Cursos dispoñíbeis

Curso para o alumnado matriculado en Relixión Católica

Neste curso iremos practicando os aspectos que levamos visto na aula virtual. Combinarémolo con video conferencias.


Repaso de contidos da aula

Curso escolar 2020/2021

Curso para acceder ao material de AL

Curso de repaso de contidos dados.

un curso divertido

Curso para repasar os contidos que traballamos na aula