Equipos de Coordinación docente

EQUIPOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 23/24

EQUIPO EDUCACIÓN INFANTIL

COORDINACIÓN

MIRIAM

E.I. 3 ANOS

EVA

E.I. 4 ANOS

BELÉN

E.I. 5 ANOS

       MIRIAM     

APOIO

CRIS

A.L.

CAROLINA

EQUIPO 1º E 2º CURSO

COORDINACIÓN

Mª JOSÉ

1ºA

VANESA/MABEL


    Mª JOSÉ

LINGUA INGLESA

    ALFONSO

E. F.

      ROSA

MÚSICA

    CARMEN R

EQUIPO 3º E 4º CURSO

COORDINACIÓN

     CARMELA


CARMELA

4ºA

      ISABEL

4ºB

       LUCÍA

ORIENTADORA

     MELANIA

EQUIPO 5 E 6 CURSO

            COORDINACIÓN        SARA

5ºA

FLOR

5º B

SARA

6º A

FANI/NOA

6º B

SUSI

LINGUA INGLESA

DOMINGO/SILVIA

E.RELIXIOSA

    CARMEN Mª

 EQUIPO DINAMIZACIÓN LINGUA GALEGA

COORDINACIÓN

ISABEL

EVA

    FANI/NOA

MABEL/VANESA

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA

COORDINACIÓN

   CARMEN Mª

LUCIA

BELÉN

Mª JOSÉ

       SARA

EQUIPO DINAMIZACIÓN DO PLAN DIXITAL

COORDINACIÓN

      DOMINGO/SILVIA

MIRIAM

MELANIA

ALFONSO

       

 

EQUIPO DINAMIZACIÓN DO DEPORTE ESCOLAR

COORDINACIÓN

      ROSA

CAROLINA

SUSANA

EQUIPO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

COORDINACIÓN

CRISTINA

CARMEN R.

FLOR

CARMELA

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ORIENTADORA

MELANIA

P.T.

CRIS

A.L.

     CAROLINA

COORD. E.I.

     MIRIAM

COORD. 1º CICLO

      Mª JOSÉ

COORD. 2º CICLO

    CARMELA

COORD. 3º CICLO

      SARA

EQUIPO APRENDIZAXE COOPERATIVO

COORDINACIÓN

     Mª JOSÉ

FORMADA POR TODO O CLAUSTRO


COORDINACIÓN CONTRATOS PROGRAMA
:

                                                                                                                                MELANIA

                                                                               COORDINACIÓN ABALAR E E-DIXGAL E POLOS CREATIVOS:

                                                                                                                                 DOMINGO

                                                                               COORDINACIÓN PLAMBE:

                                                                                                                                 CARMEN Mª

                                                                               COORDINACIÓN FORMACIÓN PROFESORADO:

                                                                                                                                  ALFONSO

                                                                               COORDINACIÓNS PLANS PROXECTA:

                                                                                                                                   MELANIA

                                                                               COORDINACIÓNS DE BENESTAR E CONVIVENCIA:

                                                                                                                                 MELANIA

EQUIPOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 20/21

EQUIPO EDUCACIÓN INFANTIL

COORDINACIÓN

MIRIÁM

E.INFANTIL 3 ANOS

EVA

E. INFANTIL 4 ANOS

MABEL

E.INFANTIL 5 ANOS

          MIRIAM

APOIO

LUCÍA

A.L.

CAROLINA

EQUIPO 1º E 2º CURSO

COORDINACIÓN

FLOR

1ºA

FLOR

1ºB

      ISABEL G.

2ºA

      Mª JOSÉ

2ºB

      ISABEL B.

E. MUSICAL

     Mª CARMEN

EQUIPO 3º E 4º CURSO

COORDINACIÓN

         MELANIA

3ºA

LUZ

3ºB

            LUIS

4ºA

          CARMELA

4ºB

          MELANIA

E. RELIXIOSA

       CARMEN Mª

E. F.

           ROSA

EQUIPO 5 E 6 CURSO

            COORDINACIÓN           ELENA


ELENA


TONECHO

LINGUA INGLESA

DOMÍNGO

LINGUA INGLESA

      ALFONSO

P.T

       CELSA

ORIENTACIÓN

      LAURA

 EQUIPO DINAMIZACIÓN LINGUA GALEGA

COORDINACIÓN

ISABEL B.

