CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO

Secretaría, Admisión e matrícula, Calendario escolar, Fondolibros

ADMISIÓN ALUMNADO 2023-2024

Finalizado o prazo ordinario de admisión e revisadas as solicitudes presentadas no noso centro, informamos que todas as solicitudes obtiveron asignación de praza no curso correspondente. Non é necesario baremar en ningún curso.

 

IMPORTANTE: Todos os admitidos deberán formalizar a matrícula no período do 20 ao 30 de xuño de 2023.

RESERVA DE PRAZA NO IES A BASELLA PARA O CURSO 2023-24

INFÓRMASE de que todo o alumnado do CEIP de Viñagrande-Deiro, que presentou a solicitude de reserva no centro de adscrición IES A Basella, FOI ADMITIDO.

Máis información LISTAXE DE ADMITIDOS en 1º ESO e 1º BACHARELATO

RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DE ADSCRICIÓN ALUMNADO DE 6º PARA O CURSO 2023/2024

Informarvos que no día de hoxe saíron as instrucións para a reserva de praza en Centro de adscrición. O noso Centro como ben sabedes está adscrito ao IES “A Basella”, deste xeito o alumnado que pretenda cursar estudos de 1º da  ESO neste instituto terá que presentar a súa solicitude entre o 16 de xaneiro e o 6 de febreiro.

Dita solicitude poderá cumprimentarse de xeito manual no formulario que se vos achega ou facéndoo a través da aplicación www.edu.xunta.gal/admisionalumnado, onde atoparedes as instrucións pertinentes. A solicitude debe presentarse no noso Centro ou encalquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do ProcedementoAdministrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, e sendo ésta a canle preferible de presentación.

No caso de que as vosas fillas ou os vosos fillos vaian a cursar a ESO noutro Instituto que non sexa o IES “A Basella” o procedemento será distinto xa que este alumnado terá que facer unha solicitude ordinaria de admisión do 1 ao 20 de marzo.

Distribuir contido