Iniciar sesión: Acceso

O goberno

Equipo directivo e Consello Escolar

O goberno dun colexio de educación primaria está repartido entre os órganos unipersonais que compoñen o equipo directivo -dirección, xefatura de estudos e secretaría- e os órganos colexiados, a saber, o consello escolar e o claustro de profesores.

No CEIP Labaca, actualmente, os cargos directivos se distribúen do seguinte xeito:


Pola súa banda, a composición actual do Consello Escolar é a seguinte:

  • Presidente: Andrés Soto Domínguez.
  • Xefa de estudos: Rosa Velasco González
  • Secretaria: Mª Pilar Miner Pino
  • Representantes de mestres:   Yolanda Blanco Pardo, Sandra Chaves Eijo, Begoña Pena Martínez, Lorena Rivas González e Carmen Rodríguez Blanco.                                
  • Representantes de pais e nais:   Leticia Barbadillo Vázquez, Vanesa Cruz Campos, Francisco Dinis Díaz Gallego e Mª Evangelina Díaz Sóñara.
  • Representante da ANPA: Beatriz Castro Pico.
  • Representante do Concello: Francisco Javier Mato Fariña.
  • Representante do persoal non docente:  Beatriz Núñez Castelo.

 

Distribuir contido