Inicio de sesión: acceso

LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS AO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2016

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para cada unidade de com­petencia

 

As persoas aspirantes poderán presentar reclamación contra as listaxes provisionais, que se poderá xerar desde a aplicación informática de xestión do procedemento, no prazo de cinco días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación, e deberá en­tregarse no mesmo centro onde se presentara a solicitude.

Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/2015

Listaxes de persoas solicitantes

ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. [DOG venres, 8 de xaneiro de 2016]

 

Artigo 9. Admisión de candidatos e candidatas

1. Listaxes de persoas solicitantes.

Prazas de interinidades e sustitucións: Carpintaría e Soldadura

Ampliación de titulacións e  apertura dun novo prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional nas especialidades de Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble (591204), Produción de Artes Gráficas (591223), Soldadura (591228) e Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son (591229).

AVISO IMPORTANTE PARA O ALUMNADO QUE TEN UN CM DE FP

 

Probas de acceso a CM e CS: Convocatoria 2016

Convocatoria das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior para o ano 2016.

A LOMCE: preguntas e respostas

Enlace moi interesante para coñecer a nova lei de educación

Convocadas as probas para a obtención do Título de Graduado ESO para maiores de dezaoito anos

Probas para a obtención do título de Bacharel

Resolución do 13 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

Oferta de emprego público do Concello de Vigo

Consulta aquí a oferta de emprego público do Concello de Vigo

Distribuir contido