TONECHO

      CELSA

MABEL

MELANIA

EQUIPO DE BIBLIOTECA

COORDINACIÓN

   CARMELA

MIRIAM

ISABEL G.

Mª JOSÉ

      CARMEN Mª

CAROLINA

      LUZ

ANA

 

EQUIPO DINAMIZACIÓN TIC

COORDINACIÓN

       ALFONSO

ROSA

DOMINGO

FLOR

            LUIS

ELENA

         

 EQUIPO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

COORDINACIÓN

Mª CARMEN

LUCÍA

LAURA

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ORIENTADORA

LAURA

PEDAGOXÍA TERAPEUTICA

CELSA

AUDICIÓN E LINGUAXE

      CAROLINA

EQUIPO APRENDIZAXE COOPERATIVO

COORDINACIÓN

         Mª JOSÉ

EVA

DOMINGO

CARMELA

      ALFONSO

MIRIAM

       CELSA

LUCÍA

       MABEL

ROSA

       FLOR

ISABEL

       ELENA

COMISIÓN DEPORTE ESCOLAR

COORDINACIÓN

ROSA

ISABEL G.

CAROLINA

COORDINACIÓN CONTRATOS PROGRAMA:

                                                                                                                                CARMEN Mª

                                                                                                           COORDINACIÓN ABALAR E E-DIXGAL:

                                                                                                                                 DOMINGO

                                                                                                                COORDINACIÓN PLAMBE:

                                                                                                                                 CARMELA

                                                                                                 COORDINACIÓN FORMACIÓN PROFESORADO:

                                                                                                                                    lUIS

                                                                                                          COORDINACIÓNS PLANS PROXECTA:

                                                                                                                                   LUCÍA

EQUIPOS DE COORDINACIÓN DOCENTE CURSO 2019-2020

EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL

 

 COORDINADORA                        

MIRIAM

TITORA 3 ANOS

             EVA

TITORA 4 ANOS

MABEL

TITORA 5 ANOS

MIRIAM

AUDICIÓN E  LINGUAXE

CAROLINA

APOIO INFANTIL

LUCÍA F.

 

 

 

EQUIPO DE 1º CICLO

 

COORDINADOR                           TITORA 

 ISA

TITORA 1ºA

FLOR

                 TITORA 1ºB

ISA

TITORA 2ºA

Mª JOSÉ

TITORA 2ºB

ISABEL B.

                   PROFESORA E.MUSICAL
          
          CARMEN R.
   

 

 

EQUIPO DE 2º CICLO

 

COORDINADOR                           TITORA 

 MELANIA

TITORA 3ºA

 

                 TITORA 3ºB
 

TITORA 4ºA

 

TITORA 4ºB

 
                  
          
         
   

 

 

COORDINADORA                          TITORA 3ºB

                             MELANIA

TITORA 3ºA

 

TITORA 3ºB

          MELANIA

TITORA 4º

          CARMELA

PROFESORA E.RELIXIOSA

         CARMEN Mª

PROFESORA E.F.

ROSA

 

EQUIPO DE 3º CICLO

 

COORDINADORA                        TITORA 5º

                              INÉS

TITORA 5º

             INÉS

TITOR 6º A

           TONECHO

TITORA 6º B

             CLER

PROFESOR DE LINGUA INGLESA

DOMINGO

PROFESOR DE LINGUA INGLESA

ALFONSO

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

 

 

COORDINADORA      

ORIENTADORA                 

Mª ROSA

PT

CELSA

AL

CAROLINA

 

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

 

COORDINADORA

ISABEL B.

INFANTIL

MABEL

1º CICLO

ISABEL B.

