Horario do Departamento de Orientación.

A xefe do Departamento de Orientación é José Ramón Núñez Roca.

Está no centro todos os días, agás os mércores. Atenderá ás familias, previa cita.