Skip to Content

Consello escolar

PROCLAMACIÓN NOVO CONSELLO ESCOLAR

Rematado o proceso electoral para a renovación do Consello Escolar do CEIP da Barqueira, a Xunta Electoral proclama oficialmente os seguintes representantes:

Representantes dos mestres

- Carmen García Martínez (proclamada nas eleccións do 2016).

- María Soledad Díaz López.

Representante dos pais/nais/titores/as legais.

Mº Susana Rodríguez Garrote (nomeada nas eleccións do 2016). 

Representante da ANPA “Os Carrís”.

Mº Carmen Bustabad Santalla.

Representante do Concello de Cerdido.

Patricia Martínez Santalla

 

Así, e a partir deste momento, comeza a funcionar o novo Consello Escolar.

 

Cerdido, 28 de Novembro do 2018.

A XUNTA ELECTORAL

Eleccións ó Consello Escolar.

                      Rematado o prazo para presentar as diferentes candidaturas para formar parte do Consello Escolar, a Xunta Electoral proclama oficialmente ós seguintes candidatos:

 

                      Candidatos/as dos mestres/as.

-       Araceli María Montes Prieto.

-       Rosario Rodríguez Bustabad.

-       María Soledad Díaz López.

 

                      Representante do ANPA “Os Carrís”.

-       María del Carmen Bustabad Santalla.

 

Representante do Concello de Cerdido.

-       Rocío Martínez Martínez (actuando como suplente para este curso académico 2018/2019 Benigno Galego Castro).

 

Á fin de aclarar un tanto a organización deste proceso, informar que:

-       Ó existir candidato por parte da ANPA “Os Carrís”, non se realizarán eleccións do sector de pais/nais/titores legais.

-       O Luns 26 de Novembro, os mestres do centro elixirán ó seu representante.

            Dadas as circunstancias concretas que supón a renovación deste ano, non se require a vosa participación activa exercendo o dereito ó voto e esta comunicación é simplemente informativa.

 

            De calquera maneira, ante posibles dúbidas ó respecto, a Directora do centro estará a vosa disposición.

A Xunta Electoral.

 

 

Eleccións ó Consello Escolar.

                           Estimadas Familias:

 

                      Como se vos comunicou anteriormente, a Xunta de Galicia ven de publicar unha resolución para levar a cabo a renovación dos membros do Consello Escolar.

 

                      Recordarvos que o Consello Escolar ten como funcións fundamentais as supervisar todas as actividades que se realizan no centro e no noso caso debe estar formado polos seguintes membros:

                      ◦ A directora do centro.

                      ◦ Dous representantes dos pais/nais/titores/as legais dos alumnos/as, un dos cales será proposto pola ANPA.

                      ◦ Dous mestres/as.

                      ◦ Un/unha representante do Concello de Cerdido, proposto por eles.

 

                      Á fin de aclarar un tanto a organización deste proceso, informar dos seguintes puntos:

-       Este ano debemos renovar o representante proposto pola ANPA “Os Carrís” e un representante dos/as mestres/as.

-       O prazo para que a ANPA e o Concello designen un representante será ata o Martes 13 de Novembro.

-       O Luns 26 de Novembro os mestres/as elixirán ó seu representante.

-       O Mércores 28 de Novembro proclamaranse oficialmente os membros que formarán parte do Consello Escolar.

 

                  De calquera maneira, as posibles dúbidas que vos podan xurdir, non dubidedes en comunicalas, xa que a Directora do centro estará á vosa disposición.

 

A Xunta Electoral.

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2017/2018

Dirección do centro

- Lidia Casal Prieto (Presidenta do Consello).

 

Representante dos mestres/as.

- Carmen García Martínez (Secretaria do Consello).

 

Representante do Concello de Cerdido.

- Rocío Martínez Martínez.

 

Representante dos pais/nais/titores legais.

- Mº Susana Garrote Rodríguez Garrote.

- Mº Carmen Bustabad Santalla (Representante da ANPA do centro).

Distribuir contido


by Dr. Radut