              1º CICLO

CELSA

2º CICLO

MELANIA

3º CICLO

TONECHO

 

 

EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

 

COORDINADORA                  INFANTIL

LORENA

E.INFANTIL

LUCÍA

1º CICLO

LORENA

2º CICLO

CARMEN R.    Mª ROSA

3º CICLO

CLER

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA

 

COORDINADORA

CARMELA

INFANTIL

MIRIAM/ CAROLINA

1º CICLO

ISA /M.JOSÉ

2º CICLO

CARMELA/ CARMEN Mª

 

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC

 

COORDINADOR

ALFONSO

INFANTIL

EVA

2º CICLO

          ROSA / ESPERNZA

3º CICLO

DOMINGO / ALFONSO/ INÉS

 

COMISIÓN DE APRENDIZAXE COOPERATIVO

 

 

COORDINADORA

Mª JOSÉ           

 

EVA

       LUCIA

MABEL

      MIRIAM      DOMINGO 

CELSA 

 CRISTINA

ALFONSO  

    CARMELA

ROSA

 

 

 

 

COMISIÓN DA  CONVIVENCIA

 

 

COORDINADORA

(DIRECTORA)

LUCÍA         

MESTRA

       MIRIAM
      MEMBRO ANPA (pendente)
 

 MEMBRO ANPA

ANTONIO EMILIO 

 

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DEPORTE ESCOLAR

 

COORDINADORA

(E.FISICA)

ROSA 

  MESTRA E. PRIMARIA

ESPERANZA

MESTRA E. PRIMARIA

                ISA 

 

Comisión de coordinación pedagÓxica

 

DIRECTORA

LUCÍA 

XEFA DE ESTUDOS

CARMEN Mª

ORIENTADORA

Mª ROSA

MESTRA DE PT

CELSA

MESTRA DE AL

CAROLINA

COORDINADORA DE INFANTIL

               MABEL

COORDINADOR DE 1º CICLO

ISA

COORDINADORA DE 2º CICLO

MELANIA

COORDINADORA DE 3º CICLO

INÉS

COORDINADORA DE NORMALIZACIÓN

ISABEL

COORDINADOR TIC

 ALFONSO

COORDINADORA BIBLIOTECA

CARMELA

 

 

COORDINACIÓN CONTRATOS PROGRAMA:CARMEN Mª

COORDINACIÓN Abalar e E-DIXGAL:DOMINGO

 COORDINACIÓN PLAMBE:CARMELA

COORDINACIÓN FORMACIÓN PROFESORADO:ALFONSO

COORDINACIÓN PLAN PROXECTA:lUCÍA

 

 

EQUIPOS DO CENTRO

EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL

EVA MONTENEGRO ( Titora EI 3 anos )

Coordinadora

LUCÍA

Titora EI 4-5 anos

CARMEN Mª

Especialista en Relixión

CRISTINA

Especialista en  AL

 

coordinadores de primaria

MIRIAM MATO

Coordinadora de 1º

DAVID

Coordinador de 1º ciclo

Mª JOSÉ

Coordinadora de 2º ciclo

CARMELA

Coordinadora de 3º ciclo

 

Euqipo de orientación

PABLO

COORDINADOR

( Orientador )

CELSA

Especialista en PT

CRIS

Especialista en AL

 

 

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

CARMEN R.

COORDINADORA

 ( Música )

CELSA

Especialista en PT

J.MANUEL

Titor 3ºA

ESPERANZA

Titora 3ºB

PABLO

Orientador

 

Equipo de actividades complementarias e extraescolares

CRISTINA PÉREZ

COORDINADORA ( AL )

DAVID

Titor de 2º

Mª JOSÉ

Titora de 4ºA

J. ANTONIO

Titor de 5ºA

CARMEN Mª

Especialista en Relixión

 

Equipo de biblioteca

ISABEL GÁNDARA

COORDINADORA

( titora 1ºB )

LUCÍA FERREIRO

Titora de EI 4-5 anos

ELENA

Titora de 4ºB

CARMELA

Titora de 6º

LUCÍA G.

