CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO

SOLICITUDE DE ADMISIÓN: Do 1 ao 20 de marzo de 2024

Solicitude de praza para o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez, para o alumnado que desexe cambiar a outro centro, e para o alumnado que pretenda continuar estudos nun centro distinto ao IES A Basella (centro de adscrición)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTARÁ :

  • ✔Anexo II e Anexo II bis. Máis información  a continuación:: INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO 

  • ✔Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar  

  • ✔Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando se denegue a súa consulta. 

  • ✔Certificado oficial do expediente académico, no seu caso (agás o alumnado que se incorpore a 4º de EI). 

CURSO ESCOLAR 2023-2024

"O proceso de aprendizaxe é un proceso de crecemento".
Desexamos aprender e medrar en comunidade.
Benvida ao curso escolar 2023-2024

MENÚ MARZO 2024

Ver menú marzo 2024 no seguinte enlace:

Distribuir contido