Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2019/2020

Mér, 03/06/2020 - 10:10

Publicación da Circular 2/2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2019/2020.

Reclamacións no centro. Prazos

  • Convocatoria ordinaria: 10 e 11 de xuño de 2020 (ata as 14.00 horas).

  • Convocatoria extraordinaria: 3 e 4 de setembro de 2020 (ata as 14.00 horas).

Reclamacións ante a comisión de supervisión (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo). Prazos

      1. Comunicación á comisión de supervisión

  • Convocatoria ordinaria: antes das 18.00 horas do 16 de xuño de 2020.

  • Convocatoria extraordinaria: antes das 18.00 horas do 7 de setembro de 2020.

       2. Remisión do expediente á comisión de supervisión.

  • Convocatoria ordinaria: antes das 14.00 horas do 18 de xuño de 2020.

  • Convocatoria extraordinaria: antes das 14.00 horas do 8 de setembro de 2020.