Publicada a Resolución de concesión das axudas de apoio á etapa predoutoral 2024

Mér, 10/07/2024 - 10:49

Resolución do 1 de xullo de 2024, conxunta da Consellería Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional e da Axencia Galega de Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 27 de decembro de 2023, conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Consellería de Economía, Industria e Innovación, que estableceu as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do SUG pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e procedeu á súa convocatoria para o exercicio 2024 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).