A nosa benvida ao ceip Martagona!

Consello escolar

CONSELLO ESCOLAR

O Consello Escolar, segundo a normativa vixente, é o órgano colexiado a través do cal os diferentes colectivos da Comunidade Educativa participan no control e xestión dos centros educativos.

Está formado polos seguintes membros:

 • María Jesús López Abelairas, Directora do Centro.
 • María Elena Peña Novas, Secretaria do Centro.
 • Rubén Rodríguez Regueira, Xefe de Estudos do Centro.
 • María Edicta Carregal Corral, Persoal Docente.
 • María Begoña López Álvarez, Persoal Docente.
 • Margarita Mosquera Conde, Persoal Docente.
 • Mª Amelia Penela Pérez, Persoal Docente.
 • Manuel Ivo Varela Fernández, Persoal Docente.
 • Ana Anido Vázquez, representante de nais e pais.
 • Silvia Garea Núñez, representante de nais e pais.
 • Tania González Carreira, representante de nais e pais.
 • Ana Belén Sesto Torreiro, representante de nais e pais.
 • Ruth Varela Quintela, representante de nais e pais.
 • Mª Jesús Iglesias Sánchez, representante do Concello.

Powered by Drupal - Design by artinet