Saltar navegación.
Inicio

URXENTE!!! Suspensión de transporte escolar por alerta laranxa.

Tal e como informamos na circular repartida ao alumnado, foinos comunicado desde a Xefatura Territorial de Educación a suspensión do transporte escolar por alerta laranxa de neve entre as 12 horas do día 22 e as 12 horas do día 23 de marzo que afectará ás zonas de predición meteorolóxica do Interior da Coruña (na que se sitúa o Concello de Touro). Para aclarar un pouco máis, agora mesmo, a situación é a seguinte:

 • Non se suspenden as clases nin o mércores 22 nin o xoves 23.

 • O mércores día 22: O transporte escolar recollerá ao alumnado nas paradas no horario habitual e levarao ao centro, pero non o devolverá ás casas á saída de clase. As familias deciden a asistencia ou non a clase dos seus fillos e fillas, pero se asisten teñen que pasar a recollelos no centro á saída da escola.

 • Xoves día 23: O servizo de transporte non recollerá ao alumnado nas paradas para levalo ao centro , pero si o devolverá ás súas casas , unha vez que rematen as clases, a todo o alumnado que asista ao centro.

 • Suspéndense as actividades no exterior das instalacións dos centros escolares durante o período de alerta.Para máis información poden consultar no portal educativo da consellería premendo aquí.

Se houbese algunha outra novidade comunicarémola por este medio.

 

O equipo directivo.

XUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA DO ALUMNADO

Modelo para xustificación de faltas de asistencia que o alumnado de E. Secundaria debe entregar nos tres días seguintes á súa incorporación ao centro

PROCESO ADMISIÓN CURSO 2017 - 2018

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2017-2018

 Solicitude de admisión(alumnado de novo ingreso)

   Prazo de presentación: do 1 ao 20 de marzo

  Documentación a entregar:

   • Solicitude de admisión: formulario normalizado (ED550B) dispoñible na secretaría do centro, na aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) e na web do centro.

   • Fotocopia do libro de familia onde figure o alumno/a.

   • D.N.I do pai/nai ou titores legais.

   • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, de darse o caso.

   • No caso de alumnado con necesidades específicas de apoio, documentación que acredite as circunstancias alegadas.

 

Publicación de admitidos/as:

 Listaxe provisional: 25 de abril.

 Listaxe definitiva: 15 de maio.

  Formalización de matrícula:

 Prazos de formalización:

 Educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño

 Educación Secundaria:

 Prazo ordinario: do 25 de xuño ao 10 de xullo

 Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro

  A normativa reguladora do proceso de admisión, así como os postos escolares vacantes e a oferta de servicios complementarios do centro atópanse dispoñibles no taboleiro do colexio e na páxina web http://www.edu.xunta.es/centros/cpifontediaz

 Para calquera outra dúbida, consultar información na secretaría do centro, no teléfono 981504027 ou no enderezo cpi.fonte.diaz@edu.xunta.es

 

RESERVA DE PRAZA PARA BACHARELATO. CURSO 2017/2018

Dende este curso o noso centro está adscrito aos centros de Bacharelato IES As Fontiñas e IES A Pontepedriña de Santiago. Isto significa que o alumnado de 4º ESO que queira cursar Bacharelato nos citados centros, terá prioridade para a admisión neles.

 • O alumnado que teña previsto escolarizarse no vindeiro curso escolar nun destes dous centros debe facer a RESERVA DE PRAZA no CPI Fonte Díaz. Para iso debe entregar, antes do 15 de febreiro, o impreso ED550A que se adxunta debidamente cuberto, ou ben facer a solicitude a través do enderezo www.edu.xunta.es/admisionalumnado. O día 28 de febreiro publicaráse a adxudicación definiva. 

 • O alumnado que teña previsto escolarizarse nun centro distinto a estes dous debe facer a solicitude de ADMISIÓN no centro escollido do 1 ao 20 de marzo, entregando o impreso ED550B que estará dispoñible na secretaría, na páxina web ou poderá ser tamén cuberto online a través da aplicación www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 

 

Distribuir contido