Skip to Content

Documentación accesible para a comunidade educativa

A seguinte documentación pode ser consultada en administración ou secretaría pola comunidade educativa:

  • Proxecto Educativo de Centro (PEC)
  • Programación Xeral Anual (PXA) que inclúe entre outros:documento de organización do centro (DOC), plan anual de actividades para a potenciación do uso do galego, programa anual de actividades complementarias e extraescolares.
  • Normas de organización e funcionamento (NOF)
  • Plan de convivencia
  • Plan de autoprotección
  • Proxecto lingüístico e addendasPlan de atención á diversidade
  • Plan de acción titorial
  • Plan de integración das TIC

 

 page | by Dr. Radut