Liña metodolóxica

LIÑA METODOLÓXICA

  • Flexibilidade metodolóxica.
  • Aprendizaxe significativa. Os alumnos aprenderán, a partir do que xa coñecen, aquilo que ten relevancia para eles e que vai a ser útil na súa vida diaria, xeralizando ó seu contexto social.
  • Metodoloxía activa e participativa. Os alumnos aprenderán "facendo" e sendo protagonistas activos. Potenciarase a busca de fontes de información e os agrupamentos flexibles.
  • Globalización. Partirase da análise dos coñecementos previos, para chegar á globalización das  súas aprendizaxes.
  • Adaptación ás necesidades, motivacións en intereses dos alumnos.
  • Aprendizaxe de carácter cooperativo. A colaboración e o aprendizaxe cooperativo permiten que os coñecementos sexan moito máis ricos e o proceso máis motivante.

 

Distribuir contido