Skip to Content

Protocolo de absentismo escolar

Protocolo de Absentismo Escolar e modelos para cumplimentar e entregar no Centro

A Consellería de Educación vén de publicar o Protocolo Educativo para a Prevención e o Control do Absentismo Escolar co obxecto de previr e abordar as situacións de absentismo, garantindo así o dereito do alumnado á súa asistencia a clase. En consecuencia, os centros educativos deben adaptar as súas normas a este regulamento.

PROTOCOLO EDUCATIVO PARA A PREVENCIÓN

E O CONTROL DO ABSENTISMO ESCOLAR

REGULAMENTO DO CENTRO

 

 Faltas de asistencia

O estudar é un dereito e un deber para os alumnos/as, por tal motivo, as faltas de asistencia deberán ser convenientemente xustificadas polos procedementos establecidos.

Clicando nos enlaces seguintes, poderán descargar o impreso de xustificación de faltas de asistencia para entregalo no centro ou envialo por correo electrónico, presentando ou adxuntando documento acreditativo da ausencia (parte médico, ...).

 

 MODELO DE XUSTIFICACIÓN DE FALTAS    

 

Autorización saída do Centro 

Está  establecido que, cando os alumnos/as deban abandona-lo centro en horario lectivo, son os pais/nais ou persoas autorizadas por eles os que deben recollelos/as. A tal efecto cumplimentarán o documento de xustificación de saída.

Este impreso pode, tamén, descargarse e entregalo xa cuberto, premendo nos seguintes enlaces:

 

 MODELO DE AUTORIZACIÓN  DE SAÍDA

 

 

Faltas de puntualidade

Considérase falta de puntualidade a chegada do alumnado ao centro a partir dos dez minutos seguintes ao horario de entrada.

As faltas de puntualidade xustificaranse mediante o impreso de xustificación de falta de puntualidade, aportando a documentación acreditativa que corresponda.

 

 MODELO DE FALTA DE PUNTUALIDADE

 

 

 
Distribuir contido


by Dr. Radut