

3 ANOS :MARÍA LUZ POUSA VILLAR  

4 ANOS :BLANCA LUZ ALFONSO ÁLVAREZ

5 ANOS A: LUZ DIVINA GARCÍA BAL

 5 ANOS B:: TATIANA RIVERO ANDIÓN

Especialidades:

Mestra/e Audición e Linguaxe e Director : Miguel Angel Jimeno Enrique

Psicomotricidade , atención educatica e TICS: Bibiana García Castro

 Relixión (compartido co CEIP de Ardán): Mónica Tomé Santiago

Inglés: María Pilar Crespo Martínez