Inicio de sesión: acceso

30 DE OUTUBRO: DIA DO EMPRENDEDOR

Día do Emprendedor de Galicia, organizado por IGAPE e Fundación EOI, co obxectivo de impulsar a Iniciativa Emprendedora e a consolidación de empresas. 30 de outubro, en Santiago de Compostela. Conferencia inaugural a cargo de EDURNE PASABAN “Claves para alcanzar o éxito ante calquera reto persoal e laboral”

PROGRAMA DE GARANTÍA XUVENIL

Toda a información sobre requisitos e inscrición aqui

O Programa de Garantía Xuvenil en Galicia enmárcase dentro da Estratexia de Emprendemento e Emprego Xoven, contempla actuacións para mellorar a empregabilidade, facilitar a inserción no ámbito laboral e promover o emprendemento

BECAS CURSO 2015/2016

Prazo de presentación finalizado

Becas de caracter xeral: podes realizar a solicitude aqui

LEONARDO 2013/2014

DIFUXIÓN, SELECCIÓN E PARTICIPANTES

OFERTA FP CURSO 2015/16

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo- ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia.

A oferta de formación profesional do sistema educativo, en todas as súas modalidades, para o curso 2015-2016 pódese consultar nas seguites ligazóns:

 

GALEUROPA 2015

 

INFORMACION SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS. CURSO 2015/16

 

O prazo de presentación de solicitudes abrangue desde o 17 de xuño ata o 2 de xullo ás 13.00 horas.

Actualizada a información relativa ao proceso de admisión a ciclos formativos para o curso 2015-2016

TITULOS EXTINGUIDOS LOXSE: CONVOCATORIA PROBAS LIBRES

Regular e convocar probas libres para a obtención dos títulos de formación profesional, establecidos ao abeiro de Lei orgánica 1/1990 (LOXSE), do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e actualmente extinguidos debido á entrada en vigor e á implantación dos novos títulos de formación profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, da educación (LOE).

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA: CALENDARIO ADMISIÓN E MATRICULA CURSO 15/16

Comisión Interuniversitaria de Galicia, calendario definitivo de preinscrición, admisión e matrícula para o curso 2015/2016

ACCESO A UNIVERSIDADE

 

Información de interese para o acceso á universidade curso 2015/2016

 

Distribuir contido