Consello Escolar

NOVO CONSELLO ESCOLAR DO CEIP.PLURILINGÜE A CRISTINA

 

 

Despois  da renovación levada a cabo coas Eleccións celebradas o luns 22 de Novembro , constiuiuse o novo Consello Escolar do colexio coa seguinte composición:

 

COMPOSICIÓN  DO CONSELLO ESCOLAR CEIP PLURILINGÜE A CRISTINA

 

DIRECTORA: Paula Couto Lema.

XEFE DE ESTUDOS: Jesús Manuel Pena Núñez.

SECRETARIA: Patricia Rodríguez Bardanca.

 

REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

Dona Magdalena Casal Crego.

Dona Marta Pazos Ruíz.

Dona Carmen Rama Varela.

Dona Raquel Mato Cotelo.

Dona Raquel Martínez Salgado.

 

 

SUPLENTES:

Dona Elvira Isabel Costa Cobas.

Dona Manuela Becerra  Castro.

Dona Mª del Carmen Regueira Varela.

 

REPRESENTANTES DE PAIS / NAIS / TITORES LEGAIS:

Dona María Pilar Rivas Mallo.

Dona María del Mar Fernández Rial.

Dona María Dolores Busto Varela.

Dona Eva María Bouzas Rey.

Dona Ana María Mira Lois.

 

 

REPRESENTANTE DA ANPA:

Non existe 

 

 

REPRESENTANTE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS:

Alejandro Manuel López Guerra

Distribuir contido