Equipo e actuacións

EQUIPO DAS TICS

 

O equipo de dinamización das TIC está formado por un total de sete mestres:

     - Antonia Fraguela (titora de 3º A de primaria)

     - Gloria Quintana (especialista en música)

     - Estefanía Yáñez (titora de 5º A de primaria)

- Gloria López (titora de 4ºA de primaria)

- María Sonia Castañeda (especialista de Audición e Linguaxe)

- Margarita Rodríguez García (titora de 6º A de primaria)

- Noemi Caaveiro (especialista en Pedagoxía Terapeútica E coordinadora)

 

Actuacións previstas:

- Favorecer o uso da sala de informática para todo o alumnado.

- Estimular o uso das novas tecnoloxías no profesorado do centro.

- Incentivar a participación do profesorado nos cursos de formación que se celebren.

- Manter operativo o equipamento informático do centro.

- Actualizar o inventario.

- Facer a ficha de utilización mensual para as distintas aulas.

- Solventar os pequenos problemas informáticos na medida do posible ou derivalos aos técnicos de AMTEGA.

- Garantir o uso correcto do equipamento informático do centro.

- Mantemento e xestión da páxina web e da aula virtual do centro.

- Apoio e asesoramento na implantación e desenvolvemento de EDIXGAL.

- Posta en marcha dun blogue do colexio en coordinación co equipo de normalización.

- Elaboración de montaxes audiovisuais que recollan algunhas das actividades do colexio. 

- Posta en marcha dunha serie de ligazóns a recursos organizados e levalos coma ferramenta útil á aula de informática.