PT

A mestra de Pedagoxía Terapéutica durante o presente curso é Noemí Caaveiro Carballo.