Skip to Content

Fondo de libros

FONDO SOLIDARIO ADQUISICIÓN LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 24/25

 

FONDO LIBROS E AXUDAS DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR para o curso 2024-2025

O luns 20 de maio de 2024 publicouse no DOG a Orde da convocatoria de fondo libros, axudas para libros e material escolar.

Enlace a toda a información: https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

1.-FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO: pode solicitalo o alumnado que vaia cursar 3ºe 4º de educación primaria (curso 2024-2025)

- Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 6 LIBROS

- Alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 4 LIBROS

- Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%. 6 LIBROS, con independencia da renda.

2.- AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO: pode solicitaloo alumnado que vaia cursar 1º e 2º de educación primaria(curso 2024-2025)

-  Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 240 €

- Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 160 €

- Alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%: 300 € con independencia da renda.

- Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o importe da axuda será o maior correspondente ao ensino e curso en que estea matriculado, con independencia da renda.

 
3.- AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR: Todo o alumnado de primaria (curso 2023-2024)

- Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000€: 75 €

- Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 60 €

- Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%: 75 €, con independencia da renda.

IMPORTANTE: O alumnado de 5º e 6º de primaria está excluído da participación no fondo de libros pola súa participación no proxecto E-DIXGAL, pero SI teñen dereito á axuda para adquirir material escolar. 

*Información para o cálculo da renda pér capita da unidade familiar

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

PRAZODE PRESENTACIÓN DO 20/05/2024 ao 21/06/2024 incluídos

Preferiblemente,por vía electrónica mediante a sede electrónica da Xunta, cumprimentando o formulario dispoñible na aplicación FONDOLIBROS (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/) e despois asinando e presentando a solicitude a través da Sede (é necesario escanar e presentar tamén o anexo II)

Opcionalmente, poderán presentarse as solicitudes PRESENCIALMENTE en horario lectivo

ou tamén se poderán enviar POR CORREO ELECTRÓNICO ao correo do centro (ceip.oruxidoiro@edu.xunta.gal) (A solicitude ten que estar ANEXADA COMO PDF non valen fotografías).

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

Unha única solicitude para todo o alumnado do mesmo centro docente,agás na presentacióntelemáticana que será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a:

 1. Anexo I
 2. Anexo II- Autorización dos membros da unidade familiar distintos do solicitante.No caso da presentación pola Sede electrónica, este anexo unha vez cuberto deberásubirse a sede.
 3. Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.
 4. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
 5. Certificado do grao de discapacidade.
 6. Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar,en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 7. Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 8. Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia. 
 9. Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor ou titores carezan de DNI e NIE.

Fondo solidario e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar

LISTAXES PROVISIONAIS E DEFINITIVAS

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (3º e 4º de Educación Primaria)

 • Listaxe provisional admitidos/excluídos: 26 de xuño de 2023.
 • Reclamacións á listaxe provisional: 2 días hábiles seguintes á publicación da listaxe.
 • Listaxes definitivas: 29 de xuño de 2023.

 

A entrega de libros farase ao comezo do próximo curso (setembro)

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO (1º e 2º de Educación Primaria)

A entrega de vales será do 30 de xuño ao 7 de xullo ou a partir do 1 de setembro.

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria)

A entrega de vales será do 30 de xuño ao 7 de xullo ou a partir do 1 de setembro.

 

Toda a información se pode consultar no taboleiro de anuncios do interior do Centro.

 

LEMBRÁMOSLLE QUE O PRAZO PARA PRESENTAR A SOLICITUDE REMATA O 21 DE XUÑO

 

FONDO LIBROS CURSO 2023-2024

FONDO LIBROS E AXUDAS DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR para o curso 2023-2024

O sábado 20 de maio de 2023 publicouse no DOG a Orde da convocatoria de fondo libros, axudas para libros e material escolar.

1.-FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO: pode solicitalo o alumnado que vaia cursar 3ºe 4º de educación primaria (curso 2023-2024)

- Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 6 LIBROS

- Alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 4 LIBROS

- Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%. 6 LIBROS, con independencia da renda.

2.- AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO: pode solicitaloo alumnado que vaia cursar 1º e 2º de educación primaria(curso 2023-2024)

-  Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 240 €

-  Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 160 €

- Alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%: 300 € con independencia da renda.

-  Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o importe da axuda será o maior correspondente ao ensino e curso en que estea matriculado, con independencia da renda.

 
3.- AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR: Todo o alumnado de primaria (curso 2023-2024)

-  Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000€: 75 €

-  Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 60 €

- Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%: 75 €, con independencia da renda.

IMPORTANTE: O alumnado de 5º e 6º de primaria está excluído da participación no fondo de libros pola súa participación no proxecto E-DIXGAL, pero SI teñen dereito á axuda para adquirir material escolar.

 

*Información para o cálculo da renda pér capita da unidade familiar

 

 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

PRAZODE PRESENTACIÓN DO20/05/2023 ao 21/06/2023incluídos

Preferiblemente,por vía electrónica mediante a sede electrónica da Xunta, cumprimentando o formulario dispoñible na aplicación FONDOLIBROS (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/) e despois asinando e presentando a solicitude a través da Sede (é necesario escanar e presentar tamén o anexo II)

Opcionalmente, poderán presentarse as solicitudes PRESENCIALMENTE en horario lectivo

ou tamén se poderán enviar POR CORREO ELECTRÓNICO ao correo do centro ceip.oruxidoiro@edu.xunta.gal (A solicitude ten que estar ANEXADA COMO PDF non valen fotografías).

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

Unha única solicitude para todo o alumnado do mesmo centro docente,agás na presentacióntelemáticana que será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a:

a)  

Anexo I

b) 

Anexo II - Autorización dos membros da unidade familiar distintos do solicitante.No caso da presentación pola Sede electrónica, este anexo unha vez cuberto deberásubirse a sede.

c) 

Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.

d) En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

e) 

Certificado do grao de discapacidade.

f) 

Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar,en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

g) 

Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

h) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

i)  

Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor ou titores carezan de DNI e NIE.

 

LISTAXES PROVISIONAIS E DEFINITIVAS AXUDAS LIBROS E MATERIAL 2022-2023

 

AXUDAS MATERIAL E LIBROS DE TEXTO CURSO 2022/2023

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (3º e 4º de Educación Primaria)

 • Listaxe provisional admitidos/excluídos: 27 de xuño de 2022

 • Reclamacións á listaxe provisional: 2 días hábiles seguintes á publicación da listaxe.

 • Listaxes definitivas: 30 de xuño de 2022

 

A entrega de libros farase ao comezo do próximo curso (setembro)

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO (1º e 2º de Educación Primaria)

A entrega de vales será do 30 de xuño ao 5 de xullo ou a partir do 1 de setembro.

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria)

A entrega de vales será do 30 de xuño ao 5 de xullo ou a partir do 1 de setembro.

 

Toda a información se pode consultar no taboleiro de anuncios do interior do Centro.

 

LEMBRÁMOSLLE QUE O PRAZO PARA PRESENTAR A SOLICITUDE REMATA O 22 DE XUÑO

 

 

Distribuir contenido


by Dr. Radut