Skip to Content

BENVIDOS/AS

Álbum: Curso 2018-19 -> Fachada do colexio

O CEIP ANXO DA GARDA é un colexio público de educación infantil e primaria situado no barrio dos Castros, A Coruña.

Está composto por 3 grupos de infantil, 8 de primaria, 261 alumnos e 20 profesores. 

O edificio actual foi inaugurado no ano 1969. Primeiro funcionou como patronato de Caixa Galicia, sendo o profesorado funcionario público, e a partir de 1988 pasou a depender completamente da Xunta de Galicia.

A orixe do colexio remóntase a 1929, cando en distinta ubicación fundáronse as escolas "Angel de la Guarda", unha obra benéfica impulsada por Dona Angela B. de Soto.

 

CIRCULAR DE INICIO DE CURSO E CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021.

 

TRÍPTICO-RESUMO DO PROTOCOLO COVID DESTE CENTRO.

Listaxes de material escolar 20-21

Educación Infantil:

Listaxe 4º E.I.

Listaxe 5º E.I.

Listaxe 6º E.I.

 Educación Primaria:

Listaxe de 1º nivel (grupos A e B)

Listaxe de 2º nivel

Listaxe de 3º nivel (grupos A e B)

Listaxe de 4º nivel

Listaxe de 5º nivel (grupos A e B)

Listaxe de 6º nivel (grupos A e B)

 O alumnado debe traer o seu material ao  longo dos primeiros días. Debido á carga excesiva de peso, non deben aportalo todo xunto o primeiro día. Todo o material debe vir co nome do alumno/a correspondente.

Información de inicio de curso 2020-2021

Estimadas familias:

Todo o Equipo Docente e o Equipo Directivo queremos darvos a benvida a este novo curso académico.

Somos conscientes de que estamos a vivir unhas circunstancias moi complicadas e cheas de incertezas pero coa comprensión, paciencia, colaboración e apoio de todos e todas cumpriremos o noso cometido como Centro e como Comunidade Educativa.

Este curso temos moitos cambios e novidades que estamos a adaptar á realidade do noso centro.

O mércores día 9 de setembro publicaremos na web o Plan de Adaptación Covid do noso centro, nel se inclúen aspectos como:
Accesos ao centro, horarios de entrada e saída, equipo Covid, espazo Covid, grupos estables, xestión dos gromos, declaración responsable dos pais/nais, normas de hixiene,…

Adiantamos, como xa publicou a Consellería, que o inicio das clases vai ser escalonado do seguinte xeito:

-    Xoves 10 de setembro comezarán:

4º E.I.: segundo o período de adaptación xa publicado na web.
5º E.I.: tamén farán, excepcionalmente, período de adaptación. Xa está publicado na web.
1º, 2º e 3º de E.P.
O mércores día 9 tamén publicaremos o horario de entrada e saída de cada curso.

-    Venres 11 de setembro comezarán:

6º E.I.: tamén farán, excepcionalmente, período de adaptación. Xa está publicado na web.
4º, 5º e 6º de E.P.

O mércores día 9 tamén publicaremos o horario de entrada e saída de cada curso.

Os horarios de entrada e saída serán os mesmos para todo o curso coa finalidade de evitar aglomeracións, tanto nas entradas como nas saídas.

Outro cambio son os desdobramentos dalgúns grupos para poder cumprir co protocolo da Consellería, non pode haber máis de 25 alumnos/as en cada grupo estable. Poden consultalos no apartado Organigrama, así como o titor/a de cada un deles. Tamén informaremos das listaxes co material que deberá traer o alumnado.
Avisarase por Abalarmóbil do grupo no que queda matriculado cada alumno/a. Ata o día 9 a aplicación Abalarmóbil non estará operativa para este curso académico.

Desde o 1º día o alumnado deberá traer todos os días ao Centro a máscara, unha funda para gardala de ser o caso e outra máscara de reposto. Todo o alumnado, tanto de Infantil como de Primaria, deberá entrar coa máscara posta ao Centro.

Lembramos a importancia de estar atentos á web e agradecemos toda a paciencia e colaboración que seguro redundará en beneficio de todos/as. Todos os profesionais estamos a traballar na preparación deste curso, que debe cumprir o protocolo sanitario e educativo, e pensando na seguridade e benestar de toda a Comunidade Educativa.

Recibide un cordial saúdo.

A Directora

Cristina Culebras Yáñez.

Información importante sobre os cursos de Educación Infantil e Primaria neste curso 20-21

Informamos que a Consellería de Educación desdobrou os grupos que tiñan máis de 25 alumnos/as. Polo tanto, este curso académico teremos as seguintes unidades en funcionamento:

Na planta baixa:

-4º E.I.

-5º E.I.

 

No 1º andar:

-6º E.I.

-1ºA

-1ºB

-2º

-3ºA

-3ºB

 

No 2º andar:

-4º

-5ºA

-5ºB

-6ºA

-6ºB

Polo tanto, non van existir aulas para as distintas especialidades (nin inglés nin música). O alumnado non vai cambiar de aula, a excepción do alumnado matriculado en Relixión porque na súa aula impartirase Educación en Valores (son áreas que se imparten simultaneamente). Será o profesorado especialista quen entre na titoría correspondente.

Os pais/nais recibiredes un aviso por Abalarmóbil co grupo-clase onde queda matriculado o voso fillo/a (grupo A ou grupo B). Por Lei de Protección de Datos non se poden publicar listaxes na web do cole nin no taboleiro de anuncios.

Seguiremos a ter a Biblioteca aberta para o servizo de préstamo de libros e a aula de Informática pola importancia que adquire nestes momentos para a formación do alumnado no manexo da aula virtual do Centro. Obviamente coas medidas hixiénicas e de desinfección que impón o protocolo da Consellería de Educación.

Estamos á espera de que a Consellería de Sanidade levante as restriccións na cidade da Coruña para poder organizar as reunións coas familias de inicio de curso (nestes momentos só poden reunirse un máximo de 10 persoas). Comunicarase no seu momento como quedan establecidas (datas, horas e lugar).

 

Periodo de adaptación en 5º e 6º de Educación Infantil

Excepcionalmente, e debido as circustancias vividas polo alumnado nestes últimos meses, este curso académico haberá un periodo de adaptación nestes dous niveis de E.I.

Quedará do seguinte xeito:

Desde o primeiro día de clase ata o 18 de setembro o alumnado de 5º e 6º de E.I. acudirá de 10:00 a 13:40h.

Desde o 21 de setembro o horario será completo.

Distribuir contido


by Dr. Radut