Inicio de sesión: acceso

Prazas de interinidades e sustitucións: Carpintaría e Soldadura

Ampliación de titulacións e  apertura dun novo prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional nas especialidades de Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble (591204), Produción de Artes Gráficas (591223), Soldadura (591228) e Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son (591229).

AVISO IMPORTANTE PARA O ALUMNADO QUE TEN UN CM DE FP

 

Probas de acceso a CM e CS: Convocatoria 2016

Convocatoria das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior para o ano 2016.

A LOMCE: preguntas e respostas

Enlace moi interesante para coñecer a nova lei de educación

Convocadas as probas para a obtención do Título de Graduado ESO para maiores de dezaoito anos

Probas para a obtención do título de Bacharel

Resolución do 13 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

Oferta de emprego público do Concello de Vigo

Consulta aquí a oferta de emprego público do Concello de Vigo

Deputación de Pontevedra:200 bolsas prácticas laborais

A Deputación de Pontevedra convoca 200 bolsas de práctica laboral en servizos da Deputación e concellos da provincia de Pontevedra para titulados universitarios e de grao superior de formación profesional

Distribuir contido