Especialista en Inglés

Equipo de dinamización das tic

MIRIAM MATO

COORDINADORA

( Titora de 1ºB )

EVA

Titora de EI 3 anos

ROSA

Especialista en Educación Física

TONECHO

Titor de 5ºB

DOMINGO

Especialista en Inglés

( Coordinador abalar )

 

Comisión de aprendizaxe cooperativa

ELENA

COORDINADORA

( Titora de 4º B )

PABLO

Director e Orientador

LUCÍA F.

Xefa de estudos e titora de EI 4-5 anos

CELSA

Especialista en PT

CRIS

Especialista en AL

EVA

Titora de EI 3 anos

MIRIAM

Titora de 1ºA

Mª JOSÉ

Titora de 4º A

CARMELA

Titora de 6º

DOMINGO

Especialista en Inglés

 

 

 

Comisión de coordinación pedagóxica

PABLO

Director e orientador

LUCÍA F.

Xefa de estudos

CELSA

Especialista en PT

CRIS

Especialista en AL

EVA

Coordinadora de Infantil

DAVID

Coordinador de 1º ciclo

Mª JOSÉ

Coordinadora de 2º ciclo

CARMELA

Coordinadora de 3º ciclo

CARMEN R.

Coordinadora de EDL

ISABEL

Coordinadora de Biblioteca

MIRIAM

Coordinadora TIC

 

EQUIPO DE FORMACIÓN DO PROFESORADO

PABLO

Director

DOMINGO

Coordinador do itinerario 1

ELENA

Coordinadora do itinerario 2

 

 

Comisión do plan de formación do profesorado

 

PABLO

Director e orientador

DOMINGO

Especialista en Inglés e coordinador do plan

ELENA

Titora de 4ºB e coordinadora do itinerario 2

LUCÍA F.

Titora de EI 4-5 anos

EVA

Titora de EI 3 anos

MIRIAM

Titora de 1º B

Mª JOSÉ

Titora de 4º A

TONECHO

Titor de 5ºB

CARMELA

Titora de 6ª

CELSA

Especialista en PT

CRIS

Especialista en AL

ROSA

Especialista en EF

EQUIPOS DO CENTRO

EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL

 

 COORDINADORA                       

MABEL

TITORA 3 ANOS

MIRIAM

TITORA 4 ANOS

EVA

TITORA 5 ANOS

MABEL

AUDICIÓN E  LINGUAXE

CRISTINA

APOIO INFANTIL

LUCÍA F.

 

 

 

EQUIPO DE 1º CICLO

 

COORDINADOR                          ( TITOR  )

 J. ANTONIO

TITORA 1º A

NATALIA

              TITORA 1º B

ISA

TITORA 2º A

 Mª JOSÉ

TITOR 2º B

J. ANTONIO

ORIENTADORA

          SUSANA

 

EQUIPO DE 2º CICLO

 

COORDINADOR                           ( TITORA 4º )

CARMELA

TITOR 3º

OSCAR

TITORA 4º

          CARMELA

PROFESORA DE P.T.

           CELSA

PROFESOR LINGUA INGLESA

         ALFONSO

PROFESORA E.F.

ROSA

 

EQUIPO DE 3º CICLO

 

COORDINADORA                        ( TITORA 6º)

ESPERANZA

TITORA 6º

        ESPERANZA

TITOR 5º A

         TONECHO

TITORA 5º B

            CLER

PROFESOR DE LINGUA INGLESA

DOMINGO

PROFESORA DE RELIXIÓN

CARMEN Mª

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

 

 

COORDINADORA      

ORIENTADORA                

SUSANA

PT

CELSA

AL

CRISTINA

 

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

 

COORDINADORA

CARMEN

INFANTIL

MABEL

1º CICLO

SUSANA

2º CICLO

CELSA

3º CICLO

TONECHO

 

 

EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

 

COORDINADORA                 ( INFANTIL )

CRISTINA PÉREZ

1º CICLO

NATALIA

2º CICLO

OSCAR

3º CICLO

CARMEN Mª- CLER

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA

 

COORDINADORA

MIRIAM

INFANTIL

LUCÍA F.

