Inicio de sesión: acceso

CAMPAÑA DE VERÁN 2016

A Consellería de Política Social ofrece a posibilidade de que a xuventude galega empregue o seu tempo libre estival participando en actividades de educación non formal moi diversas: de carácter cultural, ambiental, deportivo, de tempo libre, de voluntariado... que sirvan non só para divertirse, senón tamén para o seu enriquecemento persoal e vital.

PROGRAMME: Erasmus + KEY ACTION: KA1-Learning Mobility of Individuals ACTION TYPE: KA103- Higher Education student and staff mobility CALL YEAR: 2015 GRANT AGREEMENT NO: 2015-1-ES01-KA103-014114

PROGRAMME: Erasmus +

KEY ACTION: KA1-Learning  Mobility of Individuals

ACTION TYPE: KA103- Higher Education student and staff mobility

CALL YEAR: 2015

 

GRANT AGREEMENT NO: 2015-1-ES01-KA103-014114

KEY ACTION: KA1-Learning Mobility of Individuals ACTION TYPE: KA103- Higher Education student and staff mobility CALL YEAR: 2014 GRANT AGREEMENT NO: 2014-1-ES01-KA103-001225

KEY ACTION: KA1-Learning  Mobility of Individuals

ACTION TYPE: KA103- Higher Education student and staff mobility

CALL YEAR: 2014

 

GRANT AGREEMENT NO: 2014-1-ES01-KA103-001225

Listaxes definitivas de persoas admitidas

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para cada unidade de com­petencia do proceso de acreditación de competencias profesionais  (ORDE do 23 de decembro de 2015)

b) Os candidatos admitidos estarán en disposición de pasar ás fases de asesoramento e avaliación.

 

ERASMUS PLUS 2015-1-ES01-KA102-014116: "Bridging the Gap between our Professional Students and EU Countries"

CURSO 2015/16

ERASMUS PLUS  2015-1-ES01-KA102-014116: "Bridging the Gap between our Professional Students and EU Countries"

O proxecto consiste en 15 mobilidades de alumnado para realizar o módulo de FCT en países da UE e estancia de 5 días de dous profesores para recibir formación.

 

 

Probas de aptitude física de Acceso ao Grao en CC da Actividade Física e do Deporte 2016-2017

Aberta a convocatoria para as probas de aptitude para o acceso ao Grao en CC da Actividade Física e do Deporte para o curso 2016/17

Emprende en Vigo

Móstrase unha relación de direccións de internet, relacionadas co emprendemento, no contorno de Vigo.

LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS AO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2016

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para cada unidade de com­petencia

 

As persoas aspirantes poderán presentar reclamación contra as listaxes provisionais, que se poderá xerar desde a aplicación informática de xestión do procedemento, no prazo de cinco días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación, e deberá en­tregarse no mesmo centro onde se presentara a solicitude.

Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/2015

Listaxes de persoas solicitantes

ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. [DOG venres, 8 de xaneiro de 2016]

 

Artigo 9. Admisión de candidatos e candidatas

1. Listaxes de persoas solicitantes.

Distribuir contido