Funcións

O EQUIPO DE EDLG

Este equipo está coordinado por unha mestra que preferentemente continuará no cargo alomenos durante dous cursos seguidos.

 

Son competencias deste equipo:

Presentar, a través do claustro, propostas ao equipo directivo para a fixación dos obxectivos que se incluirán no P.E.

Elaborar, en colaboración co equipo directivo, o Proxecto Lingüístico. Unha vez aprobado pola Comisión de Coordinación Pedagóxica lévase ao claustro para a súa posterior aprobación polo Consello Escolar. Este P.L. ten que ser revisado cada ano e renovado cada catro.

Elaborar e dinamizar un plan de potenciación da lingua galega de actividades encamiñadas á consecución dos obxectivos propostos.

Coordinar co equipo de Biblioteca as actividades complementarias que afecten aos dous equipos.

Presentar, para a súa aprobación no Consello Escolar, o orzamento de investimento dos recursos económicos disponibles para estes fins.

Serán competencias da coordinadora, entre outras, establecer as reunións necesarias para levar a cabo o programa previsto que, como mínimo será unha ao mes, preferentemente o último martes do mes.

Así mesmo establecerá as reunións precisas para a elaboración da planificación de principio de curso, e para a memoria final.

 

 

As actividades desenvoltas por este Equipo de Dinamización da Lingua Galega reflíctense no blog do noso Centro: http://ceipsobrada.blogspot.com/

Powered by Drupal - Design by artinet