Skip to Content

Permisos e licenzas

Normativa vixente sobre permisos e licenzas do persoal docente

 

PERMISOS E LICENZAS

 

  • Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público (BOE nº 89 do 13/04/2007). Regula no artigo 48 os permisos dos funcionarios públicos e no artigo 49 os permisos por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral e por razón de violencia de xénero.

 

ANEXOS DE INTERESE PARA O PROFESORADO

 

ANEXO II

  • Solicitude de permiso para asistir a actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, asociacións profesionais ou similares.

  • O profesorado interesado formularalle a súa solicitude ao xefe territorial, a través da dirección do centro.

 

ANEXO IV

  • Solicitude de permisos e licenzas dirixida ao xefe territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

 

ANEXO V

  • Solicitude de permisos e licenzas dirixida á dirección do centro.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut