RESOLUCIÓN DE XORNADA LECTIVA EN SESIÓN ÚNICA DE MAÑÁ

19/05/2010 00:40
Etc/GMT+1

Con data de entrada no noso centro do 19/05/2010, recibimos a resolución da xornada lectiva en sesión única de mañá, na cal, se resolve o seguinte:

1. Autorizar a xornada lectiva en sesión única de mañá no CEIP A Cristina, do concello de Carballo ( A Coruña). Horario:9:05 a 14:05 de luns a venres.

2. A xornada lectiva que se autoriza non poderá modificarse nun período de tres anos académicos, sen prexuízo da súa revogación de conformidade co apartado décimo primeiro da Orde do 20 de maio de 2008.

A resolución ven firmada por Don José Manuel Pinal Rodríguez  (Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos)