Inicio de sesión: acceso

OFERTA FP CURSO 2015/16

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo- ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia.

A oferta de formación profesional do sistema educativo, en todas as súas modalidades, para o curso 2015-2016 pódese consultar nas seguites ligazóns:

 

GALEUROPA 2015

 

INFORMACION SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS. CURSO 2015/16

 

O prazo de presentación de solicitudes abrangue desde o 17 de xuño ata o 2 de xullo ás 13.00 horas.

Actualizada a información relativa ao proceso de admisión a ciclos formativos para o curso 2015-2016

TITULOS EXTINGUIDOS LOXSE: CONVOCATORIA PROBAS LIBRES

Regular e convocar probas libres para a obtención dos títulos de formación profesional, establecidos ao abeiro de Lei orgánica 1/1990 (LOXSE), do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e actualmente extinguidos debido á entrada en vigor e á implantación dos novos títulos de formación profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, da educación (LOE).

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA: CALENDARIO ADMISIÓN E MATRICULA CURSO 15/16

Comisión Interuniversitaria de Galicia, calendario definitivo de preinscrición, admisión e matrícula para o curso 2015/2016

ACCESO A UNIVERSIDADE

 

Información de interese para o acceso á universidade curso 2015/2016

 

TITULADOS FAMILIA DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHICULOS

O Servizo de Emprego da  Fundación Universidade da Coruña, oferta a posibilidades de  prácticas formativas en empresas para titulados da familia de Transporte e Mantemento de Vehículos.

Información e rexistro en www.fundacion.udc.es/emplea

 

 

Reunión grupal da fase de asesoramento

Para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata

admitida ao procedemento terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes

previamente á realización de cada unha das fases.

1. Pagamento da taxa da fase de asesoramento.

– O candidato admitido para a realización da fase de asesoramento deberá aboar unha única taxa de 20 euros

 

As datas das reunión grupais son as seguintes.-

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia

Segundo  ORDE do 16 de decembro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais (DOG do venres, 2 de xaneiro de 2015) no artigo 9.”Admisión de candidatos e candidatas” punto 4. “Listaxes definitivas de persoas admitidas”. Explícita o seguinte.-

b) Os candidatos admitidos estarán en disposición de pasar ás fases de asesoramento e avaliación.

ACCIÓNS FORMATIVAS A PERSOAS DESEMPREGADAS (AFD)

A oferta de formación no CIFP Valentin Paz Andrade para a formación para o emprego (AFD) para este ano 2015 é a seguinte:

1-Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovables

DATA DE SELECCIÓN: 08/04/2015

DATA DE COMEZO: 13/04/2015

DATA DE REMATE: 30/09/2015

Curso de cualificación profesional Nivel I

Horas: 618 h

2-Mantemento de estructuras de carrozarías de vehículos

DATA DE SELECCIÓN: 08/04/2015

DATA DE COMEZO: 13/04/2015

DATA DE REMATE: 14/09/2015

Distribuir contido