BENVID@S Á WEB DO NOSO CENTRO

HORARIOS:

DE 8.00  A 9.40 H: ALMORZOS NO COLE E SERVIZO DE ATENCIÓN AO ALUMNADO.

DE 9.40 A 14.40 H: SESIÓN LECTIVA ÚNICA DE MAÑÁ.

DE 14.40 A 15.40 H: SERVIZO DE COMEDOR.

DE 15.40 A 16.40 H: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES VOLUNTARIAS.

SAÍDA DO TRANSPORTE ESCOLAR 16.40 H.

CONCELLO DE AS PONTES- Axudas ás familias para a escolarización dos seus fillos/as. CURSO 2022-2023

Axudas ás familias para a escolarización dos seus fillos/as. CURSO 2022-2023

REQUISITOS E INFORMACIÓN

  • Dirixido ás familias empadroadas no Concello de As Pontes con fillos e fillas matriculados en Educación Infantil (1º e 2º ciclo), Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), bacharelato, ciclos formativos (FP) e estudios no Conservatorio Profesional de Música.

  • Que a renda de todos os membros computables da unidade familiar non supere os 20.500 €, se ben no caso de familias numerosas incrementarase o umbral en 950,00 euros a partires do terceiro fillo/a. (Para o cálculo e determinación da renda, procederase do seguinte xeito: nas Declaracións da renda de toda a unidade familiar do ano 2020; sumarase a base impoñible xeral máis a base impoñible de aforro).

  • Contía das axudas:

Educación infantil 0-3 anos: 30€

Educación infantil 3-6 anos: 100€

Educación primaria e secundaria: 100€

Bacharelato: 140€

FP Básica: 80€

Ciclos formativos: 140€

Conservatorio de música, grao elemental: 40€

Conservatorio de música, grao profesional: 60€

  • Mais información e recollida de impresos: Departamento de Servizos Sociais (2º andar da Casa Dr. Dopeso) Teléfonos información: 981441008, 667129336 ou 667129335.

  • Presentación solicitudes e documentación: no rexistro municipal do Concello ata o 2 de agosto incluído, con cita previa, chamando aos teléfonos 667129389 ou 667129380, ou a través da sede electrónica.

  • Previamente a elaborar a proposta final de concesión, publicaranse para os efectos de notificación, na páxina Web municipal, a través do taboleiro anuncios electrónico do Concello, unha listaxe provisional de concesión e outorgaráselles o prazo de dez (10) días hábiles para que aleguen o que no seu dereito consideren oportuno, ou no seu caso, emenden a súa solicitude e presenten a documentación requirida.

  • Publicación final: as subvencións concedidas de conformidade co disposto no art. 45 da Lei 39/2015, publicaranse para os efectos de notificación na páxina web municipal, a través do taboleiro anuncios electrónico do Concello, así como na BDNS.

  • Abrirase un prazo extraordinario dende o 19 ao 30 de setembro, para aquel alumnado, que por obrigación, tivera que formalizar a matrícula en setembro.

--

COMEDOR ESCOLAR E TRANSPORTE 2022/2023

Publicadas no día de hoxe as instruccións (clica AQUÍ para acceder a elas) sobre o desenvolvemento dos comedores escolares durante o curso escolar 2022/2023, ábrese o prazo para:

  • Solicitar praza de comedor. O prazo para solicitar praza de comedor abranguerá os días comprendidos entre o 29 de xuño e o 8 de xullo, ambos incluídos. Podedes descargar o impreso de solicitude clicando AQUÍ.
  • Solicitar ser colaborador/a de comedor. O prazo para solicitar a colaboración no comedor estará aberto dende o día 29 de xuño ata o 8 de setembro, a non ser que non se cubran todas as prazas, caso no que quedará aberto até o 22 de decembro. Podedes descargar o impreso de solicitude de colaboración clicando AQUÍ.

Poderedes realizar estes trámites na administración do centro de luns a venres en horario de 10:00 a 13:00 horas. Alí poderedes recoller os impresos ou ben, descargalos directamente clicando nas ligazóns de máis arriba.

Se tendens algunha dúbida sobre o procedemento, clicando AQUÍ podedes aclarar as dúbidas máis frecuentes.

Recordade revisar que os impresos estén debidamente asinados antes de entregalos, así como aportar toda a documentación requirida.

Estamos en prazo ademáis de solicitude de novas paradas de transporte escolar para usuarios lexítimos do mesmo, é dicir, aqueles cuxo domicilio estando ubicado dentro da área de escolarización desde centro, está a máis de 2 km do CEIPP A Magdalena. O prazo estará aberto até o 8 de xullo.

Recordamos que os usuarios non lexítimos, aqueles cuxo domicilio estea a menos de 2 km do centro, que queiran solicitar uso excepcional do transporte para o vindeiro curso, terán que cubrir ESTE IMPRESO e entregalo na dirección do centro. Tamén se poderá solicitar na secretaría ou dirección.

Listaxe libros de texto e material escolar curso 2022-2023

LIBROS DE TEXTO:

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

Este curso en 4° de Primaria non se pide libro de texto de inglés.

MATERIAL ESCOLAR:

Este material poderá completarse en setembro en función das necesidades da aula e o titor correspondente a cada unha delas.

3 ANOS

4 ANOS

5 ANOS

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

Aclaracións recomendacións COMEDOR 2022-23

Fotos Huella Digital

Becas para o alumnado NEAE curso 2022-2023

A convocatoria para a xestión das becas para o alumnado NEAE saíu publicada o mércores 18 de maio e o procedemento para solicitala está aberto dende hoxe, 19 de maio, ata o 30 de setembro. É importante ter en conta que aínda que o prazo remata o 30 de setembro hai que entregar no centro, antes desta data, o PDF impreso.

 

Poderán solicitar ditas axudas as familias con alumnado NEAE escolarizadas tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria.

 

A continuación achéganse as dúas páxinas nas que se explica o procedemento para solicitalas:

 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html

 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/deportivas/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Distribuir contido