Profesorado

CLAUSTRO DE MESTRES E MESTRAS

 

CLAUSTRO DE MESTRAS E MESTRES 2019/2020

Titora de Educación Infantil:

Lidia Casal Prieto

Directora, titora de 1º,2º e 3º de Educación Primaria e mestra de Educación Física: 

Araceli Montes Prieto

Titora de 4º,5º e 6º de Educación Primaria e mestra de Lingua Inglesa:

María Soledad Díaz López

Mestra de Educación Musical:

Antía Pita Martínez

Mestra de Relixión:

Carmen García Martínez

Mestra de Audición e Linguaxe:

Sabela Regueiro Gestal

Mestra de Pedagoxía Terapéutica:

María del Carmen García Díaz

Orientador:

Martín Outeiriño Santos 

Distribuir contido