Secretaría

PLAN DE CONTINXENCIA DO NOSO CENTRO

Achégase o Plan de Continxencia do Ceip Martagona, no que se recollen, entre outros aspectos, as accións que se levarán a cabo no caso de confinamento total ou parcial, os horarios que se seguirán...

REPARTO DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

Como ben sabedes, a Consellería vén de publicar a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Educación Especial en centros docentes públicos dependentes desta Consellería, e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedementos ED330E). DOG nº 230, do venres 13 de novembro de 2020.

 

ALUMNADO DESTINATARIO:

 • Alumnado matriculado en Educación Primaria, no noso caso.
 1. O alumnado que recibiu axuda de material escolar no presente curso, NON TERÁ QUE PRESENTAR SOLICITUDE.
 2. O alumnado que non foi beneficiario de dita axuda, deberá cumprir con algunha das seguintes condicións para poder solicitala:
 • Que pertenza a unha familia cunha renda percápita igual ou inferior a 6000 euros.
 • Que estea matriculado en Educación Especial.
 • Que estea suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Que teña recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

PRAZO DE PRESENTACIÓN:

Será de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación no Diario Oficial de Galicia (do 14 ao 26 de novembro de 2020, ambos incluídos).

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE

Presentarase UNICAMENTE DE XEITO PRESENCIAL NO CENTRO.

 

PRIMEIRO ACCESO Á AULA VIRTUAL. CAMBIO DE CONTRASINAL

Tal e como recolle o noso protocolo de adaptación á situación COVID-19, creáronse para 3º, 4º, 5º e 6º de primaria aulas virtuais que serán utilizadas no caso de ter que voltar ao ensino non presencial ou semi presencial.

Cada un dos alumnos destes grupos ten creado un usuario na mesma, que será facilitado ás familias e nenos nos próximos días. Con respecto aos contrasinais de cada unha das contas, o sistema crea, por defecto, a seguinte para todos os usuarios, que é changeme (cámbiame en Inglés).

Quere isto dicir que a primeira vez que accedamos co noso usuario deberemos, obrigatoriamente, cambiar o contrasinal mediante un sinxelo formulario.

Unha vez realizado este paso o contrasinal a utilizar será o definido polo usuario. Recoméndase apuntalo. Se algunha vez se esquecera, deberíase contactar co Centro para que o administrador da Aula Virtual procedera a restauralo.

Achégase, a continuación, un pequeno video titorial no que se explica este primeiro acceso e cambio de contrasinal.

 

 

PROGRAMA DE ACOLLIDA

 

Achégase o Programa de Acollida do Centro, aprobado en sesión extraordinaria de Consello Escolar no día de hoxe (PREMER AQUÍ PARA ACCEDER). Trátase dun documento que resume brevemente o Plan de Adaptación á situación COVID, xa publicado nesta web, así como as accións formativas que se levarán a cabo para mellorar a competencia dixital do alumnado e a atención aos asapectos emocionais.

 

En calquera caso, o documento de referencia no que se recollen polo miúdo todos os aspectos de organización do centro no que se rerfire a esta situación será o PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19, xa publicado días atrás (PREMER AQUÍ PARA ACCEDER).

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19

 

Ola a todas e a todos!

Xa queda moi pouquiño para voltar ao colexio. Levamos tempo traballando para que esta volta se produza en condicións de seguridade, e para que a presencialidade sexa a tónica dominante durante o curso que está a punto de comezar.

Foron moitos os cambios que tivemos que acometer, tanto nas instalacións, como nos aspectos organizativos do centro, desprazamentos, entradas e saídas, recreos...

Achegamos o noso PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 (PREMER AQUÍ PARA ACCEDER AO MESMO), onde se recollen de maneira pormenorizada todos estes aspectos. Tamén achegamos unha serie de anexos que complementan o documento.

Somos conscientes da situación que estamos a vivir; todos temos medo e incertidume, pois estamos inmersos nun segundo brote da pandemia e non sabemos o que vai pasar.

Dito isto, queremos transmitirvos a maior tranquilidade posible, e asegurarvos que a "nova realidade" do noso centro cumpre rigorosamente coas disposicións establecidas recentemente nos protocolos sanitarios e educativos.

Próximamente, publicaremos o Programa de acollida do alumnado, así como a organización dos dous primeiros días de clase (10 e 11 de setembro).

 

Moito ánimo, sorte e, sobre todo, saúde.

ORGANIZACIÓN DO DÍA 10 E DO DÍA 11 DE SETEMBRO

Co obxectivo de evitar confusións e aglomeracións propias do primeiro día, a Consellería de Educación decidiu secuenciar o inicio do curso en dous días.

Alumnado, familias e profesorado debemos adquirir novos hábitos que implican cambios importantes no día a día do centro, o que sumado aos cambios de ciclo, mestre/a e aula, nos aconsellan organizar dun xeito especial estes dous primeiros días lectivos.

Para realizar unha correcta explicación sobre estes cambios e o desenvolvemento do noso Plan de Actuación fronte á COVID-19, así como para a recollida de diversos impresos, consideramos necesario manter unha pequena reunión coas familias, que terá lugar no exterior do centro e se celebrará baixo as seguintes normas de seguridade:

 • Un único asistente por alumno.
 • Respecto da distancia de seguridade interpersoal de 1.5 m.
 • Uso obrigatorio de máscara.
 • Duración estimada de 30 min.

Polo tanto, acudiredes ao centro cos vosos fillos o día e á hora prevista na táboa que segue. Eles irán para as aulas, acompañados polo seu titor/a, mentres vós vos reuniredes co equipo COVID.

NIVEL

HORA

10/09/2020

4º infantil

12:50

5º infantil

12:00

1º primaria

10:25

2º primaria

09:35

3º primaria

08:45

11/09/2020

6º de infantil

12:00

4º primaria

10:25

5º primaria

09:35

6º primaria

09:00

 

O alumnado que se incorpore ao centro o día 10 (4º e 5º infantil, 1º, 2º e 3º de primaria) permanecerá no centro ata a hora habitual de saída. O día 11 acudirá no horario habitual.

 

 

 

LISTAXES LIBROS DE TEXTO 2020/21

Achégase a listaxe de libros de texto para cada un dos cursos da Educación Infantil e da Educación Primaria.

PREMEDE NOS ARQUIVOS ADXUNTOS

 

REAPERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020-2021

1.- Prazo de presentación de solicitudes do 11 ao 18 de maio (ambos incluídos).

As familias que desexen matricular aos seus fillos/as no noso Centro, deberán presentar o impreso de solicitude de admisión (Anexo II, Código ED550B), da Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG nº 22 do 1 de febreiro de 2017), que poderán recoller no centro ou descargar da aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Powered by Drupal - Design by artinet