Skip to Content

Instalacións

Dependencias do centro e distribución por edificios e plantas

 

O noso centro está formado por dous edificios principais: o norte e o sur.

O acceso a estes edificios é a través dun patio que os circunda e que está rodeado en case todo o seu perímetro por unha parede con tea metálica. Nel atopamos, ademais dos edificios principais, un recinto para manobras dos autobuses e repartidores de mercadorías, a pista polideportiva cuberta e pechada na súa totalidade e a casa do conserxe.

 

EDIFICIO SUR:

Planta baixa:

 

 

Aula PT

 

Biblioteca

 

Sala usos varios

 

Cociña

 

Comedor

 

Vestiario cociñeiras

 

Salón de actos

 

Sala profesorado

 

Dirección

 

Secretaría

 

Xefatura estudos

 

Sala de xuntas

 

Orientación

 

Arquivo

 

Servizos

 

Almacéns

 

Conserxería

 

Cuarto limpeza

 

Sala caldeira

Planta alta:

 

 

Aula autismo

 

Aula EDI

 

Aula informática

 

Aula artística

 

Aula lingua inglesa

 

Recursos

 

Titorías

 

Laboratorio

 

EDIFICIO NORTE – Bloque A:

Planta baixa:

 

 

Aula 4º infantil

 

Sala de caldeira

 

Sala de duchas

 

Servizos

 

 

Planta primeira:

 

 

Aula 6º primaria

 

Preescolar na casa

 

Audición e linguaxe

 

Titoría

 

Servizos

Planta segunda:

 

 

Aula lingua inglesa

 

Aula 5º primaria

 

Aula relixión católica

 

Servizos

 

 

EDIFICIO NORTE – Bloque B:

Planta baixa:

 

 

Aula 5º infantil

 

Aula 6º infantil

 

Servizos

Planta primeira:

 

 

Aula 1º primaria

 

Aula 2º primaria

 

Servizos

Planta segunda:

 

 

Aula 3º primaria

 

Aula 4º primaria

 

Servizos

 

Cuarto limpeza

 

 

ENTRE OS DOUS BLOQUES:

Planta baixa:

 

 

Ximnasio

Distribuir contido


by Dr. Radut