Iniciar sesión: Acceso

Matrícula

DOCUMENTACIÓN PARA A FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

   FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2021-2022

Lembramos ás familias do alumnado admitido no centro que deberán formalizar a súa inscrición na secretaría do centro do 21 ao 30 de xuño. A atención farase con cita previa, dando cumprimento ao Protocolo de Adaptación á situación COVID, chamando ao teléfono 881960282.

Documentación a presentar:

(descargar os impresos  dos documentos que se xuntan ou recoller na conserxería do centro)

  • Impreso de matrícula (Anexo III-1)
  • Ficha de datos persoais
  • Ficha de autorización de dereitos de imaxe.
  • Cuestionario da lingua materna (para as familias de educación infantil)
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  • 4 fotos tamaño carné (para infantil) ou 2 fotos (para primaria).
  • Fotocopia do libro de familia xunto co orixinal para o seu cotexo (se non foi achegado coa solicitude).
  • Calquera outra documentación complementaria, se procede (alerxias, convenio regulador...)
  • Formulario para as familias que desexen darse de alta na ANPA (Asociación de Nais e Pais)

 

 

Distribuir contido