Iniciar sesión: Acceso

Como é

Como é

O CEIP Labaca é un centro educativo situado no centro da cidade da Coruña, na rúa de Juan Flórez. O colexio ocupa o edificio histórico das Escolas Labaca, fundadas en 1915, que se ampliou a finais dos anos oitenta do século vinte para cumprir axeitadamente as novas necesidades educativas. Así, por exemplo, o centro dispón de aula de idiomas, un aula de informática e de pedagoxía terapéutica entre outras.

A docencia desenvólvese en xornada continua de mañá, con horario de 9.00 a 14.00. O centro conta ademais con servizo de comedor e, pola tarde, actividades extra escolares xestionadas pola ANPA.
Imaxe actual do CEIP Labaca
O colexio conta cun total de dezasete profesores, aos que se suma o persoal non docente -dúas limpadoras e un conserxe-. Así, ademais dos nove profesores titores de cada un dos cursos, exercen o seu labor especialistas en lingua inglesa, en pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe, educación física e relixión aos que se suman unha profesora de apoio para Educación Infantil, unha orientadora e unha auxiliar de conversa en lingua inglesa.

Trátase dun centro de liña única, o que quere dicir que por cada curso só existe un grupo de alumnos. Así, o colexio conta con nove unidades, repartidas en tres unidades de Educación Infantil e outras seis de Educación Primaria. En total, son douscentos vinte e oito alumnos os que aprenden e crecen actualmente nas súas aulas.

Distribuir contido