Inicio de sesión: acceso

TITULADOS FAMILIA DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHICULOS

O Servizo de Emprego da  Fundación Universidade da Coruña, oferta a posibilidades de  prácticas formativas en empresas para titulados da familia de Transporte e Mantemento de Vehículos.

Información e rexistro en www.fundacion.udc.es/emplea

 

 

Reunión grupal da fase de asesoramento

Para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata

admitida ao procedemento terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes

previamente á realización de cada unha das fases.

1. Pagamento da taxa da fase de asesoramento.

– O candidato admitido para a realización da fase de asesoramento deberá aboar unha única taxa de 20 euros

 

As datas das reunión grupais son as seguintes.-

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia

Segundo  ORDE do 16 de decembro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais (DOG do venres, 2 de xaneiro de 2015) no artigo 9.”Admisión de candidatos e candidatas” punto 4. “Listaxes definitivas de persoas admitidas”. Explícita o seguinte.-

b) Os candidatos admitidos estarán en disposición de pasar ás fases de asesoramento e avaliación.

ACCIÓNS FORMATIVAS A PERSOAS DESEMPREGADAS (AFD)

A oferta de formación no CIFP Valentin Paz Andrade para a formación para o emprego (AFD) para este ano 2015 é a seguinte:

1-Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovables

DATA DE SELECCIÓN: 08/04/2015

DATA DE COMEZO: 13/04/2015

DATA DE REMATE: 30/09/2015

Curso de cualificación profesional Nivel I

Horas: 618 h

2-Mantemento de estructuras de carrozarías de vehículos

DATA DE SELECCIÓN: 08/04/2015

DATA DE COMEZO: 13/04/2015

DATA DE REMATE: 14/09/2015

FORMEGA: PORTAL DE EMPREGO


Portal de Emprego FORMEGA

A través do cal ofrece ao alumnado a posibilidade de participar en procesos de selección para postos do Sector Metalúrxico adecuados ao seu perfil profesional.

 
O acceso a este servizo, totalmente gratuíto, require unicamente do rexistro na páxina www.empleo.formega.es   

LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS POR UNIDADE DE COMPETENCIA

As persoas aspirantes poderán presentar reclamación contra as listaxes provisionais podendo xerala desde a aplicación informática de xestión do procedemento, no prazo de cinco días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación, debendo entregarse no mesmo centro docente onde se presentase a solicitude.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS CS FORMACIÓN PROFESIONAL. CURSO 2013/2014

Convocados os premios extraordinarios de Formación Profesional de Grao Superior correspondentes ao curso 2013/2014

LISTAXES DE SOLICITANTES

Emenda da documentación achegada.- Os solicitantes contarán cun prazo de 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación das listaxes de solicitantes para emendar e completar a documentación previamente alegada na solicitude.

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR. CONVOCATORIA 2015

Convocatoria das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior para o ano 2015.

Carnés e habiliacións profesionais. Convocatoria 2015

Publicada a Orde do 29 de xaneiro de 2015 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2015.

Distribuir contido