Iniciar sesión: Acceso

Pais/Nais

Lingua galega

25º ANIVERSARIO

COMEZO DO CURSO 2016-2017

As clases comezarán o día 12 de setembro.

Os horarios  para o primeiro día de clase expoñeranse no taboleiro do colexio e nesta páxina web a partires do día 6 de setembro.

Os pais e nais dos nenos de 4º de Educación Infantil (3 anos) terán unha reunión coas titoras o día 9 de setembro ás 11 horas na que se informará do profesorado, de aspectos organizativos do centro e do calendario e PERÍODO DE ADAPTACIÓN do  12 ao 23 de setembro.

PERIODO DE ADAPTACIÓN PARA 4ª DE E. INFANTIL (3 ANOS)

  • PRIMEIRA SEMANA       12-16 DE SETEMBRO

1º GRUPO:    DE 9:15 A 10:45

2º GRUPO:    DE 12:15 A 13:45

  • SEGUNDA SEMANA       19-23 DE SETEMBRO

TODOS XUNTOS DE 10 A 12:30

  • XORNADA COMPLETA DENDE O DIA 26 DE SETEMBRO

PREME AQUI PARA LER TODA A CIRCULAR CON TODA A  INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS DOS NENOS E  NENAS DE 3 ANOS

PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2016-2017

AVISO: TODOS OS ALUMNOS SOLICITANTES DE PRAZA PARA O CURSO 20016-2017 FORON ADMITIDOS. O PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRICULA E DO 20 AO 30 DE XUÑO.

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2016-2017

 A admisión do alumnado neste Centro para o curso 2016-2017 axustarase á lexislación e proceso que se indican:

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

As solicitudes de admisión  se poderán recoller na Secretaría, ou tamén se poden descargar premendo aqui e deberán ser presentadas na Secretaría do colexio en calquera dos días lectivos do 1 de marzo ao 29 de marzo (ambos inclusive), debendo ir acompañadas da  copia do DNI do alumno/a ou da copia do libro de familia.

PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA   

O alumnado admitido no Centro formalizará a súa inscrición na Secretaría do 20 ao 30 de xuño. Se finalizado o prazo de matrícula, non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito á praza obtida. Pode descargar os documentos necesarios premendo aqui. 

Ademáis é necesario aportar:  ORIXINAL E FOTOCOPIA

  •  LIBRO DE FAMILIA
  • LIBRO DE VACINAS
  • 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET
  • CERTIFICADO EMPADRONAMENTO
  • TARXETA SANITARIA

 CALENDARIO:

Prazo de presentación de solicitudes de admisión: Do 1 ao 29 de Marzo (ambos inclusive)Na Secretaria do centro de 9 a 14 horas.

Publicación de listas provisionais de admitidos: Antes do 25 de abril

Prazo de reclamación: 5 días hábiles a partir do día seguinte á súa publicación

Publicación de listas definitivas de admitidos : Antes do 15 de maio

Formalización de Matrícula: Do 20 ao 30 de Xuño

Aos efectos de continuidade dos estudos de educación secundaria obrigatoria o Centro está adscrito ao IES URBANO LUGRÍS.

 Nota informativa

· Cada alumno/a so pode presentar UNHA ÚNICA SOLICITUDE no centro que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

BENVIDOS/AS AO NOSO COLEXIO!

Enderezo: Ronda de Outeiro, 211 15007 A Coruña

Teléfono: 881 960 316   FAX: 881 960 322

Correo electrónico: ceip.sagrada.familia@edu.xunta.es