1º CICLO

ISA /M.JOSÉ

2º CICLO

CARMELA

3º CICLO

ESPERANZA

 

 

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC

 

COORDINADOR

ALFONSO

INFANTIL

EVA

1º CICLO

           J. ANTONIO

2º CICLO

            ROSA

3º CICLO

DOMINGO

 

COMISIÓN DE APRENDIZAXE COOPERATIVO

 

 

COORDINADORA

Mª JOSÉ           

 

EVA

       LUCIA

MABEL

      MIRIAM      DOMINGO 

CELSA

 CRISTINA

ALFONSO  

    CARMELA

ROSA

 

 

 

 

COMISIÓN DA  CONVIVENCIA

 

 

COORDINADORA

(DIRECTORA)

LUCÍA         

MESTRA

       MIRIAM
      MEMBRO ANPA (pendente)
 

 MEMBRO ANPA

ANTONIO EMILIO 

 

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DEPORTE ESCOLAR

 

COORDINADORA

(E.FISICA)

ROSA

  MESTRE E. PRIMARIA

J. ANTONIO

MESTRA E. PRIMARIA

         ISA

 

Comisión de coordinación pedagÓxica

 

DIRECTORA

LUCÍA

XEFA DE ESTUDOS

CARMEN Mª

MESTRA DE PT

CELSA

MESTRA DE AL

CRISTINA

COORDINADORA DE INFANTIL

EVA

COORDINADOR DE 1º CICLO

 J. ANTONIO

COORDINADOR DE 2º CICLO

CARMELA

COORDINADORA DE 3º CICLO

ESPERANZA

COORDINADORA DE NORMALIZACIÓN

CARMEN R.

COORDINADORA DE BIBLIOTECA

          MIRIAM

COORDINADOR TIC

 ALFONSO

 


COORDINACIÓN CONTRATOS PROGRAMA:CARMEN Mª

COORDINACIÓN Abalar e E-DIXGAL:DOMINGO

 COORDINACIÓN PLAMBE:MIRIAM

COORDINACIÓN FORMACIÓN PROFESORADO:ALFONSO

COORDINACIÓN PLAN PROXECTA:lUCÍA

 

EQUIPOS DO CENTRO

- EDUCACIÓN INFANTIL

, Mª Lucía Ferreiro, Eva Montenegro (coordinadora), Míriam Mato, Pablo González e Patricia Blanco.

- 1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Antonio Durán, Isabel Gándara, Mª José Nogueira, Elena Couso (coordinadora), Lucía González Bueno e Rosa Mª Guede Cid

- 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Esperanza Vázquez, José Manuel Blanco Cid (coordinador), Camilo Fiz Vázquez, Domingo Fernández Tuñas e Ángeles Nogueiras Nogueiras

- 3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Mª Carmen Pérez de la Cruz (coordinadora), Jose Antonio Verde Moreira, David Pose Regueiro , Mª Carmen Rodríguez Pumar e  Carmen Mª Pérez

- EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Mª Carmen Rodríguez, Isabel Gándara, Esperanza Vázquez (coordinadora), Camilo Fiz Vázquez e Pablo González.

- EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Carmen Mª Rodríguez, Jose Antonio Verde Moreira, José Manuel Blanco Cid, Mª José Nogueira, Patricia Blanco e Angeles Nogueiras (coordinadora).

- EQUIPO DE ORIENTACIÓN

Pablo González, Angeles Nogueiras, Patricia Blanco e os coodinadores de cada ciclo

- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR

Elena Couso,Mª Lucía Ferreiro, Mª Lucía González, Esperanza Vázquez e Isabel Gándara (coordinadora).

- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC

 Domingo Fernández, Eva Montenegro, Miriam Mato, David Pose, Antonio Durán e Rosa Mª Guede (coordinadora). 

Powered by Drupal - Design by artinet